slogan
Tìm kiếm
Trao đổi thông tin
Ngày 23/11/2017, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có Công văn số 3450/SKHĐT-ĐKKD về việc đề nghị báo cáo kết quả thực hiện "Năm doanh nghiệp Thừa Thiên Huế 2017"
Kính mời tham gia ý kiến về Quy định một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa  tỉnh Thừa Thiên Huế Có file kèm theo.
Thực hiện nội dung tại Công văn số 3162/UBND-KH ngày 17/5/2017 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Quyết định 622/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 10/5/2017 về ban hành Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững, trong đó giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối...
Ngày 07/9/2017, Sở Kế hoạch và Đầu tư có Công văn số 2491/SKHĐT-VP về tham gia góp ý về dự thảo Quyết định công bố TTHC của cấp Huyện, cấp Xã. Nội dung công văn sau: (Có 02 dự thảo Quyết định kèm theo)
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh về việc dự thảo kế hoạch nâng hạng chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2017; Để có cơ sở tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch, Sở Kế hoạch và Đầu tư kính đề nghị các cơ quan, đơn vị tham gia góp ý dự thảo kế hoạch nâng hạng chỉ số PCI năm 2017 (Nội dung Dự thảo Kế hoạch được...
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 12.060.702
Truy cập hiện tại 188 khách