slogan
Tìm kiếm
Tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ và tình hình kinh tế - xã hội tháng 02 và 02 tháng đầu năm 2021
Ngày cập nhật 02/03/2021

Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế báo cáo tình hình và kết quả cụ thể như sau:

A. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 01/NQ-CP NGÀY 01/01/2021 CỦA CHÍNH PHỦ VÀ TÌNH HÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI THÁNG 02 và 02 THÁNG ĐẦU NĂM 2021

I. Công tác chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ

UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 01/QĐ-UBND ngày 01/01/2021 về việc triển khai thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021; Kế hoạch 25/KH-UBND ngày 23/01/2020 triển khai thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách Nhà nước năm 2021; Kế hoạch 21/KH-UBND ngày 20/01/2020 tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2021 theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ.

UBND tỉnh đã tổ chức Hội nghị quán triệt, phân công nhiệm vụ các Sở, ban, ngành và các địa phương nhằm cụ thể hoá việc triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 ngay từ đầu năm. Đồng thời, tập trung chỉ đạo, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát các Sở, ban, ngành cấp tỉnh và các địa phương trong quá trình tổ chức thực hiện.

II. Những kết quả đạt được

1. Tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết 54-NQ/TW của Bộ Chính trị

UBND tỉnh đã tích cực, chủ động phối hợp với các Bộ, ngành Trung ương để xây dựng các Đề án; phối hợp tổ chức nhiều hội nghị, hội thảo để lấy ý kiến, tiếp thu hoàn chỉnh các Đề án. Đến nay, các Đề án cơ bản hoàn thành và đã gửi  hồ sơ trình các Bộ, ngành Trung ương thẩm định báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ, UBTV Quốc hội, Quốc hội cho ý kiến các nội dung thuộc thẩm quyền liên quan Đề án Xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trên nền tảng bảo tồn và phát huy giá trị di sản cố đô và bản sắc văn hóa Huế; cơ chế chính sách đặc thù đối với Thừa Thiên Huế; Đề án điều chỉnh địa giới hành chính để mở rộng thành phố Huế và sắp xếp, thành lập các phường thuộc thành phố Huế.

2 Tình hình phát triển kinh tế

a) Lĩnh vực dịch vụ

Hoạt động du lịch: Trong tháng 02 năm 2021, lượng khách du lịch đến tỉnh ước đạt 88,09 nghìn lượt, giảm gần 71% so với cùng kỳ; trong đó khách quốc tế ước đạt 2,8 nghìn lượt, giảm gần 98%. Doanh thu từ du lịch ước đạt 200,842 tỷ đồng, giảm gần 76% so với cùng kỳ. Lũy kế 2 tháng đầu năm, lượng khách du lịch đến tỉnh ước đạt 199,05 nghìn lượt, giảm 75% so với cùng kỳ; khách lưu trú ước đạt 135,26 nghìn lượt giảm 63,93% so với cùng kỳ, trong đó khách quốc tế ước đạt 4,5 nghìn lượt. Doanh thu từ du lịch ước đạt 377,712 tỷ đồng, giảm gần 80% so với cùng kỳ (do 2 tháng đầu năm ngoái chưa bị ảnh hưởng Covid -19).

Hoạt động thương mại, giá cả: Do tháng 02 là trùng với dịp Tết nguyên đán nên nhu cầu mua sắm, tiêu dùng xã hội tăng cao. Tổng mức bán lẻ hàng hoá, dịch vụ tiêu dùng xã hội tháng 2 ước đạt khoảng 4.327,3 tỷ đồng, tăng 2,14% so với thực hiện tháng trước, tăng 25,35% so với cùng kỳ. Trong đó, doanh thu bán lẻ hàng hóa ước đạt 3,527,3 tỷ đồng, chiếm 81,5% tổng số, tăng 3% so với tháng trước; tăng 28% so với cùng kỳ. 

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 2 dự ước tăng 0,8% so với tháng trước.

Hoạt động xuất nhập khẩu:

Kim ngạch xuất khẩu (KNXK) hàng hóa trong tháng 02 ước đạt 60,56 triệu USD, giảm 31,09% so với thực hiện tháng trước và tăng 25,4% so với cùng kỳ. Các sản phẩm xuất khẩu chủ yếu gồm: xơ, sợi dệt các loại ước đạt 13,1 triệu USD, tăng 46,6%; hàng may mặc ước đạt 28,5 triệu USD, tăng 26,8%; gỗ và sản phẩm gỗ ước đạt 4,2 triệu USD, giảm 40,4%. Lũy kế kim ngạch xuất khẩu 02 tháng đầu năm ước đạt 148,45 triệu USD, tăng 48% so với cùng kỳ.

Kim ngạch nhập khẩu hàng hóa tháng 02 là 46,3 triệu USD, giảm 9,2% so với thực hiện tháng trước, và tăng 76,8% so với cùng kỳ. Các mặt hàng nhập khẩu phục vụ cho hoạt động sản xuất, xuất khẩu: nguyên phụ liệu dệt may ước 29,4 triệu USD, tăng 80,09 %; máy móc thiết bị dụng cụ phụ tùng ước đạt 1,9 triệu USD, tăng 76,8% so với cùng kỳ. Lũy kế kim ngạch nhập khẩu 02 tháng đầu năm ước đạt 64,01 triệu USD, tăng 51,9% so với cùng kỳ.

Hoạt động ngân hàng: Ước đến cuối tháng 02, tổng nguồn vốn huy động của các TCTD trên địa bàn đạt 53.600 tỷ đồng, tăng 0,59% so với đầu năm 2021. Dư nợ tín dụng tại các TCTD đạt 52.700 tỷ đồng, tăng 0,45% so với đầu năm. Nợ xấu nội bảng tại các TCTD trên địa bàn ở mức 583,7 tỷ đồng, tỷ lệ nợ xấu nội bảng là 1,11%.

