slogan
Tìm kiếm
Hội thảo góp ý kiến vào dự thảo Luật Thanh niên (sửa đổi)
Ngày cập nhật 06/12/2018

Sáng ngày 06/12, tại thành phố Huế, Bộ Nội vụ phối hợp với Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội và Quỹ dân số Liên hợp quốc tại Việt Nam tổ chức hội thảo góp ý kiến vào dự thảo Luật Thanh niên (sửa đổi) các tỉnh. Dự và chủ trì hội thảo có Bí thư BCH Trung ương Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Nguyễn Ngọc Lương; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội Nguyễn Văn Tuyết.

Phát biểu khai mạc hội thảo, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội Nguyễn Văn Tuyết cho biết, trên cơ sở 7 chính sách đã được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét thông qua, Bộ Nội vụ đã phối hợp với Trung ương Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và các bộ, ngành có liên quan tiến hành xây dựng dự thảo Luật Thanh niên (sửa đổi). Đồng thời đã tổ chức rà soát 25 luật và pháp lệnh có liên quan đến thanh niên để làm cơ sở xây dựng các chính sách riêng của Nhà nước đối với lứa tuổi thanh niên, nhất là việc tạo ra hành lang pháp lý thuận lợi thúc đẩy sự phát triển của thanh niên, phát huy vai trò của thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc để tránh chồng chéo với các chính sách mà các luật chuyên ngành khác đã quy định.

Tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung làm rõ 6 vấn đề chính đó là: đối tượng, phạm vi điều chỉnh của luật Thanh niên (sửa đổi); thể chế hóa quyền và nghĩa vụ cơ bản của thanh niên theo quyền và nghĩa vụ công dân theo Hiến pháp 2013; Các chính sách của Nhà nước đối với thanh niên được quy định trong dự thảo Luật; những quy định cần bổ sung làm rõ trách nhiệm của Nhà nước đối với thanh niên; trách nhiệm của gia đình và xã hội đối với thanh niên; các quy định về tổ chức thanh niên nhằm phát huy vị trí vai trò trong việc chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của thanh niên; quản lý nhà nước về thanh niên, các quy định về trách nhiệm của các bộ, ngành trong việc xây dựng và tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật nhằm phát triển thanh niên và các vấn đề khác có liên quan đến thanh niên.

Những ý kiến đóng góp tại hội thảo góp phần quan trọng cho việc sửa đổi, bổ sung Luật Thanh niên, để các chính sách của thanh niên đi vào cuộc sống, khắc phục triệt để những bất cập, tồn tại của Luật Thanh niên 2005.

Tại hội thảo

 

www.thuathienhue.gov.vn
 

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 12.390.747
Truy cập hiện tại 11 khách