slogan
Tìm kiếm
Triển khai thực hiện Công văn số 3072/UBND-TH, ngày 14/04/2020 của UBND tỉnh
Ngày cập nhật 21/04/2020

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 3072/UBND-TH, ngày 14/04/2020 về việc triển khai thực hiện Công điện số 01/CĐ-BKHĐT, ngày 03/4/2020của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về biện pháp bảo đảm sức khoẻ nhân dân, an sinh xã hội và nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, giữ gìn an ninh trật tự và ổn định xã hội trong bối cảnh tác động của dịch Covid-19; để có cơ sở báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Ủy ban nhân dân tỉnh theo thời gian quy định; Sở Kế hoạch và Đầu tư kính đề nghị các Sở, ban, ngành cấp tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao báo cáo các nội dung theo Công văn chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh và gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư (qua hộp thư điện tử tonghop.skhdt@thuathienhue.gov.vn) chậm nhất ngày 18/4/2020 để tổng hợp (có biểu Phụ lục kèm theo; ngoài ra, Phụ lục được đăng lên Trang thông tin điện tử của Sở Kế hoạch và Đầu tư https://skhdt.thuathienhue.gov.vn/ tại mục Thông tin điều hành – Tin tức sự kiện.).

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh kính đề nghị Quý cơ quan quan tâm phối hợp thực hiện./.

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 12.684.191
Truy cập hiện tại 214 khách