slogan
Tìm kiếm
Văn bản chuyên ngành
Lĩnh vực 
Ban hành từ ngày 
đến ngày   
Nội dung tìm 
637 văn bản
Số hiệu VBNgày ban hànhNgày hiệu lựcTrích yếu
121/2018/NÐ-CP13/09/201801/11/2018Nghị định số 121/2018/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 49/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về tiền lương
119/2018/NÐ-CP12/09/201812/09/2018Nghị định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ
117/2018/NÐ-CP11/09/201811/09/2018Nghị định về việc giữ bí mật, cung cấp thông tin khách hàng của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài
49/2018/QÐ-UBND07/09/201820/09/2018Sửa đổi Điều 4 của Quyết định số 47/2018/QĐ-UBND ngày 27 tháng 8 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế Quy định mức thu học phí của cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập đối với chương trình đại trà trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm học 2018-2019
116/2018/NÐ-CP07/09/201807/09/2018V.v sửa đổi, bổ sung một số điều của NĐ 55/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của CP về chính sách tín dụng phục vụ phát triển NNNT
1963/QÐ-UBND06/09/201806/09/2018Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Thừa Thiên Huế
1962/QÐ-UBND06/09/201806/09/2018Về việc thành lập quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Thừa Thiên Huế
1961/QÐ-UBND06/09/201806/09/2018Về việc điều chỉnh Quyết định số 292/QĐ-UBND ngày 01/02/2018 về việc thành lập Tổ công tác liên ngành thực hiện các biện pháp xử lý các phương tiện giao thông đường bộ vi phạm đang bị tạm giữ tại các điểm trông giữ trên địa bàn tỉnh
1955/QÐ-UBND05/09/201805/09/2018Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (học tập, thực hiện Sáu Điều Bác Hồ dạy), cho 05 tập thể và 10 cá nhân, đã có thành tích trong thực hiện phong trào " Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bán Hồ dạy", giai đoạn 2013-2018 trong lực lượng Công an xã, Bảo vệ dân phố, Bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp.
1949/QÐ-UBND04/09/201804/09/2018Về việc bổ sung Danh mục dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh Thừa Thiên Huế 2018 và định hướng đến năm 2020 ban hành kèm theo Quyết định số 942/QĐ-UBND ngày 08/5/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế
26/CT-TTg04/09/201804/09/2018Chỉ thị Về đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế theo hướng hiệu lực và hiệu quả hơn
1947/QÐ-UBND04/09/201804/09/2018Về việc thu hồi và giao đất cho Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Huế để bố trí tái định cư, thu hồi 1050m2 đất tọa lạc tại phường Phường Đúc và phường Thủy Xuân, thành phố Huế.
1945/QÐ-UBND31/08/201831/08/2018Về việc phân công công tác của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021
48/2018/QÐ-UBND31/08/201810/09/2018Ban hành Quy định về Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
111/2018/NÐ-CP31/08/201831/08/2018V.v quy định về ngày thành lập, ngày truyền thống, ngày hưởng ứng của các bộ, ngành, địa phương
1086/QÐ-TTg31/08/201831/08/2018Quyết định Về việc thay đổi thành viên Ủy ban Quốc gia về trẻ em
113/2018/NÐ-CP31/08/201815/10/2018Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế
25/CT-TTg31/08/201831/08/2018Chỉ thị của TTgCP về một số nhiệm vụ, giải pháp phát triển sản xuất, thúc đẩy xuất khẩu
1912/QÐ-UBND29/08/201829/08/2018Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (Nhiệm kỳ 2013 -2018). Cho 05 tập thể và 10 cá nhân, đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân nhiệm kỳ 2013-2018)
110/2018/NÐ-CP29/08/201829/08/2018Quy định về quản lý và tổ chức lễ hội
Số văn bản /trang  
Trang:[1]2345678910>>>
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 12.213.768
Truy cập hiện tại 111 khách