slogan
Tìm kiếm
Ban hành Quy định quản lý xây dựng theo đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Huế đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050.
Ngày cập nhật 28/06/2017
Hình ảnh minh họa

Ngày 13 tháng 6 năm 2017, UBND tỉnh đã có Quyết định số 1271/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định quản lý xây dựng theo đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Huế đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050.

Nội dung Quyết định (có file kèm theo)

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 12.815.754
Truy cập hiện tại 735 khách