slogan
Tìm kiếm
Chương trình hợp tác giữa tỉnh Thừa Thiên Huế với Học viện Nông nghiệp Việt Nam để thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế.
Ngày cập nhật 27/09/2019

Để triển khai các chương trình hành động trong thực tiễn  sau Hội nghị thúc đẩy phát triển sản xuất Nông nghiệp tỉnh Thừa Thiên  Huế ngày 29/7/2019 do UBND tỉnh Thừa Thiên Huế và Bộ Nông nghiệp phát triển nông thôn đồng chủ trì; Ngày 14 tháng 9 năm 2019, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế  Phan Ngọc Thọ đã có buổi làm việc với Giám đốc Học Viện  Nông nghiệp Việt Nam  Nguyễn Thị Lan và đã thống nhất một số chương trình hợp tác như sau

- Ban Hợp tác quốc tế của Học Viện Nông nghiệp Việt Nam phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thừa Thiên Huế hoàn thiện đề án “ Tăng cường năng lực và hỗ trợ kỹ thuật để phát triển nông nghiệp công nghệ cao ở Thừa Thiên Huế” trình tổ chức phát triển khoa học Nhật Bản (JICA); Ban quản lý đào tạo của Học viện Nông nghiệp Việt Nam phối hợp với các sở ban ngành của tỉnh Thừa Thiên Huế xây dựng kế hoạch đào tạo phát triển nguồn nhân lực cho kinh tế nông nghiệp của tỉnh trên cơ sở nguồn kinh phí từ các chương trình mục tiêu quốc gia.

- Hợp tác nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ thực hiện một số nhiệm vụ triển khai trong giai đoạn 2019-2020 như: rà soát, hoàn thiện quy hoạch phát triển sản nông lâm nghiệp gắn với du lịch tại tỉnh làm cơ sở điều chỉnh đề án cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp Thừa Thiên Huế giai đoạn 2020-2025; đánh giá, khảo sát và phát triển các nguồn gen đặc hữu của tỉnh Thừa Thiên Huế ; phát triển nông nghiệp gắn với du lịch tại tỉnh Thừa Thiên Huế và một số nhiệm vụ triển khai trong giai đoạn 2021-2022 như: phát triển chăn nuôi bò thịt chất lượng cao; phát triển chăn nuôi trâu tại đàm phá Tam Giang phục vụ du lịch; phát triển thủy đặc sản vùng đầm phá Tam Giang; phát triển công nghệ nuôi tảo xoắn Spirulina tạo sản phẩm chức năng; phát triển rừng bằng giống keo lai công nghệ khí canh và phát triển dược liệu bản địa gắn với du lịch; phát triển du lịch gắn với phát triển nông nghiệp và thực phẩm truyền thống; ứng dụng công nghệ thụ tinh nhân tạo nhân giống nhanh đàn chim trĩ phục vụ du lịch Huế.

            (Trích từ thông báo số 345/TB-UBND ngày 21 tháng 9 năm 2019 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế)

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 12.651.894
Truy cập hiện tại 664 khách