        Hoạt động vận tải trong tháng 02 tăng so với tháng trước do nhu cầu đi lại của người dân trong dịp Tết Nguyên đán. Dự ước tháng 02 hành khách vận chuyển đạt 1.865,8 nghìn hành khách, tăng 22,15% so với thực hiện tháng trước và giảm 5,95% so với cùng kỳ. Hàng hóa vận chuyển ước đạt 1.427,58 nghìn tấn, giảm 3,44% so với tháng trước và tăng 29,78% so với cùng kỳ. Dự ước doanh thu vận tải, bốc xếp đạt 304,48 tỷ đồng, tăng 1,47% so với tháng trước và tăng 18,39% so với cùng kỳ[1].

        Lũy kế 02 tháng đầu năm, vận tải hành khách ước đạt 3.393,25 nghìn lượt khách, giảm 20,79% so với cùng kỳ; vận tải hàng hóa ước đạt 2.906 nghìn tấn, tăng 25,61%. Doanh thu vận tải, bốc xếp ước đạt 604,55 tỷ đồng, tăng 12,21%[2].

b) Lĩnh vực công nghiệp

Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) trên địa bàn tỉnh tháng 02 ước giảm  11,35% so tháng cùng kỳ năm trước. Tính chung hai tháng đầu năm 2021, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 3,53% so với cùng kỳ, trong đó:

+ Ngành công nghiệp khai khoáng ước tăng 10,92%;

+ Ngành công nghiệp chế biến, chế tạo ước tăng 4,78%; trong đó, các sản phẩm chủ yếu: Tôm đông lạnh 576 tấn, tăng 35%; men frit 28,39 nghìn tấn, tăng 8%; bia lon 18,3 triệu lít, tăng 8%; sợi các loại 10,44 nghìn tấn, tăng 14%; dăm gỗ 66,12 nghìn tấn, tăng 7%; phân vi sinh 1.932 tấn, giảm 4,4%; bánh làm từ bột 666 tấn, tăng 11,3%, thuốc kháng sinh dạng viên 7 triệu viên, tăng 22,6%; xi măng 216,9 nghìn tấn, giảm 14%; bia chai 11,2 triệu lít, giảm 16%; quần áo lót 52 triệu cái, giảm 5%,…

+ Ngành sản xuất và phân phối điện, nước đá ước giảm 6,15%. Điện thương phẩm ước đạt 130,000 triệu kWh, tăng 3,72% so với cùng kỳ năm 2020 (130,000 /125,339 triệu kWh). 

+ Ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải giảm 2,98%.

c) Lĩnh vực nông - lâm - ngư nghiệp

Trồng trọt: Vụ Đông Xuân 2020-2021 kế hoạch sản xuất lúa 28.535 ha, đến nay các địa phương cơ bản gieo cấy xong. Đã gieo trồng các loại cây trồng khác theo kế hoạch; trong đó: Ngô 785ha/1.297ha; Lạc 1.686ha/2.874ha; Đậu các loại 512ha/801ha; Rau các loại 1.811ha/2.285ha; Sắn 2.386ha/4.197,7ha.

Chăn nuôi: Tổng đàn đàn trâu hiện có 18.450 con, giảm 3% so với cùng kỳ; đàn bò 30.088 con, giảm 4,2%; đàn lợn khoảng 123.000 con, tăng 10%; đàn gia cầm 3.881 nghìn con, tăng 3,9%.

Thủy sản: Sản lượng thủy sản ước đạt 4.785 tấn, tăng 3,5%; trong đó nuôi trồng ước đạt 989 tấn, tăng 4,7%; khai thác ước đạt 3.756 tấn, tăng 3,2% (khai thác biển 3.310 tấn, tăng 3,2%). Sản xuất giống ước đạt 39,7 triệu con, tăng 3,9%; trong đó tôm sú 29,3 triệu con.

Lâm nghiệp: Toàn tỉnh đã trồng mới 2.070 ha rừng tăng 1,4 so với cùng kỳ năm trước. Sản lượng khai thác gỗ rừng trồng đạt 54.100 m3, tăng 1,5% so với cùng kỳ.

3. Tình hình đầu tư và xây dựng

Tổng vốn đầu tư thực hiện ước đạt 2.699 tỷ đồng (theo giá hiện hành), tăng 5,8% so với cùng kỳ; trong đó, vốn do Trung ương quản lý 605 tỷ đồng, tăng 6,7%; vốn do địa phương quản lý 2.094 tỷ đồng, tăng 5,5%.

Vốn thuộc ngân sách Nhà nước đạt 565 tỷ đồng, tăng 13,50% so với cùng kỳ; nguồn vốn tín dụng đạt 1.069 tỷ đồng, tăng 3,10%; vốn đầu tư của doanh nghiệp 375 tỷ đồng, tăng 15,70%; vốn viện trợ 170 tỷ đồng, giảm 20,1%; vốn đầu tư nước ngoài 120 tỷ đồng, giảm 20% so với cùng kỳ.

Tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 tỉnh Thừa Thiên Huế nguồn ngân sách tỉnh quản lý là 2.967 tỷ đồng, lũy kế giải ngân tất cả các nguồn vốn đến ngày 18/02/2021 theo số liệu của Kho Bạc Nhà nước là 262 tỷ đồng, đạt 9% kế hoạch, chủ yếu ở các nguồn vốn sau:

- Nguồn vốn ngân sách tập trung giải ngân 46,1 tỷ đồng/kế hoạch vốn 372,42 tỷ đồng, đạt 12% kế hoạch.

- Nguồn thu sử dụng đất giải ngân 26 tỷ đồng/kế hoạch vốn 257,7 tỷ đồng, đạt 10% kế hoạch.

