slogan
Tìm kiếm
Văn bản chuyên ngành
Lĩnh vực 
Ban hành từ ngày 
đến ngày   
Nội dung tìm 
551 văn bản
Số hiệu VBNgày ban hànhNgày hiệu lựcTrích yếu
509/QÐ-UBND28/02/201828/02/2018Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành hết hiệu lực, ngưng hiệu lực năm 2017
11/2018/QÐ-UBND09/02/201822/02/2018Ban hành Quy chế phối hợp giữa Ban quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh với các sở, ban ngành và UBND các huyện, thị xã trong công tác quản lý nhà nước tại Khu kinh tế, khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
50/2017/QÐ-TTg31/12/201701/01/2018Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị
06/2017/TT-BKHÐT05/12/201701/03/2018V/v quy định chi tiết việc cung cấp thông tin về đấu thầu, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu về lựa chọn nhà thầu
56/2017/QH1424/11/201724/11/2017Nghị quyết số 56/2017/QH14 của Quốc hội : Về việc tiếp tục cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước tinh gọn, hoạt hiệu lực, hiệu quả
50/2017/QH1414/11/201714/11/2017Nghị quyết số 50/2017/QH14 của Quốc hội : Về phân bổ ngân sách trung ương năm 2018
2447 /QÐ-UBND20/10/201720/10/2017Công bố bộ thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế
88/2017/QÐ-UBND09/10/201720/10/2017Quy định về cung cấp dịch vụ công trực tuyến tại tỉnh Thừa Thiên Huế
2240 /QÐ-UBND28/09/201728/09/2017Về việc ban hành Danh sách mã định danh các đơn vị hành chính và sự nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
109/2017/NÐ-CP21/09/201710/11/2017Nghị định Quy định về bảo vệ và quản lý Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới ở Việt Nam.
1298/QÐ-BKHÐT20/09/201720/09/2017Quy chế làm việc của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
1298/QÐ-BKHÐT.20/09/201720/09/2017Quy chế làm việc của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
101/2017/NÐ-CP01/09/201721/10/2017Nghị định số 101/2017/NĐ-CP của Chính phủ : Về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức
67/2017/QÐ-UBND22/08/201705/09/2017Quy định mức thu, nộp lệ phí đăng ký kinh doanhtrên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
5997/UBND-XD21/08/201721/08/2017Về việc tiếp tục tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện các nội dung liên quan quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh
5972/UBND-CNTT19/08/201719/08/2017V/v triển khai quy trình hóa các thủ tục hành chính áp dụng tại Trung tâm Hành chính công tỉnh
1796/QÐ-UBND10/08/201710/08/2017Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh
1162/QÐ-TTg08/08/201708/08/2017Quyết định Phê duyệt Chương trình mục tiêu Hỗ trợ vốn đối ứng ODA cho các địa phương giai đoạn 2016 - 2020
92/2017/NÐ-CP07/08/201725/09/2017Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính
1078/QÐ-TTg25/07/201725/07/2017Danh mục văn bản để ban hành mới, sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật liên quan đến đất đai, xây dựng, nhà ở, đầu tư, kinh doanh thuộc thẩm quyền của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ
Số văn bản /trang  
Trang:[1]2345678910>>>
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 12.060.702
Truy cập hiện tại 179 khách