slogan
Tìm kiếm
Công khai thông tin >> Dự án kêu gọi đầu tư
Ngày 05/01/2020, UBND tỉnh đã có Quyết định số 05/QĐ-UBND về việc ban hành Danh mục các dự án khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường, giám định tư pháp và các dự án ưu đãi đầu tư trong lĩnh vực...
Ngày 16 tháng 12 năm 2019, UBND tỉnh đã có Quyết định số 3229/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung danh mục và công bố thông tin dự án kêu gọi đầu tư của Thừa Thiên Huế năm 2019 định hướng đến năm 2020.
Ngày 17/9/2019, UBND tỉnh đã có Quyết định số 2279/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung Phụ lục kèm theo Quyết định số 1508/QĐ-UBND ngày 24/6/2019 của UBND tỉnh về việc Điều chỉnh danh mục kêu gọi đầu tư và bổ sung thông tin dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2019 và định hướng đến năm 2020
Ngày 26/7/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 1805 /QĐ-UBND Bổ sung danh mục dự án kêu gọi đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2019 và định hướng đến năm 2022 
Ngày 28/5/2019, UBND tỉnh đã có Quyết định số 1288/QĐ-UBND về việc bổ sung danh mục dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2019 và định hướng đến năm 2020. Theo đó, Dự án Khu dịch vụ du lịch nghỉ dưỡng Đảo Cồn Sơn sẽ được xây dựng trên khu đất thuộc địa giới hành chính xã Phú...
Ngày 24/5/2019, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1251/QĐ-UBND về việc công bố thông tin dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2019 và định hướng đến năm 2020 " Vườn Bách thảo trên sông tại xã Hương Vinh, Thị xã Hương Trà"
Ngày 26/04/2019, UBND tỉnh đã có Quyết định số 945/QĐ-UBND về việc bổ sung danh mục các dự án kêu gọi đầu tư và thông tin, tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2019, định hướng đến năm 2020
Ngày 4/4/2019, UBND tỉnh đã có Quyết định số 863/QĐ-UBND về việc sửa đổi Phụ lục kèm theo Quyết định số 187/QĐ-UBND ngày 23 tháng 01 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh danh mục dự án kêu gọi đầu tư và thông tin, tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 12.497.998
Truy cập hiện tại 361 khách