slogan
Tìm kiếm
Kế hoạch phân loại đô thị toàn quốc: Thừa Thiên Huế sẽ thành thành phố trực thuộc Trung ương
Ngày cập nhật 04/03/2021
Một góc đô thị Huế
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 241/QĐ-TTg ngày 24/2/2021 phê duyệt Kế hoạch phân loại đô thị toàn quốc giai đoạn 2021-2030. Theo Danh mục đô thị thực hiện phân loại đô thị toàn quốc giai đoạn 2021-2025 và giai đoạn 2026-2030 ban hành kèm theo Quyết định số 241/QĐ-TTg, dự kiến tỉnh Thừa Thiên Huế là thành phố trực thuộc trung ương theo Nghị quyết số 54-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

 

Trong đó, Dự kiến phân loại giai đoạn 2021 – 2025, thành phố Huế mở rộng là đô thị loại IĐô thị Phong Điền (huyện Phong Điền dự kiến thành lập thị xã) là đô thị loại IV; Các đô thị mới: Lộc Thủy, Lộc Vĩnh, Lộc Tiến, Vinh Hiền, Vinh Hưng, huyện Phú Lộc; Thanh Hà, huyện Quảng Điền; Phú Mỹ, huyện Phú Vang đạt loại V. Dự kiến phân loại 2026 – 2030 các Đô thị mới: Hồng Vân, Lâm Đớt, huyện A Lưới đạt loại V.

Tại Quyết định trên, Thủ tướng giao Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức thực hiện phân loại đô thị theo Kế hoạch phân loại đô thị toàn quốc giai đoạn 2021-2030; rà soát công tác quy hoạch đô thị, hướng dẫn các địa phương lập đề án phân loại đô thị; tổ chức thực hiện thẩm định, công nhận loại đô thị hoặc thẩm định trình cấp có thẩm quyền công nhận loại đô thị theo quy định của pháp luật hiện hành. Trong quá trình thực hiện, định kỳ kiểm tra, rà soát, tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Tích hợp kế hoạch phân loại đô thị toàn quốc giai đoạn 2021-2030 trong quá trình tổ chức lập Quy hoạch hệ thống đô thị và nông thôn quốc gia, điều chỉnh Chương trình phát triển đô thị quốc gia bảo đảm phát triển hệ thống đô thị toàn quốc thống nhất qua các thời kỳ.

Bên cạnh đó, Thủ tướng cũng giao chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương tổ chức rà soát, thực hiện phân loại đô thị trên địa bàn đáp ứng quy định của pháp luật về phân loại đô thị và Kế hoạch phân loại đô thị toàn quốc giai đoạn 2021-2030.

 
www.thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 12.874.900
Truy cập hiện tại 219 khách