slogan
Tìm kiếm
Công khai thông tin >> Quy hoạch
Ngày 31/3/2017, UBND tỉnh đã có Quyết định số 635/QĐ-UBND về việc Quy định về quản lý và tổ chức thực hiện quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.
Ngày 13 tháng 6 năm 2017, UBND tỉnh đã có Quyết định số 1271/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định quản lý xây dựng theo đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Huế đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050.
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 12.164.278
Truy cập hiện tại 355 khách