- Vốn xổ số kiến thiết giải ngân 13,5 tỷ đồng/kế hoạch vốn 70 tỷ đồng, đạt 19% kế hoạch.

- Vốn ngân sách trung ương (vốn trong nước) giải ngân 176,1 tỷ đồng/kế hoạch vốn 1.412,8 tỷ đồng, đạt 12 % kế hoạch.

- Vốn ODA có kế hoạch vốn giao là 622,5 tỷ đồng cho 11 dự án (trong đó Chương trình phát triển các đô thị loại II (các đô thị xanh) - tiểu dự án Thừa Thiên Huế có KH giao lớn nhất 439,6 tỷ đồng): Hiện nay 9/11 dự án đã phê duyệt gói thầu, còn 02 dự án chưa phê duyệt: Dự án Cải thiện Dịch vụ Y tế tại tỉnh Thừa Thiên Huế 39,8 tỷ đồng; Dự án tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai tỉnh TT Huế (VILG) 25,6 tỷ đồng; đã triển khai đăng ký giải ngân từng tháng trong năm 2021. Đến nay chưa có số liệu giải ngân.

- Vốn ODA vay lại (bội chi ngân sách địa phương) có kế hoạch vốn 232,3 tỷ đồng. Đến nay chưa có số liệu giải ngân.

Nguồn vốn đầu tư trong tháng chủ yếu tập và các dự án chuyển tiếp như: Hạ tầng khu đô thị An Vân Dương; Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư phía Bắc Hương Sơ; Sửa chữa nâng cấp hệ thống tưới phục vụ sản xuất thuộc Khu tái định cư thủy điện A Lưới; Cống An Xuân và kè gia cố hai bờ hói An Xuân, xã Quảng An; Sửa chữa, nâng cấp hồ Thọ Sơn, xã Hương Xuân; Kè chống sạt lở bờ sông Tả Trạch; Nạo vét và xây dựng Kè hói Đốc Sơ-An Hòa; Kè chống sạt lở bờ sông Bồ đoạn qua thôn Hạ Lang, xã Quảng Phú; Kè chống sạt lở bờ biển khu vực xã Quảng Công, huyện Quảng Điền; Đường Chợ Mai - Tân Mỹ, huyện Phú Vang;…Vốn đầu tư NSNN do Trung ương quản lý tiếp tục tập trung đầu tư vào những dự án trọng điểm quốc gia như: Dự án cao tốc Cam Lộ - La Sơn; dự án đầu tư xây trung tâm Sản phụ khoa bệnh viện Trung ương Huế; khu kinh tế quốc phòng A So, A Lưới; trung tâm phục hồi chức năng đoàn 41 Huế; Đồn Biên phòng cửa khẩu Hồng Vân; xây dựng giảng đường và tăng cường năng lực xanh trường Cao đẳng Công nghiệp; xây dựng bể bơi trung tâm hoạt động thanh thiếu niên tỉnh; Học viện Âm Nhạc Huế; Nhà hát Sông Hương…

Nguồn vốn doanh nghiệp đầu tư trên địa bàn tiếp tục triển khai các dự án chuyển tiếp để đi vào sử dụng như: Dự án phức hợp Manor Crown; dự án Goldland Plaza; Khu nghỉ dưỡng nước khoáng nóng Mỹ An; Hạ tầng khu công nghiệp Phong Điền; dự án Movenpic Resort Lăng Cô, bến số 02, 03 cảng Chân Mây,… Nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện chủ yếu các dự án chuyển tiếp như: dự án Laguna giai đoạn 2; dự án Nhà máy sản xuất đồ chơi Billion Max Việt Nam; dự án Nhà máy dệt Sunjin AT&C Vina; dự án sản xuất mũ thể thao và túi du lịch của công ty TNHH Lavaya; nhà máy Kanglongda Huế.

4. Phát triển doanh nghiệp và thu hút đầu tư

Tính đến ngày 22/02/2021, có 141 doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc đăng ký thành lập mới; trong đó có 78 doanh nghiệp với tổng số vốn đăng ký 612 tỷ đồng, tăng 5,22% về lượng và giảm 61,03% về vốn so với cùng kỳ. Số doanh nghiệp hoạt động trở lại có 138 doanh nghiệp, tăng 126,23% so với cùng kỳ. Số doanh nghiệp đăng ký tạm ngưng hoạt động là 197 doanh nghiệp, tăng 35,86%; giải thể 16 doanh nghiệp, giảm 11,11%.

Đã cấp quyết định chủ trương đầu tư 03 dự án đầu tư trong nước[3] với tổng vốn đăng ký khoảng 475,1 tỷ đồng. Công tác bổ sung danh mục dự án kêu gọi đầu tư và công bố thông tin dự án kêu gọi đầu tư được quan tâm, đến nay, đã xây dựng thông tin gần 200 dự án, trong đó, có 16 dự án được công bố thông tin chi tiết sẵn sàng kêu gọi đầu tư.

5. Thu chi ngân sách Nhà nước

Thu ngân sách nhà nước 02 tháng đầu năm ước đạt 1.772 tỷ đồng, chiếm 29,2% dự toán, tăng 25,9% so với cùng kỳ; trong đó: thu nội địa đạt 1.701 tỷ đồng, chiếm 30,4% dự toán, tăng 26,7%; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 69,4 tỷ đồng, chiếm 15,3% dự toán, tăng 9,8%.

Chi ngân sách nhà nước ước đạt 1.124 tỷ đồng, chiếm 10,5% dự toán, trong đó: Chi đầu tư phát triển 150,1 tỷ đồng, chiếm 4,2% dự toán, chi thường xuyên 966 tỷ đồng, chiếm 14,4% dự toán.

