slogan
Tìm kiếm
Thông báo Kế hoạch vốn chuẩn bị đầu tư năm 2019
Ngày cập nhật 28/03/2019

Ngày 26 tháng 3 năm 2019, Sở Kế hoạch và Đầu tư có Thông báo số 718/TB-SKHĐT về việc Thông báo Kế hoạch vốn chuẩn bị đầu tư năm 2019 - Nguồn vốn Ngân sách tỉnh quản lý.

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 12.892.103
Truy cập hiện tại 56 khách