slogan
Tìm kiếm
Công khai thông tin >> Dự án kêu gọi đầu tư
Ngày 04 tháng 9 năm 2018, UBND tỉnh có Quyết định số 1949 /QĐ-UBND Về việc bổ sung Danh mục dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh Thừa Thiên Huế 2018 và định hướng đến năm 2020 ban hành kèm theo Quyết định số 942/QĐ-UBND ngày 08/5/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày 04 tháng 7 năm 2018, UBND tỉnh có Quyết định số 1473/QĐ-UBND về việc bổ sung dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2017-2018 và định hướng đến năm 2020.
Ngày 19/3/2018, UBND tỉnh đã có Quyết định số 627/QĐ-UBND về việc ban hành Danh mục dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2017-2018 và định hướng đến năm 2020.
Ngày 5/9/2017, UBND tỉnh đã có Công văn số 242/TB-UBND về việc các địa điểm dành cho nghiên cứu đầu tư dự án  điện mặt trời trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Nội dung thông báo sau:
Danh sách các dự án đầu tư từ nguồn vốn ngoài ngân sách , ngoài KKT, KCN đã thu hồi, đang kiến nghị thu hồi, đến hạn vi phạm kiến nghị thu hồi và cần phải giám sát đặc biệt. Nội dung: Có file kèm theo
Ngày 8/5/2017, UBND tỉnh đã có Quyết định số 942/QĐ-UBND về việc Ban hành Danh mục dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2017 – 2018 và định hướng đến năm 2020. Nội dung Quyết định và Danh mục (Có file  kèm theo)
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 12.213.897
Truy cập hiện tại 128 khách