slogan
Tìm kiếm
Ngày 27/12/2019, UBND tỉnh đã có Chỉ thị số 24/CT-UBND về việc phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi Kế hoạch phát triển kinh tế - xã...
  Năm 2019, là năm tăng tốc thực hiện Nghị quyết Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ XV và Kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm 2016-2020, ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã tập trung lãnh...
Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2018 và dự kiến kế hoạch phát triển KTXH năm 2019
Thực hiện Công văn số 8366/BKHĐT-TH ngày 12/11/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc triển khai Nghị quyết số 01/NQ-CP và tình hình kinh tế - xã hội tháng...
Thực hiện Công văn số 6515/BKHĐT-TH ngày 10/9/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc triển khai Nghị quyết số 01/NQ-CP và tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng...
Tin liên quan
12345
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 12.892.103
Truy cập hiện tại 55 khách