slogan
Tìm kiếm
Văn bản chuyên ngành
Lĩnh vực 
Ban hành từ ngày 
đến ngày   
Nội dung tìm 
754 văn bản
Số hiệu VBNgày ban hànhNgày hiệu lựcHiệu lựcTrích yếuGhi chú
05/QÐ-UBND02/01/202002/01/2020xDanh mục các dự án khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường, giám định tư pháp và các dự án ưu đãi đầu tư trong lĩnh vực Công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2020
3342/QÐ-UBND27/12/201927/12/2019xĐề án Xây dựng, phát triển đô thị Huế đến năm 2030
24/CT-UBND27/12/201927/12/2019xPhát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020
76/2019/QÐ-UBND12/12/201922/12/2019xBan hành Quy định một số chính sách khuyến khích xã hội hóa thuộc lĩnh vực giáo dục – đào tạo, giáo dục nghề nghiệp, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường và giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
28/NQ-HÐND16/11/201916/11/2019xVề chủ trương đầu tư dự án Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư phía nam Bắc Hương Sơ (Khu vực 4)
32/NQ-HÐND16/11/201916/11/2019xVề việc quyết định chủ trương chuyển loại rừng.
68/2019/QÐ-UBND01/11/201910/11/2019xQuy chế phối hợp trong công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa và cập nhật văn bản quy phạm pháp luật vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
79/2019/NÐ-CP26/10/201910/12/2019xSửa đổi Điều 16 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất
79/2019/NÐ-CP26/10/201910/12/2019xSửa đổi Điều 16 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất
790/2019/NQ-UBTVQH1417/10/201917/10/2019xNghị quyết số 790/2019/NQ-UBTVQH14 của ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI : Điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019
2538/QÐ-UBND15/10/201915/10/2019xBan hành Quy chế Phối hợp giữa Công an tỉnh và Cơ quan chuyên môn về xây dựng trong công tác quản lý đầu tư xây dựng và phòng cháy, chữa cháy đối với dự án, công trình sử dụng vốn khác trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
77/2019/NÐ-CP10/10/201925/11/2019xNghị định số 77/2019/NĐ-CP của Chính phủ : Về tổ hợp tác
63/2019/QÐ-UBND09/10/201920/10/2019xBan hành Quy chế thi đua, khen thưởng tỉnh Thừa Thiên Huế
1291/QÐ-TTg07/10/201907/10/2019xQuyết định số 1291/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về việc phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan trung ương được tổ chức theo ngành dọc đóng tại địa phương đưa ra tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cấp huyện, cấp xã
1291/QÐ-TTg07/10/201907/10/2019xVề việc phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan trung ương được tổ chức theo ngành dọc đóng tại địa phương đưa ra tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cấp huyện, cấp xã
60/2019/QÐ-UBND04/10/201904/10/2019xBãi bỏ Quyết định số 38/2018/QĐ-UBND ngày 19 tháng 6 năm 2018 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quy chế cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
35/2019/TT-BGTVT09/09/201901/11/2019xThông tư số 35/2019/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải : Quy định về hoạt động nạo vét trong vùng nước cảng biển
73/2019/NÐ-CP05/09/201901/01/2020xQuy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước
72/2019/NÐ-CP30/08/201930/08/2019xSửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2010 về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị và Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06 tháng 5 năm 2015 quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng
57/2019/TT-BTC26/08/201915/10/2019xHướng dẫn cơ chế xử lý rủi ro của Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa
Số văn bản /trang  
Trang:[1]2345678910>>>
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 12.500.443
Truy cập hiện tại 337 khách