6. Văn hóa - Xã hội

Về văn hóa - thể thao: Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, đã chỉ đạo dừng một số hoạt động tập trung đông người trong dịp tết như: bắn pháo hoa đêm Giao thừa tại thành phố Huế và huyện Phú Lộc; chương trình nghệ thuật đón năm mới tại thành phố Huế và các địa phương...; chỉ đạo các đơn vị, địa phương không tổ chức các hoạt động lễ hội tập trung đồng người sau Tết (bắt đầu từ ngày 16/02/2020 – Mồng 5 Tết); tăng cường thời lượng tuyên truyền về phòng chống dịch bệnh Covid-19, nhất là thực hiện các biện pháp trong phòng chống lây lan của dịch bệnh tại các cơ quan, các điểm di tích, bảo tàng, các đơn vị thể thao; hạn chế mức tối đa việc tập trung nhiều người, thực hiện thông điệp “5K” trong tổ chức phòng chống dịch.

Đã tăng cường kiểm tra, giám sát việc tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch, lễ hội trước, trong và sau Tết Nguyên đán theo quy định bảo đảm vui tươi, lành mạnh phù hợp với thuần phong, mỹ tục và phong tục, tập quán của từng địa phương.  Tổ chức, hướng dẫn nhân dân tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí theo thuần phong, mỹ tục của dân tộc, đảm bảo người dân đón Tết vui tươi, lành mạnh.

Về giáo dục và đào tạo: Hoàn thành công tác sơ kết học kỳ 1. Tại kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia năm học 2020-2021, tỉnh Thừa Thiên Huế có 61 học sinh đoạt giải, trong đó có 04 giải Nhất (các môn: Hóa học, Sinh học, Tin học và Tiếng Anh), 21 em đạt giải Nhì,17 giải Ba và 19 giải Khuyến khích. Tổ chức Cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp tỉnh dành cho học sinh trung học năm học 2020 – 2021. Tổ chức thi học sinh giỏi THPT cấp tỉnh năm học 2020 – 2021. Tiếp tục chuẩn bị các điều kiện đổi mới sách giáo khoa lớp 2, lớp 6;  tổ chức Hội nghị nâng cao chất lượng các môn Tiếng Anh, Lịch sử; chuẩn bị Hội nghị tổng kết Đề án 89 về "Xây dựng Xã hội học tập"…

Tập trung nâng cao chất lượng giáo dục các cấp, bậc học. Tiếp tục theo dõi, chỉ đạo công tác chống dịch Covid – 19 trong nhà trường.

Về y tế: Ngay từ đầu năm đã triển khai nhiệm vụ y tế, chăm sóc sức khỏe 2021. Đã tăng cường thanh tra, kiểm tra việc đảm bảo an toàn thực phẩm trong thời gian trước, trong và sau Tết; phối hợp tổ chức hiệu quả công tác kiểm tra liên ngành, đặc biệt là các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm trường hợp vi phạm, công khai kết quả trên các phương tiện thông tin đại chúng; từ đầu năm đến nay, chưa xảy ra ngộ độc thực phẩm hàng loạt. 

*  Về công tác phòng chống dịch Covid-19:

Ngay từ khi Bộ Y tế công bố dịch tại Hải Dương (ngày 27/01), tỉnh đã tập trung chỉ đạo triển khai các giải pháp kiểm soát, ngăn ngừa lây lan của dịch bệnh, bàn hành nhiều văn bản để chỉ đạo, hướng dẫn công tác chống dịch.

- Kích hoạt hầu hết các tổ chức, bộ máy phòng, chống dịch; chỉ đạo toàn hệ thống chính trị và y tế các cấp cùng với 23 Đội phản ứng nhanh thực hiện khai báo y tế, truy vết, cách ly, xét nghiệm theo quy định. Triển khai 04 chốt kiểm tra y tế liên ngành (sân bay Phú Bài, Ga Huế, Bến xe phía Bắc, Bến xe phía Nam). Thực hiện phương châm “4 tại chỗ”, “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng”; đảm bảo tất cả các công dân đến thừa Thiên Huế phải khai báo y tế.

- Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh họp giao ban 2 ngày/1 lần (kể cả Thứ 7, Chủ nhật, ngày Tết) với các ngành và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, các xã, phường, thị trấn để nắm tình hình, chỉ đạo, tổ chức triển khai công tác phòng chống dịch.

- Thực hiện cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm PCR đối với tất cả công dân đã đi qua/đến từ tỉnh Quảng Ninh và tỉnh Hải Dương đến tỉnh Thừa Thiên Huế. Đối với công dân đã đi qua/đến từ Thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Gia Lai, tỉnh Bình Dương: Thực hiện cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm PCR đối với tất cả công dân tại các xã/phường/thị trấn có điểm dịch đã được Bộ Y tế công bố, cập nhật đến tỉnh Thừa Thiên Huế. Các tỉnh/thành phố khác: Thực hiện cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm PCR đối với tất cả công dân đã đi qua/đến từ các điểm dịch đã được Bộ Y tế công bố, cập nhật đến tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Thực hiện tầm soát diện rộng các đối tượng có yếu tố dịch tễ với quy mô 10.000 mẫu xét nghiệm PCR (ưu tiên người trở về từ các địa phương có dịch chưa qua 14 ngày, đội ngũ tình nguyện viên, lực lượng làm nhiệm vụ phòng chống dịch và người dân ở các nơi tiếp xúc nhiều người ngoại tỉnh qua lại).

- Chỉ đạo Công an tỉnh kiểm tra, xử phạt hành chính đối với các trường hợp không chấp hành đeo khẩu trang nơi công cộng từ ngày 15/02/2021. Đến nay đã xử phạt hành chính 05 trường hợp, với tổng số tiền phạt 10 triệu đồng.

