slogan
Tìm kiếm
Văn bản chuyên ngành
Lĩnh vực 
Ban hành từ ngày 
đến ngày   
Nội dung tìm 
733 văn bản
Số hiệu VBNgày ban hànhNgày hiệu lựcHiệu lựcTrích yếuGhi chú
69/2019/NÐ-CP15/08/201901/10/2019xQuy định việc sử dụng tài sản công để thanh toán cho Nhà đầu tư khi thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao
68/2019/NÐ-CP14/08/201901/10/2019xNghị định số 68/2019/NĐ-CP của Chính phủ : Về quản lý chi phí đầu tư xây dựng
995/QÐ-TTg08/08/201908/08/2019xQuyết định số 995/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Phê duyệt Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô, tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2025
67/2019/NÐ-CP31/07/201915/09/2019xQuy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản
66/2019/NÐ-CP29/07/201915/09/2019xVề bảo tồn và sử dụng bền vững các vùng đất ngập nước
46/2019/TT-BTC23/07/201906/09/2019xHướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở theo Nghị định số 38/2019/NĐ-CP ngày 09 tháng 5 năm 2019 và điều chỉnh trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Nghị định số 44/2019/NĐ-CP ngày 20 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ
10/2019/NQ-HÐND09/07/201920/07/2019xBan hành quy định mức chi đào tạo, bồi dưỡng và chính sách hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế.
38/2019/TT-BTC28/06/201912/08/2019xThông tư số 38/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính : Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2020, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2020-2022; kế hoạch tài chính 05 năm tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương giai đoạn 2021-2025.
22/2019/QÐ-TTg26/06/201926/06/2019xVề thực hiện chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp
22/2019/QÐ-TTg26/06/201926/06/2019xVề thực hiện chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp
55/2019/NÐ-CP24/06/201916/08/2019xVề hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.
55/2019/NÐ-CP24/06/201916/08/2019xVề hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa
54/2019/NÐ-CP19/06/201901/09/2019xQuy định về kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường
1440/QÐ-UBND14/06/201914/06/2019xCông bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế
39/2019/QH1413/06/201901/01/2020xLuật đầu tư công
48/2019/NÐ-CP05/06/201915/08/2019xQuy định về quản lý hoạt động của phương tiện phục vụ vui chơi, giải trí dưới nước.
47/2019/NÐ-CP05/06/201920/07/2019xNghị định số 47/2019/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 10/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 02 năm 2016 của Chính phủ quy định về cơ quan thuộc Chính phủ
31/2019/TT-BTC05/06/201905/06/2019xHướng dẫn việc xác định nguồn kinh phí và việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế
30/2019/QÐ-UBND03/06/201915/06/2019xBan hành Quy định tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Thừa Thiên Huế
19/2019/TT-BGTVT23/05/201910/07/2019xHướng dẫn chi tiết về lĩnh vực đầu tư và nội dung báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư thuộc lĩnh vực giao thông vận tải
Số văn bản /trang  
Trang:[1]2345678910>>>
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 12.421.425
Truy cập hiện tại 12 khách