slogan
Tìm kiếm
Phê duyệt điều chỉnh (cục bộ) Quy hoạch chung thị trấn Sịa, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 10/08/2018
Hình ảnh minh họa

Ngày 7/8/2018, UBND tỉnh đã có Quyết định số 1748/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh (cục bộ) Quy hoạch chung thị trấn Sịa, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Nội dung chi tiết (có file kèm theo)

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh (cục bộ) Quy hoạch chung thị trấn Sịa, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế với những nội dung sau (đính kèm bản vẽ điều chỉnh):

1. Ranh giới khu đất điều chỉnh quy hoạch:

- Phía Bắc giáp Tòa án Nhân dân huyện và đất nông nghiệp;

- Phía Nam và Tây giáp đất nông nghiệp;

- Phía Đông giáp đường Nguyễn Vịnh.

     2. Diện tích khu đất điều chỉnh: khoảng 4,5ha.

  3. Nội dung điều chỉnh quy hoạch:

  Điều chỉnh chức năng sử dụng đất khu đất dự trữ phát triển đô thị, một phần khu đất nông nghiệp và đất giao thông thành đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp.

 

  Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Giao thông vận tải; Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Quảng Điền và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 12.815.754
Truy cập hiện tại 732 khách