Về khoa học và công nghệ: Tổ chức tổng kết hoạt động ngành khoa học và công nghệ năm 2020 và triển khai kế hoạch nhiệm vụ năm 2021. Cơ bản hoàn thành xây dựng Đề án Khu công nghệ cao Thừa Thiên Huế. Tổ chức triển khai một số chính sách hỗ trợ đổi mới, cải tiến công nghệ, chuyển giao công nghệ và phát triển tài sản trí tuệ trên địa bàn tỉnh; ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn, trình tự và thủ tục xét tặng Giải thưởng về khoa học và công nghệ tại tỉnh Thừa Thiên Huế, Triển khai đề án Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế năm 2021 …

Về lao động việc làm, an sinh xã hội: Đã chuyển 32.018 suất quà với tổng kinh phí 9,8355 tỷ đồng theo Quyết định số 07/QĐ-CTN ngày 11/01/2021 của Chủ tịch nước và 89.376 suất quà của Tỉnh với tổng kinh phí 29,9662 tỷ đồng cho các đối tượng chính sách xã hội. Tính đến ngày 15/02/2021, nguồn hỗ trợ tết Nguyên đán Tân Sửu – 2021 từ nguồn ngân sách nhà nước, nguồn xã hội hóa và các nguồn khác trên 63 tỷ đồng.

Tăng cường các hoạt động  bảo vệ và chăm sóc trẻ em, bảo đảm tất cả trẻ em đều được đón Tết vui tươi, đầm ấm: tăng cường công tác phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em, phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em trong dịp Tết Nguyên đán; tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí lành mạnh, an toàn, tiết kiệm cho người dân.

7. Cải cách hành chính

Đã tiến hành rà soát lại bộ TTHC thuộc thẩm quyền; quy trình nội bộ, quy trình điện tử; đồng thời, thực hiện toàn bộ quy trình tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và trả kết quả thuộc thẩm quyền tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Tiến hành công bố Danh mục TTHC chuẩn hóa một số lĩnh vực theo thẩm quyền, của đơn vị. Tập trung hoàn thiện, phát triển Chính quyền điện tử hướng tới Chính quyền số, nền kinh tế số và xã hội số phục vụ người dân, doanh nghiệp; bảo đảm an toàn thông tin và an ninh mạng; đảm bảo chỉ số xếp hạng Chính quyền điện tử luôn nằm ở nhóm đầu toàn quốc. Mức độ thực hiện chính quyền điện tử trong các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh ở mức cao, có 5 cơ quan xếp thứ nhất với tỷ lệ thực hiện 100%[4]. Các chỉ số cải cách hành chính đều cải thiện vị trí đáng kể.

8. Công tác đối ngoại, quốc phòng - an ninh

Công tác đối ngoại: Đã đón tiếp và làm việc với nhiều đoàn khách quốc tế đến thăm, làm việc, tìm hiểu cơ hội hợp tác, xúc tiến đầu tư - thương mại, tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế. Đã làm việc với các cơ quan đại diện ngoại giao và các đối tác quốc tế tại Hà Nội nhằm trao đổi một số định hướng phát triển và đề xuất hợp tác giữa tỉnh Thừa Thiên Huế và các đối tác trong thời gian tới[5].

Quốc phòng, an ninh: Đã chỉ đạo các địa phương đã làm tốt công tác tuyển chọn công dân nhập ngũ năm 2021 bảo đảm chặt chẽ, nghiêm túc, đúng luật. Chỉ tiêu giao quân năm 2021 là 1.250 đồng chí, đã phát lệnh gọi khám tuyển là 5.000 thanh niên. Các đơn vị, địa phương đang hoàn tất công tác thâm nhập, tuyển chọn và tiến hành chốt quân số, phát lệnh gọi theo đúng kế hoạch. Trong dịp Tết nguyên đán đã xảy ra 02 vụ cố ý gây thương tích, làm 02 người bị thương (tăng 01 vụ, 02 người bị thương). Ngoài ra, trong dịp Tết nguyên đán đã xảy ra 01 vụ cháy nhà dân, không thiệt hại về người, đang thống kê thiệt hại tài sản; nguyên nhân do chập điện (giảm 03 vụ so với Tết năm 2020)

An toàn giao thông: Trong tháng 02, trên địa bàn tỉnh xảy ra 34 vụ tai nạn và va chạm giao thông, tăng 06 vụ so với cùng kỳ; làm chết 17 người, tăng 03 người; bị thương 25 người, tăng 02 người. Lũy kế 02 tháng đầu năm đã xảy ra 54 vụ TNGT tăng 4 vụ so với cùng kỳ; làm chết 31 người, tăng 09 người; bị thương 38 người, giảm 4 người.

B. MỘT SỐ NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM THỜI GIAN TỚI

1. Tiếp tục tập trung ưu tiên công tác phòng, chống và ngăn chặn, kiểm soát tốt dịch Covid-19; khắc phục hậu quả thiên tai bão, lụt

Tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các giải pháp nhằm phòng chống, ngăn ngừa dịch Covid-19, cương quyết không để dịch bệnh lây lan trong cộng đồng. Thực hiện nghiêm phòng, chống dịch Covid-19: Tiếp tục kiên định 5 nguyên tắc: ngăn chặn - phát hiện - cách ly - khoanh vùng - dập dịch; tuyệt đối không được lơ là, chủ quan. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, công khai, minh bạch thông tin trên các phương tiện truyền thông liên quan đến tình hình, các biện pháp phòng, chống dịch bệnh và các chính sách hỗ trợ của Chính phủ đối với các nhóm đối tượng bị ảnh hưởng. Tiếp tục nỗ lực tìm kiếm, cứu nạn cứu hộ các nạn nhân đang còn mất tích trong sự cố sạt lở tại thủy điện Rào Trăng 3; khẩn trương khắc phục hệ thống giao thông và các hạng mục hạ tầng thiết yếu phục vụ sản xuất nông nghiệp vụ Đông Xuân 2020 - 2021.

2. Tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết 54-NQ/TW của Bộ Chính trị; xây dựng các quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn tới

Chủ động phối hợp với các Bộ, ngành Trung ương tiếp tục hoàn thiện hồ sơ trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt các Đề án Xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trên nền tảng bảo tồn và phát huy giá trị di sản cố đô và bản sắc văn hóa Huế; cơ chế chính sách đặc thù đối với Thừa Thiên Huế; Đề án điều chỉnh địa giới hành chính để mở rộng thành phố Huế và sắp xếp, thành lập các phường;

Triển khai các thủ tục, tổ chức xây dựng Quy hoạch tỉnh, giai đoạn 2021-2030, định hướng đến năm 2050, trong đó chú trọng tích hợp các quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực vào trong quy hoạch tỉnh phù hợp với mô hình đô thị khi xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương; triển khai lập quy hoạch sử dụng đất cấp huyện giai đoạn 2021 - 2030 và lập kế hoạch sử dụng đất 5 năm cấp tỉnh; triển khai Quy hoạch Bảo tồn và phát huy giá trị Quần thể di tích Cố đô Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Lập đề án nâng cấp các đô thị: Vinh Hiền, Thanh Hà, Điền Lộc đạt tiêu chí đô thị loại V. Đánh giá phân loại đô thị thành phố Huế mở rộng và đánh giá hệ thống cơ sở hạ tầng đô thị đối với khu vực dự kiến thành lập phường. Xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư công giai đoạn 2021 - 2025. Hoàn thiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2021 - 2025; Xây dựng Kế hoạch và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI.

3. Tập trung hỗ trợ, đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm

Tiếp tục hỗ trợ, giám sát, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ khởi công, thi công các dự án đã được cấp chủ trương đầu tư: Khu du lịch sinh Biển Hải Dương (Eco Park), BRG; Khu du lịch nghỉ dưỡng Lộc Bình (Tập đoàn Văn Phú); Khu dịch vụ du lịch nghỉ dưỡng Cồn Sơn, Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt Phú Sơn, dự án sản xuất găng tay và sợi polyethylen, Dự án Tổ hợp Nhà máy sản xuất, lắp ráp ô tô của Công ty cổ phần công nghiệp chế tạo ô tô Bách Việt,...Hỗ trợ triển khai các dự án Trung ương trên địa bàn: Cao tốc Cam Lộ - La Sơn, mở rộng nhà ga hành khách Cảng hàng không quốc tế Phú Bài,....

Tiếp tục thi công hoàn thành các tuyến đường trong đô thị và kết nối với các địa phương trên địa bàn: đường Đào Tấn nối dài, đường Thủy Phù - Vinh Thanh, đường Phú Mỹ - Thuận An, đường Chợ Mai - Tân Mỹ, đường cứu hộ cứu nạn thị trấn Phong Điền - Điền Lộc...Tiếp tục các công trình chỉnh trang đô thị: Mở rộng Cầu Lòn, đường đi bộ từ Cầu Dã Viên đến Chùa Linh Mụ, đường ven sông Bùi Thị Xuân…

Sử dụng hiệu quả vốn kết dư dự án cải thiện môi trường nước thành phố Huế; lập thủ tục bổ sung quy hoạch và chuẩn bị đầu tư tuyến đường ven biển, cầu Nguyễn Hoàng qua sông Hương và đường Vành đai 3,...Điều chỉnh quy hoạch mỏ cát trắng huyện Phong Điền, quy hoạch phân khu Khu B - đô thị mới An Vân Dương, quy hoạch phân khu Khu tổ hợp dịch vụ khu vực lân cận Cảng hàng không Quốc tế Phú Bài,….Đôn đốc triển khai lập các quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết[6].

4. Phát triển công nghiệp, nông nghiệp và các lĩnh vực kinh tế khác

Rà soát thực trạng, nhu cầu nguyên vật liệu đầu vào, đề xuất các giải pháp để đa dạng hóa, đảm bảo nguồn cung cho hoạt động sản xuất trong nước; dự báo nhu cầu của thị trường trong nước và quốc tế; có biện pháp hỗ trợ đảm bảo nguyên vật liệu cho sản xuất kinh doanh và phương án tổ chức sản xuất, phân phối, lưu thông, cung ứng hàng hóa, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng; củng cố thị trường nội địa, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho hoạt động bán lẻ. Tập trung vào công tác phát triển thị trường gắn với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; đẩy mạnh ứng dụng thương mại điện tử trong hoạt động sản suất kinh doanh,...Xây dựng kế hoạch đẩy mạnh xuất khẩu, nâng cao hiệu quả xúc tiến thương mại, đa dạng hoá các thị trường xuất, nhập khẩu và tìm thị trường mới; tích cực khai thác cơ hội của các hiệp định thương mại tự do (FTA); Hiệp định EVFTA. Đẩy mạnh việc đầu tư phát triển hạ tầng khu công nghiệp Phú Bài IV, khu công nghiệp Phong Điền. Đẩy mạnh xúc tiến đầu tư vào Khu công viên phần mềm, công nghệ thông tin tập trung tỉnh Thừa Thiên Huế (Thành phố truyền thông thông minh) thuộc Khu B - Đô thị mới An Vân Dương.

Tiếp tục chỉ đạo sản xuất vụ Đông Xuân 2020-2021 đảm bảo đúng khung lịch thời vụ. Tăng cường kiểm tra, kiểm soát việc sản xuất kinh doanh các loại phân bón, giống cây trồng; phát hiện, xử lý kịp thời những trường hợp kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, các loại phân bón không rõ nguồn gốc, giống cây trồng kém chất lượng.... Tăng cường các biện pháp bảo vệ rừng, không để xảy ra các điểm nóng về phá rừng và các tụ điểm mua bán, vận chuyển và săn bắt động vật hoang dã; thường xuyên theo dõi ảnh viễn thám để kiểm tra việc xâm hại tài nguyên rừng.

