Tra cứu kết quả xử lý hồ sơ / Số phiếu

Tra cứu hồ sơ
Tình trạng Số phiếu/ mã vạch
STTSố phiếuThủ tục hồ sơTổ chức/ cá nhânNgày nhậnNgày hẹn trảTình trạng
1TT.8244Thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu các dự án do UBND tỉnh phê duyệt (nhóm C)Sở Tư Pháp15/01/201827/02/2018Hoàn thành
2TT.8243Hồ sơ đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tưCTy Phúc thịnh12/01/201809/02/2018Hoàn thành
3TT.8242Hồ sơ đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tưCTy Huy Nguyễn12/01/201826/01/2018Hoàn thành
4TT.8241Thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu các dự án do UBND tỉnh phê duyệt (nhóm C)Ban NN12/01/201826/02/2018Hoàn thành
5TT.8240Phê duyệt kế hoạch đấu thầu các dự án nhóm C có mức vốn đầu tư dưới 7 tỷ đồng.Sở TT và Truyền thông12/01/201809/02/2018Hoàn thành
6TT.8239Thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu các dự án do UBND tỉnh phê duyệt (nhóm C)CTy KK12/01/201826/02/2018Hoàn thành
7TT.8238Thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu các dự án do UBND tỉnh phê duyệt (nhóm C)CTy TNHH Tư vấn đấu thầu xây lắp KK12/01/201826/02/2018Hoàn thành
8TT.8237Phê duyệt kế hoạch đấu thầu các dự án nhóm C có mức vốn đầu tư dưới 7 tỷ đồng.Ban Quảng ĐIền12/01/201826/02/2018Hoàn thành
9TT.8236Phê duyệt kế hoạch đấu thầu các dự án nhóm C có mức vốn đầu tư dưới 7 tỷ đồng.Ban Quảng ĐIền12/01/201826/02/2018Hoàn thành
10TT.8235Thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu các dự án do UBND tỉnh phê duyệt (nhóm C)Ban ĐT Hương Thủy12/01/201826/02/2018Hoàn thành
11TT.8234Phê duyệt kế hoạch đấu thầu các dự án nhóm C có mức vốn đầu tư dưới 7 tỷ đồng.Ban Hương Thủy11/01/201823/02/2018Hoàn thành
12TT.8233Thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật sử dụng vốn ngân sách nhà nước (nhóm C)CTy Khái thác CT Thủy Lợi11/01/201808/02/2018Hoàn thành
13TT.8232Thủ tục thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầuCTy Thủy Lợi11/01/201823/02/2018Hoàn thành
14TT.8231Thủ tục thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầuCTy CT Thủy Lợi11/01/201823/02/2018Hoàn thành
15TT.8230Thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu các dự án do UBND tỉnh phê duyệt (nhóm C)Ban NN11/01/201823/02/2018Hoàn thành
16TT.8229Thủ tục thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầuBan NN11/01/201823/02/2018Hoàn thành
17TT.8228Phê duyệt kế hoạch đấu thầu các dự án nhóm C có mức vốn đầu tư dưới 7 tỷ đồng.BQLDA KV TX Hương Thủy11/01/201823/02/2018Hoàn thành
18TT.8227Thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu các dự án do UBND tỉnh phê duyệt (nhóm C)Ban QLDA PTNT TH Các tỉnh MT10/01/201822/02/2018Hoàn thành
19TT.8226Thẩm định thống nhất quy mô dự án đầu tư dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước (nhóm C)BQL Khu vực Phát triển Đô thị10/01/201807/02/2018Hoàn thành
20TT.8225Thủ tục thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầuBQLDA Các tỉnh MT10/01/201822/02/2018Hoàn thành
Số dòng trên 1 trang: 
Trang:[1]2345678910>>