slogan
Tìm kiếm
Ngày 03/01/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 01/2020/QĐ-TTg bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Thủ tướng Chính phủ ban hành....
Ngày 27/12/2019, UBND tỉnh đã có Quyết định số 3342/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án Xây dựng, phát triển đô thị Huế đến năm 2030. Nội dung...
Thực hiện Kế hoạch số 201/KH-UBND ngày 05/12/2018 của Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Thừa Thiên Huế về xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2019, qua triển khai thi...
12345
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 12.500.210
Truy cập hiện tại 280 khách