slogan
Tìm kiếm
Bổ sung danh mục, công bố thông tin kêu gọi đầu tư Dự án Khu văn hóa đa năng Lâm Viên Huế
Ngày cập nhật 13/04/2020

Ngày 27/3/2020, UBND tỉnh đã có Quyết định số 830/QĐ-UBND về bổ sung danh mục, công bố thông tin kêu gọi đầu tư Dự án Khu văn hóa đa năng Lâm Viên Huế thuộc Danh mục các dự án khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường, giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2020.

(Có file kèm theo)

Điều 1. Ban hành bổ sung danh mục dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2020 và công bố thông tin dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2020 đối với dự án Khu văn hóa đa năng Lâm Viên Huế (thuộc Danh mục các dự án khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường, giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2020).

(Phụ lục danh mục và thông tin dự án công bố, kêu gọi đầu tư đính kèm).

Điều 2. Văn phòng UBND tỉnh, các Sở, ban, ngành và UBND thành phố Huế có trách nhiệm đăng tải thông tin dự án được phê duyệt trên cổng thông tin điện tử thuộc đơn vị quản lý.

Điều 3. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, UBND thành phố Huế và các cơ quan liên quan căn cứ thông tin dự án được phê duyệt, tổ chức kêu gọi các nhà đầu tư tham gia nghiên cứu và thực hiện dự án theo quy định hiện hành.

Điều 4. Giao Ban Quản lý khu vực phát triển đô thị lập Hồ sơ mời thầu gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định trình UBND tỉnh phê duyệt đối với trường hợp có từ hai nhà đầu tư trở lên đăng ký và đáp ứng đầy đủ các tiêu chí quy định tại Thông tin kêu gọi đầu tư đối với dự án Khu văn hóa đa năng Lâm Viên Huế ban hành kèm theo Quyết định này.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 6. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở, ban, ngành, cấp tỉnh; Giám đốc Ban Quản lý khu vực phát triển đô thị tỉnh; Chủ tịch UBND thành phố Huế; Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 12.799.865
Truy cập hiện tại 10 khách