slogan
Tìm kiếm
Văn bản chuyên ngành
Lĩnh vực 
Ban hành từ ngày 
đến ngày   
Nội dung tìm 
561 văn bản
Số hiệu VBNgày ban hànhNgày hiệu lựcTrích yếu
39/2018/QÐ-UBND28/06/201809/07/2018Quy định một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Thừa Thiên Huế
63/2018/NÐ-CP04/05/201819/06/2018Về đầu tư theo hình thức đối tác công tư
61/2018/NÐ-CP23/04/201821/06/2018Về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính
61/2018/NÐ-CP23/04/201821/06/2018Về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính
57/2018/NÐ-CP17/04/201817/04/2018Nghị định số 57/2018/NĐ-CP của Chính phủ : Về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn
627/QÐ-UBND19/03/201819/03/2018Danh mục dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2017-2018 và định hướng đến năm 2020
40/2018/NÐ-CP12/03/201802/05/2018Nghị định số 40/2018/NĐ-CP của Chính phủ : Về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp
39/2018/NÐ-CP11/03/201811/03/2018Nghị định số 39/2018/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa
39/2018/NÐ-CP11/03/201811/03/2018Nghị định số 39/2018/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa
39/2018/NÐ-CP11/03/201811/03/2018QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA
509/QÐ-UBND28/02/201828/02/2018Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành hết hiệu lực, ngưng hiệu lực năm 2017
11/2018/QÐ-UBND09/02/201822/02/2018Ban hành Quy chế phối hợp giữa Ban quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh với các sở, ban ngành và UBND các huyện, thị xã trong công tác quản lý nhà nước tại Khu kinh tế, khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
50/2017/QÐ-TTg31/12/201701/01/2018Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị
06/2017/TT-BKHÐT05/12/201701/03/2018V/v quy định chi tiết việc cung cấp thông tin về đấu thầu, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu về lựa chọn nhà thầu
56/2017/QH1424/11/201724/11/2017Nghị quyết số 56/2017/QH14 của Quốc hội : Về việc tiếp tục cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước tinh gọn, hoạt hiệu lực, hiệu quả
50/2017/QH1414/11/201714/11/2017Nghị quyết số 50/2017/QH14 của Quốc hội : Về phân bổ ngân sách trung ương năm 2018
2447 /QÐ-UBND20/10/201720/10/2017Công bố bộ thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế
88/2017/QÐ-UBND09/10/201720/10/2017Quy định về cung cấp dịch vụ công trực tuyến tại tỉnh Thừa Thiên Huế
2240 /QÐ-UBND28/09/201728/09/2017Về việc ban hành Danh sách mã định danh các đơn vị hành chính và sự nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
109/2017/NÐ-CP21/09/201710/11/2017Nghị định Quy định về bảo vệ và quản lý Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới ở Việt Nam.
Số văn bản /trang  
Trang:[1]2345678910>>>
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 12.164.242
Truy cập hiện tại 350 khách