slogan
Tìm kiếm
Công khai thông tin >> Kế hoạch và đầu tư vốn ngân sách
Ngày 10 tháng 9 năm 2018, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế có Thông báo số 2456/TB-SKHĐT V/v thông báo kế hoạch vốn bổ sung danh mục đầu tư trung hạn giai đoạn 2016-2020 (giai đoạn lập, thẩm định và quyết định chủ trương đầu tư)        
Ngày 10 tháng 9 năm 2018, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế có Thông báo số 2455/TB-SKHĐT V/v thông báo bổ sung danh mục dự án chuẩn bị đầu tư năm 2018 nguồn vốn Ngân sách tỉnh quản lý.
Ngày 07 tháng 9 năm 2018, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế có Thông báo số 2421/TB-SKHĐT V/v thông báo bổ sung kế hoạch năm 2018 vốn đầu tư ngân sách nhà nước nguồn vốn ứng trước kế hoạch năm 2019
Ngày 04 tháng 9 năm 2018, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế có Thông báo số 2371/TB-SKHĐT về việc Thông báo bổ sung danh mục dự án chuẩn bị đầu tư năm 2018 Nguồn vốn Ngân sách tỉnh quản lý
Ngày 04 tháng 9 năm 2018, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế có Thông báo số 2369/TB-SKHĐT V/v bổ sung danh mục dự án chuẩn bị đầu tư năm 2018 nguồn vốn: Ngân sách tỉnh quản lý
Ngày 04 tháng 9 năm 2018, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế có Thông báo số 2368/TB-SKHĐT V/v thông báo kế hoạch bổ sung danh mục đầu tư trung hạn giai đoạn 2016-2020 (giai đoạn lập, thẩm định và quyết định chủ trương đầu tư)
Ngày 20 tháng 8 năm 2018, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế có Thông báo số 2216/TB-SKHĐ về việc thông báo bổ sung danh mục dự án chuẩn bị đầu tư năm 2018 nguồn vốn: Ngân sách tỉnh quản lý
Ngày 20 tháng 8 năm 2018, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế có thông báo số 2115/TB-SKHĐT về việc thông báo kế hoạch bổ sung danh mục đầu tư trung hạn giai đoạn 2016-2020 (giai đoạn lập, thẩm định và quyết định chủ trương đầu tư)
Ngày 17 tháng 8 năm 2018, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế có Thông báo số 2194/TB-SKHĐT về việc thông báo bổ sung kế hoạch năm 2018 vốn đầu tư ngân sách nhà nước Nguồn vốn ứng trước kế hoạch năm 2019
Ngày 17 tháng 8 năm 2018, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế có Thông báo số 2192/TB-SKHĐT về việc thông báo bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020.
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 12.213.886
Truy cập hiện tại 131 khách