slogan
Tìm kiếm
Văn bản chuyên ngành
Lĩnh vực 
Ban hành từ ngày 
đến ngày   
Nội dung tìm 
548 văn bản
Số hiệu VBNgày ban hànhNgày hiệu lựcTrích yếu
06/2017/TT-BKHÐT05/12/201701/03/2018V/v quy định chi tiết việc cung cấp thông tin về đấu thầu, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu về lựa chọn nhà thầu
56/2017/QH1424/11/201724/11/2017Nghị quyết số 56/2017/QH14 của Quốc hội : Về việc tiếp tục cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước tinh gọn, hoạt hiệu lực, hiệu quả
50/2017/QH1414/11/201714/11/2017Nghị quyết số 50/2017/QH14 của Quốc hội : Về phân bổ ngân sách trung ương năm 2018
2447 /QÐ-UBND20/10/201720/10/2017Công bố bộ thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế
88/2017/QÐ-UBND09/10/201720/10/2017Quy định về cung cấp dịch vụ công trực tuyến tại tỉnh Thừa Thiên Huế
2240 /QÐ-UBND28/09/201728/09/2017Về việc ban hành Danh sách mã định danh các đơn vị hành chính và sự nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
109/2017/NÐ-CP21/09/201710/11/2017Nghị định Quy định về bảo vệ và quản lý Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới ở Việt Nam.
1298/QÐ-BKHÐT20/09/201720/09/2017Quy chế làm việc của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
1298/QÐ-BKHÐT.20/09/201720/09/2017Quy chế làm việc của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
101/2017/NÐ-CP01/09/201721/10/2017Nghị định số 101/2017/NĐ-CP của Chính phủ : Về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức
67/2017/QÐ-UBND22/08/201705/09/2017Quy định mức thu, nộp lệ phí đăng ký kinh doanhtrên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
5997/UBND-XD21/08/201721/08/2017Về việc tiếp tục tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện các nội dung liên quan quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh
5972/UBND-CNTT19/08/201719/08/2017V/v triển khai quy trình hóa các thủ tục hành chính áp dụng tại Trung tâm Hành chính công tỉnh
1796/QÐ-UBND10/08/201710/08/2017Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh
1162/QÐ-TTg08/08/201708/08/2017Quyết định Phê duyệt Chương trình mục tiêu Hỗ trợ vốn đối ứng ODA cho các địa phương giai đoạn 2016 - 2020
92/2017/NÐ-CP07/08/201725/09/2017Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính
1078/QÐ-TTg25/07/201725/07/2017Danh mục văn bản để ban hành mới, sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật liên quan đến đất đai, xây dựng, nhà ở, đầu tư, kinh doanh thuộc thẩm quyền của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ
86/2017/NÐ-CP25/07/201725/07/2017Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ kế hoạch và Đầu tư
85/2017/NÐ-CP19/07/201705/09/2017Quy định cơ cấu, nhiệm vụ, quyền hạn của hệ thống tổ chức thống kê tập trung và thống kê bộ, cơ quan ngang bộ
31/2017/QÐ-TTg17/07/201701/09/2017Về tiêu chí, danh mục ngành, lĩnh vực thực hiện chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần
Số văn bản /trang  
Trang:[1]2345678910>>>
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 12.014.811
Truy cập hiện tại 24 khách