slogan
Tìm kiếm
Đại hội Đảng bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025
Ngày cập nhật 05/06/2020

Sáng ngày 03/6/2020, Đảng bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế đã tiến hành đại hội Đảng bộ lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015-2020, Báo cáo chính trị trình Đại hội đã khẳng định sự đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện được nhiều kết quả quan trọng, nổi bật, toàn diện trên tất cả các ngành, lĩnh vực được phân công. Đã tích cực, chủ động tham mưu UBND tỉnh tập trung chỉ đạo, điều hành hiệu quả việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm, đặc biệt đã tham mưu Tổng kết 10 năm thẹc hiện Kết luận số 48-KL/TW và Thông báo kết luận số 175-TB/TW của Bộ Chính trị về xây dựng , phát triển  Thừa Thiên Huế và đô thị Huế đến năm 2020 làm cơ sở, tiền đề quan trọng để Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 54 về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2039, tầm nhìn đến năm 2045. Công tác xây dựng Đảng bộ có nhiều chuyển biến tích cực, rõ nét; việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị 05 của bộ chính trị đạt kết quả bước đầu; đã có 07/08 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khoá (IX) đề ra; tạo sự phấn khởi, niềm tin của cán bộ, đảng viên, công chức đối với sự lãnh đạo của Đảng, tạo động lực mới để đảy nhanh việc xây dựng Thừa Thiên Huế sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Đến dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Quang Tuấn, UVTV Tỉnh uỷ, Bí thư Đảng uỷ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đã chỉ ra những tồn tại của Đảng bộ trong nhiệm kỳ 2015-2020. Để tiếp tục phát huy những ưu điểm và khắc phục những hạn chế trong nhiệm kỳ 2020-2025, ngoài những gợi ý về giải pháp về công tác chuyên môn, đồng chí đã nhấn mạnh nhiệm vụ của Đảng bộ trong công tác xây dựng Đảng. Đó là phải tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên về mọi mặt, xây dựng Đảng bộ thật sự trưởng thành cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới. Muốn vậy, Đảng bộ phải thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị, định hướng tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên; xây dựng khối đoàn kết thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong cơ quan. Thực hiện tốt các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo cá nhân phụ trách, tự phê bình và phê bình, giữ nghiêm kỷ luật phát ngôn trong Đảng. Tăng cường hơn nữa việc cải tiến nội dung và hình thức sinh hoạt chi bộ, nhất là sinh hoạt chuyên đề. Quan tâm lãnh đạo các đoàn thể vững mạnh, cơ quan đạt chuẩn văn hóa. Kiên quyết, kiên trì thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI, XII) và học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đưa nội dung nay đi vào chiều sâu, trở thành thường xuyên và nền nếp trong hoạt động của tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên. Đây chính là yếu tố quyết định, đảm bảo cho việc lãnh đạo cán bộ, đảng viên thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao.

Tại Đại hội, nhiều ý kiến tham luận hết sức tâm huyết, có nhiều ý kiến đóng góp hết sức xác đáng, thiết thực thể hiện tinh thần trách nhiệm với Đại hội, mang giá trị hiến kế với BCH Đảng bộ Khoá X. 

 

Với tinh phát huy dân chủ, thống nhất tập trung cao, Đại hội đã lựa chọn, bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ Khoá X gồm 09 đồng chí có đủ trí tuệ, năng lực, có phẩm chất đạo đức và đủ uy tín lãnh đạo đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ đã thông qua; đồng thời lựa chọn bầu 03 đại biểu chính thức, 01 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội Đảng bộ Khối cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh lần thứ VII.

Sở Kế hoạch và Đầu tư
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 12.684.191
Truy cập hiện tại 5 khách