slogan
Tìm kiếm
Sở Kế hoạch và Đầu tư xin kính gửi quý Doanh nghiêp tham gia đăng ký sản phẩm bình chọn Hàng Việt Nam Chất lượng cao 2020 do Hội Doanh nghiệp Hàng...
Ngày 07/01/2019, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có Kế hoạch số 60/KH-SKHĐT về Tuyên truyền cải cách hành chính năm 2019 (có file kèm...
Bãi bỏ Quyết định số 38/2018/QĐ-UBND ngày 19 tháng 6 năm 2018 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quy chế cho phép sử dụng...
Ngày 07/8/2019, UBND tỉnh đã có Công văn số 5530/UBND-HCC chỉ đạo các đơn vị: Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Xây dựng; Sở Lao động, Thương...
Thực hiện Kế hoạch số 198/KH-UBND ngày 04/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2019,...
Tin liên quan
12345
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 12.467.428
Truy cập hiện tại 536 khách