slogan
Tìm kiếm
Công khai thông tin >> Kế hoạch và đầu tư vốn ngân sách
Ngày 25 tháng 12 năm 2018, Sở Kế hoạch và Đầu tư có Thông báo số 3909/TB-SKHĐT về việc Thông báo vốn chuẩn bị đầu tư các dự án phòng chống thiên tai cấp bách tỉnh Thừa Thiên Huế sử dụng nguồn vốn ngân sách Trung ương
Ngày 06 tháng 11 năm 2018, Sở Kế hoạch và Đầu tư có Thông báo số 3376/TB-SKHĐT về việc Thông báo kế hoạch vốn dầu tư XDCB năm 2018 nguồn ngân sách tỉnh từ năm trước chuyển sang.
Ngày 31 tháng 10 năm 2018, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế có Thông báo số 3206/TB-SKHĐT về việc thông báo kế hoạch vốn đầu tư XDCB năm 2018 nguồn vốn ngân sách tỉnh ứng trước
Ngày 29 tháng 10 năm 2018, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế có Thông báo số 3087/TB-SKHĐT về việc điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư XDCB năm 2018 nguồn vốn ngân sách tỉnh quản lý
Ngày 19 tháng 10 năm 2018, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế có Thông báo số 2961/TB-SKHĐT về việc thông báo bổ sung danh mục dự án chuẩn bị đầu tư năm 2018 nguồn vốn Ngân sách tỉnh quản lý
Ngày 22 tháng 10 năm 2018, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế đã ra Quyết định số 124/QĐ-SKHĐT về việc Chấm dứt hoạt động và thu hồi Giấy chứng nhận Đầu tư của dự án đầu tư khai thác mỏ đá làm vật liệu xây dựng thông thường tại thôn 10, xã Lộc Hòa, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên...
Ngày 17 tháng 10 năm 2018, Sở Kế hoạch và Đầu tư có Thông báo số 2933/TB-SKHĐT về việc thông báo nguồn vốn dự phòng ngân sách trung ương năm 2018 để xử lý khẩn cấp công trình hồ chứa bị hư hỏng do ảnh hưởng bão, lũ năm 2017 và các hồ chứa có nguy cơ mất an toàn cao trong...
Ngày 17 tháng 10 năm 2018, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế có thông báo số 2928/TB-SKHĐT về việc Thông báo kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2016-2020
Ngày 04 tháng 10 năm 2018, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế có Thông báo số 2773/TB-SKHĐT về việc phân khai kế hoạch vốn đầu tư XDCB năm 2018 nguồn vốn Vượt thu năm 2017
Ngày 10 tháng 9 năm 2018, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế có Thông báo số 2456/TB-SKHĐT V/v thông báo kế hoạch vốn bổ sung danh mục đầu tư trung hạn giai đoạn 2016-2020 (giai đoạn lập, thẩm định và quyết định chủ trương đầu tư)        
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 12.351.628
Truy cập hiện tại 24 khách