slogan
Tìm kiếm
Ban hành Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 đối với hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 29/04/2020
Hình ảnh minh họa

Ngày 27/4/2020, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Thừa Thiên Huế đã có Quyết định số 68/QĐ-BCĐ về việc ban hành Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 đối với hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

(Có các file kèm theo)

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 đối với hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, gồm:

1. Bộ tiêu chí về cơ sở lưu trú an toàn phòng chống dịch bệnh COVID-19.

2. Bộ tiêu chí về điểm tham quan du lịch/cơ sở dịch vụ du lịch an toàn phòng chống dịch bệnh COVID-19.

3. Bộ tiêu chí về doanh nghiệp lữ hành an toàn phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Điều 2. Đối với các phương tiện vận chuyển khách du lịch, điểm tham quan di tích văn hóa lịch sử, cơ sở cung cấp dịch vụ phục vụ khách du lịch (ăn uống, mua sắm, chăm sóc sức khỏe, thể thao, vui chơi giải trí) cần tuân thủ thêm các quy định về chỉ số thành phần được quy định bởi các ngành chuyên môn (giao thông vận tải, văn hóa - thể thao, công thương, y tế,..) để chủ động ứng phó và kiểm soát tốt đối với dịch COVID -19.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Du lịch, Giám đốc Sở Y tế, Thủ trường các Sở, ban, ngành liên quan; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các phường, xã, thị trấn và các tổ chức, cá nhân cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 12.684.191
Truy cập hiện tại 9 khách