slogan
Tìm kiếm
Công khai thông tin >> Kế hoạch và đầu tư vốn ngân sách
Ngày 10 tháng 7 năm 2018, Sở Kế hoạch và Đầu tư có Thông báo số 1799/TB-SKHĐT về việc thông báo bổ sung danh mục dự án chuẩn bị đầu tư năm 2018- nguồn ngân sách tỉnh quản lý.
Ngày 04 tháng 7 năm 2018, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế có Thông báo số 1753/TB-SKHĐT về việc thông báo kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân nguồn kinh phí khắc phục thiệt hại do thiên tai gây ra năm 2017 nguồn vốn dự phòng ngân sách trung ương năm 2017...
Ngày 02 tháng 7 năm 2018, Sở Kế hoạch và Đầu tư Thừa Thiên Huế có Thông báo số 1727/TB-SKHĐT về việc phân khai chi tiết kế hoạch vốn các chương trình MTQG năm 2018 tỉnh Thừa Thiên Huế (đợt 2)
Ngày 04 tháng 6 năm 2018, Sở Kế hoạch và Đầu tư có Thông báo số 1309/TB-SKHĐT về việc điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư XDCB năm 2018 nguồn vốn ngân sách tỉnh quản lý
Ngày 21/5/2018, Sở Kế hoạch và Đầu tư có Thông báo số 1182/TB-SKHĐT về việc phân khai kế hoạch vốn đầu tư XDCB năm 2018 nguồn vốn Sự nghiệp di tích
Ngày 21 tháng 5 năm 2018, Sở Kế hoạch và Đầu tư có Thông báo số 1179/TB-SKHĐT về việc phân khai kế hoạch vốn chuẩn bị đầu tư năm 2018 nguồn vốn Sự nghiệp Di tích  
Ngày 18 tháng 5 năm 2018, Sỏ Kế hoạch và Đầu tư tỉnh TT Huế có Thông báo số 1168/TB-SKHĐT về việc thông báo kế hoạch vốn đầu tư XDCB năm 2018 nguồn ngân sách tỉnh ứng trước.
Ngày 23 tháng 4 năm 2018, Sở Kế hoạch và Đầu tư có Thông báo số 945/TB-SKHĐT về việc Thông báo kế hoạch vốn đầu tư phát triển các công trình khởi công mới thuộc các chương trình MTQG năm 2018 tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày 23 tháng 4 năm 2018, Sở Kế hoạch và Đầu tư có Thông báo số 956/TB-SKHĐT về việc phân khai kế hoạch vốn các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2018 tỉnh Thừa Thiên Huế (đợt 1)
Ngày 26 tháng 4 năm 2018, Sở Kế hoạch và Đầu tư có Thông báo số 986/TB-SKHĐT về việc Thông báo danh mục dự án chuẩn bị đầu tư năm 2018 thuộc Công ty Cổ phần Cấp nước Thừa Thiên Huế - Nguồn vốn ngân sách tỉnh quản lý
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 12.164.251
Truy cập hiện tại 354 khách