slogan
Tìm kiếm
Chỉ thị UBND tỉnh về chấn chỉnh công tác đấu thầu trong các dự án đầu tư phát triển và hoạt động mua sắm thường xuyên sử dụng vốn nhà nước
Ngày cập nhật 13/02/2018
Hình ảnh minh họa

 

Ngày 07/02/2018, UBND tỉnh đã có Chỉ thị số 05/CT-UBND về chấn chỉnh công tác đấu thầu trong các dự án đầu tư phát triển và hoạt động mua sắm thường xuyên sử dụng vốn nhà nước

Minh họa

Ngày 07/02/2018, UBND tỉnh đã có Chỉ thị số 05/CT-UBND về chấn chỉnh công tác đấu thầu trong các dự án đầu tư phát triển và hoạt động mua sắm thường xuyên sử dụng vốn nhà nước

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 12.213.792
Truy cập hiện tại 122 khách