5. Đẩy mạnh phát triển du lịch và ưu tiên các loại hình dịch vụ phục vụ du lịch

Trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh, ngành du lịch tiếp tục nghiên cứu triển khai mô hình hoạt động lưu trú trong dân (homestay).

Tiếp tục triển khai Đề án Không gian văn hóa nghệ thuật đường Lê Lợi. Xây dựng Đề án “Đổi mới nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động Bảo tàng gắn với phát triển Du lịch”, “Chính sách phát triển Bảo tàng tư nhân”. Mở rộng kết nối đường đi bộ Nguyễn Đình Chiểu với không gian văn hóa nghệ thuật đường Lê Lợi, cầu Trường Tiền, khu vực các tuyến đường ở Đại Nội.

6. Thực hiện điều hành thu chi ngân sách hiệu quả

Triển khai đồng bộ các giải pháp để phấn đấu tăng thu ngân sách, phải thu đúng, thu đủ, chống gian lận, trốn thuế, thất thoát và nợ đọng; quản lý chi ngân sách chặt chẽ, tiết kiệm và hiệu quả. Trong đó, tập trung ưu tiên các nhóm giải pháp nhằm tăng thu ngân sách như: (1) Đấu giá, đầu thầu các dự án trọng điểm; (2) thực hiện thủ tục tổ chức đấu giá bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất thực hiện Dự án, bán đấu giá quyền sử dụng đất đã được đầu tư hạ tầng thiết yếu...; (3) Xây dựng kế hoạch thu tiền sử dụng đất (1 lần) các dự án lớn; (4) Tập trung triển khai các dự án đầu tư công để tăng thu vãng lai trên địa bàn (thuế VAT).

Xây dựng các kịch bản khi nguồn thu ngân sách nhà nước không đảm bảo do tác động của dịch Covid-19.

7. Về các lĩnh vực văn hóa - xã hội

Tăng cường kiểm tra, giám sát việc tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch, lễ hội sau Tết Nguyên đán. Xây dựng các thiết chế văn hóa trọng điểm[7]. Xây dựng hồ sơ từ 07 - 10 di tích đề nghị xếp hạng, trong đó có 01 di tích cấp quốc gia đặc biệt. Hoàn thành hồ sơ khoa học đề nghị UNESCO công nhận Ca Huế và Áo dài truyền thống. Triển khai Đề án Huế - Kinh đô Áo dài; Đề án phát triển văn hóa Huế, con người Huế đậm đà bản sắc dân tộc và bản sắc văn hóa Huế. Nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, thực hiện Đề án Xây dựng nếp sống văn minh đô thị và nông thôn.

Tập trung công tác đổi mới giáo dục và đào tạo, trong đó trọng tâm thực hiện đổi mới chương trình và sách giáo khoa phổ thông theo Nghị quyết số 88/2014/QH13 của Quốc hội; thực hiện hiệu quả, chất lượng chương trình phổ thông mới. Quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác dạy và học. Xây dựng và triển khai thực hiện các Đề án phát triển giáo dục và đào tạo giai đoạn 2020 - 2025. Đẩy mạnh cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan quản lý và các cơ sở giáo dục, thực hiện tốt 4 dự án xây dựng “Hệ sinh thái giáo dục thông minh”, xây dựng trường học đạt chuẩn Quốc gia.

Tập trung rà soát, đầu tư xây dựng Trung tâm xét nghiệm PCR, đảm bảo quy mô xét nghiệm cho trên 5.000 bệnh nhân nghi nhiễm do dịch Covid-19. Tiếp tục đầu tư hoàn thiện thiết chế của trung tâm y tế chuyên sâu. Lập đề án xây dựng mới Viện Thái y trên cơ sở Bệnh viện Y học Cổ truyền. Triển khai thực hiện dự án Hệ thống xử lý nước thải tại một số Trung tâm y tế[8]. Tập trung kêu gọi đầu tư hạ tầng Khu Y tế công nghệ cao…Xây dựng cơ chế phối hợp giữa Sở Y tế với Bệnh viện Trung ương Huế, Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế.

Tăng cường thông tin, kết nối cung - cầu lao động. Tổ chức rà soát tình hình sử dụng lao động của các doanh nghiệp, đơn vị sản xuất, kinh doanh; đồng thời, thực hiện kịp thời chính sách hỗ trợ người lao động bị thôi việc, mất việc làm do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Đẩy mạnh đào tạo nghề và tạo việc làm cho lao động nông thôn, tăng cường hoạt động tư vấn, tuyển sinh học nghề và truyền thông phát triển giáo dục nghề nghiệp. Mở rộng thị trường đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Phát huy vai trò chuỗi Công viên phần mềm Quang Trung. Triển khai Chương trình phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021 - 2025; Kế hoạch phát triển nguồn nhân lực ngành khoa học và công nghệ đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, Chương trình ứng dụng khoa học và công nghệ trong nông nghiệp công nghệ cao…. Phấn đấu thành lập Khu công nghệ cao quốc gia tại Thừa Thiên Huế; trước mắt, hoàn hiện đề án thành lập Khu Công nghệ cao trình Bộ Khoa học và Công nghệ thẩm định báo cáo Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Thúc đẩy triển khai dự án thành phần “Khu trung tâm thuộc dự án xây dựng Bảo tàng thiên nhiên duyên hải miền Trung”. Triển khai Đề án phát triển Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế.

8. Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính; đảm bảo quốc phòng, an ninh

Tập trung xây dựng, hoàn thiện chính quyền điện tử, hoàn thiện các quy trình vận hành Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh, Trung tâm Hành chính công cấp huyện. Tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động và tổng kết tình hình thực hiện Đề án Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại cấp xã. Đẩy mạnh CCHC gắn liền với ứng dụng CNTT và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015, tăng cường tiếp nhận, giao trả trực tuyến TTHC mức độ 3, mức độ 4, tạo lập hồ sơ, tài khoản trực tuyến cho người dân, doanh nghiệp, đặc biệt ở cấp xã, huyện. Triển khai đồng bộ hệ thống quản lý văn bản, đảm bảo kết nối, liên thông bốn cấp; xây dựng hình ảnh "chính quyền thân thiện, phục vụ". Có kế hoạch cải thiện các chỉ số PAR-Index và chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) phấn đấu vị trí trong top 10 của cả nước.

Chủ động nắm chắc tình hình và xử lý tốt các vụ việc về an ninh, trật tự ngay từ cơ sở, không để xảy ra tình huống phức tạp, không để bị động, bất ngờ. Tiếp tục phát huy và nâng cao vai trò của công an xã chính quy.

Triển khai thực hiện Chỉ thị 50-CT/TU ngày 03/9/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; đồng thời kiện toàn tổ chức bộ máy chính quyền các cấp sau bầu cử.

Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, phòng, chống ma túy; tích cực đấu tranh chống tham nhũng, buôn lậu và gian lận thương mại, tội phạm về môi trường, tội phạm sử dụng công nghệ cao, “tín dụng đen”. Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh trật tự, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phấn đấu giảm tai nạn giao thông trên cả ba tiêu chí.

Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện tình hình thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP và tình hình KTXH tháng 02 và 02 tháng đầu năm 2021 và một số nhiệm vụ trọng tâm các tháng tiếp theo, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế kính báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư./.

 


[1] Trong đó: vận tải hành khách đạt 54,99 tỷ đồng, tăng 16,42% so với tháng trước; vận tải hàng hóa đạt 227,76 tỷ đồng, giảm 1,48%; kho bãi, dịch vụ hỗ trợ vận tải đạt 20,46 tỷ đồng, tăng 0,75%; bưu chính chuyển phát đạt 1,28 tỷ đồng, giảm 5,76%.

[2] Trong đó: vận tải hành khách đạt 102,22 tỷ đồng, giảm 19,39% so với cùng kỳ; vận tải hàng hóa đạt 458,95 tỷ đồng, tăng 24,51%; kho bãi, dịch vụ hỗ trợ vận tải đạt 40,76 tỷ đồng, tăng 0,42%; bưu chính chuyển phát đạt 2,63 tỷ đồng, giảm 5,4%.

[3] Gồm: Dự án Hệ thống phát điện tận dụng nhiệt khí thải tại Nhà máy xi măng Đồng Lâm, Xưởng sản xuất các sản phẩm tranh Pháp Lam Cung Đình, Nhà máy sản xuất tấm đá thạch anh nhân tạo Lux Quartz, …

[4] Theo đó, 5 cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh dẫn đầu xếp hạng mức độ kết quả chính quyền điện tử gồm Văn phòng UBND tỉnh, Sở Công Thương, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Thông tin và Truyền Thông, Sở Ngoại vụ; 20/20 cơ quan chuyên môn đạt kết quả mức độ I. Đối với kết quả xếp hạng cấp huyện thì huyện Nam Đông đứng đầu với tỷ lệ thực hiện chính quyền điện tử 85,36%, xếp hạng mức độ 2; huyện Phú Vang và huyện A Lưới lần lượt xếp thứ 2 và 3 ở mức độ 3.

[5] Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam, Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam, Đại sứ quán Na Uy tại Việt Nam, Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc (KOICA) tại Việt Nam, Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) tại Việt Nam, Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tại Việt Nam

[6]Khu du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và đô thị biển Vinh Xuân, Phú Vang; thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang; khu du lịch sinh thái Bãi Chuối; khu phi thuế quan Chân Mây; khu vực phía Nam trục trung tâm khu du lịch Lăng Cô; Khu công nghiệp Phú Bài 4 (giai đoạn 2); dự án Khu dân cư phía Bắc phường An Hòa - Hương Sơ, thành phố Huế và xã Hương Vinh - Hương Toàn, thị xã Hương Trà; Khu đô thị sinh thái Thanh Tiên, xã Phú Mậu - Phú Dương - Phú Thượng, huyện Phú Vang; Khu D - Đô thị mới An Vân Dương; xây dựng vùng đầm phá Tam Giang-Cầu Hai; Khu đô thị sinh thái và nghỉ dưỡng ven biển tại xã Vinh Hải và Vinh Hiền, huyện Phú Lộc; Phường Hương Chữ, thị xã Hương Trà; Khu du lịch sinh thái Hồ Khe Ngang, thị xã Hương Trà; khu vực phía Bắc trục trung tâm Khu du lịch Lăng Cô đến khu vực núi Giòn; Khu vực trung tâm tiếp vận hàng hóa và thương mại dịch vụ đầu mối; Khu F - Đô thị mới An Vân Dương (khu vực Tố Hữu nối dài); Khu tổ hợp nghỉ dưỡng sinh thái, bảo tàng thiên nhiên và sân golf, huyện Phong Điền; Khu du lịch sinh thái Ngũ Hồ, huyện Phong Điền.

[7] Dự án di dời Bảo tàng Lịch sử tỉnh về 268 Điện Biên Phủ; Dự án xây dựng Thư viện Tổng hợp tỉnh; Dự án xây dựng Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Thừa Thiên Huế (giai đoạn 2); Trung tâm hội nghị quốc tế đa năng; cải tạo nâng cấp các thiết chế thể thao…

[8] Cụ thể: Trung tâm y tế thị xã Hương Trà, Trung tâm y tế huyện Phong Điền, Trung tâm y tế huyện Phú Vang, Bệnh viện Phong-Da liễu, Bệnh viện Răng hàm mặt và Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 12.874.900
Truy cập hiện tại 218 khách