slogan
Tìm kiếm
Tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ và tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2021
Ngày cập nhật 06/05/2021
Hình ảnh minh họa

Thực hiện Công văn số 2105/BKHĐT-TH ngày 14/4/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế báo cáo tình hình và kết quả cụ thể như sau:

(Nội dung báo cáo có file kèm theo)

A. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 01/NQ-CP NGÀY 01/01/2021 CỦA CHÍNH PHỦ VÀ TÌNH HÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI THÁNG 4 VÀ 4 THÁNG ĐẦU NĂM 2021

I. Công tác chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ

UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 01/QĐ-UBND ngày 01/01/2021 về việc triển khai thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021; Kế hoạch 25/KH-UBND ngày 23/01/2021 triển khai thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách Nhà nước năm 2021; Kế hoạch 21/KH-UBND ngày 20/01/2021 tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2021 theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ.

UBND tỉnh đã tổ chức Hội nghị quán triệt, phân công nhiệm vụ các Sở, ban, ngành và các địa phương nhằm cụ thể hoá việc triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 ngay từ đầu năm. Đồng thời, tập trung chỉ đạo, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát các Sở, ban, ngành cấp tỉnh và các địa phương trong quá trình tổ chức thực hiện; song song với việc triển khai các giải pháp đồng bộ, hiệu quả, tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh cơ bản được kiểm soát tốt đã góp phần tạo điều kiện thuận lợi phục hồi và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

II. Những kết quả đạt được

1. Tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết 54-NQ/TW của Bộ Chính trị

UBND tỉnh đã tích cực, chủ động phối hợp với các Bộ, ngành Trung ương tiếp tục hoàn thiện các Đề án; phối hợp tổ chức các hội nghị, hội thảo, họp thẩm định trình các Đề án. Đến nay, Đề án Xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trên nền tảng bảo tồn và phát huy giá trị di sản cố đô và bản sắc văn hóa Huế; cơ chế chính sách đặc thù đối với Thừa Thiên Huế đã hoàn thành và được Chính phủ có ý kiến trình UBTVQH xem xét, quyết định; Đề án điều chỉnh địa giới hành chính để mở rộng thành phố Huế và sắp xếp, thành lập các phường thuộc thành phố Huế đã được UBTVQH thống nhất thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2021.

2 Tình hình phát triển kinh tế

a) Lĩnh vực dịch vụ

  Hoạt động du lịch: Trong tháng 4, lượng khách du lịch đến tỉnh ước đạt 171,6 nghìn lượt khách, tăng 44,5% so với tháng trước, tăng gấp 25 lần so với cùng kỳ (do tại thời điểm tháng 4/2020 bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid-19); trong đó, khách quốc tế ước đạt 3,02 nghìn lượt, tăng 28,7% so với cùng kỳ. Doanh thu từ du lịch trong tháng ước đạt 228,9 tỷ đồng, tăng 7,5% so với tháng trước, tăng hơn 8 lần so với cùng kỳ.

Từ đầu năm đến nay, lượng khách du lịch đến Thừa Thiên Huế ước đạt 508,6 nghìn lượt khách, giảm 46% so với cùng kỳ, trong đó khách quốc tế ước đạt 10,8 nghìn lượt, giảm 98%. Doanh thu từ du lịch ước đạt 619,2 tỷ đồng, giảm 70,3% so với cùng kỳ.

Hoạt động thương mại, giá cả: Tổng mức bán lẻ hàng hoá, dịch vụ tiêu dùng xã hội trong tháng ước đạt khoảng 3.679,1 tỷ đồng, tăng 1,27% so với tháng trước, tăng 60,36% so cùng kỳ. Trong đó, doanh thu bán lẻ hàng hóa ước đạt 2.942,7 tỷ đồng, chiếm gần 80%, tăng 1,16% so với tháng trước; tăng 42,5% so cùng kỳ. 

Lũy kế 4 tháng, tổng mức bán lẻ hàng hoá, dịch vụ tiêu dùng xã hội ước đạt khoảng 15.144,2 tỷ đồng, tăng 18,3% so với cùng kỳ. Trong đó, doanh thu bán lẻ hàng hóa ước đạt 12.152,2 tỷ đồng, chiếm 80,2% tổng số, tăng 15,7% so với cùng kỳ. 

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 4 dự ước giảm 0,25% so với tháng trước; bình quân 4 tháng tăng 0,31% so với cùng kỳ.

Hoạt động xuất nhập khẩu:

Kim ngạch xuất khẩu (KNXK) hàng hóa tháng 4 ước đạt 87,9 triệu USD giảm 6,03% so với tháng trước. Lũy kế tổng kim ngạch xuất khẩu 4 tháng đầu năm ước đạt 337,4 triệu USD, tăng 51,42% so với cùng kỳ và đạt 36,7% kế hoạch năm.

Các sản phẩm xuất khẩu chủ yếu gồm: xơ, sợi dệt các loại ước đạt 74,6 triệu USD, tăng 64,8%; hàng may mặc ước đạt 139,7 triệu USD, tăng 59,7%; gỗ và sản phẩm gỗ ước đạt 28,2 triệu USD, giảm 17,1%.

Kim ngạch nhập khẩu (KNNK) hàng hóa tháng 4 ước đạt 56,1 triệu USD, tăng 1,5% so với tháng trước. Lũy kế, KNNK 4 tháng ước đạt 205,1 triệu USD, tăng 55,4% so cùng kỳ và đạt 36,5% kế hoạch năm.

Các mặt hàng nhập khẩu phục vụ cho hoạt động sản xuất, xuất khẩu: KNNK thủy sản ước đạt 0,35 triệu USD, giảm 6,5%; nguyên phụ liệu dệt may ước đạt 140,2 triệu USD, tăng 41,6%; máy móc thiết bị dụng cụ phụ tùng ước đạt 6,4 triệu USD, tăng 4,4%.

Hoạt động ngân hàng: Ước đến cuối tháng 04, tổng nguồn vốn huy động của các TCTD trên địa bàn đạt 54.500 tỷ đồng, tăng 2,28% so với đầu năm. Dư nợ tín dụng tại các TCTD đạt 54.000 tỷ đồng, tăng 4,11% so với đầu năm. Nợ xấu nội bảng tại các TCTD ở mức 643,1 tỷ đồng, tỷ lệ nợ xấu nội bảng là 1,2%.

Hoạt động vận tải: Dự ước tháng 04 vận tải hành khách ước đạt 1.672,5 nghìn hành khách, tăng 6,76% so với thực hiện tháng trước và tăng 212,85% so với cùng kỳ. Hàng hóa vận chuyển ước đạt 1.103,5 nghìn tấn, tăng 1,22% so với tháng trước và tăng 45,73% so với cùng kỳ. Dự ước doanh thu vận tải, bốc xếp đạt 245,9 tỷ đồng, tăng 1,81% so với tháng trước và tăng 62,54% so với cùng kỳ[1].

Lũy kế 4 tháng đầu năm, vận tải hành khách ước đạt 6.681,8 nghìn lượt khách, tăng 5,97% so với cùng kỳ; vận tải hàng hóa ước đạt 4.954 nghìn tấn, tăng 23,2%. Doanh thu vận tải, bốc xếp ước đạt 1.069,9 tỷ đồng, tăng 18,38%[2].

b) Lĩnh vực công nghiệp

Tình hình hoạt động sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh trong 4 tháng đầu năm tiếp tục hoạt động ổn định và duy trì tốc độ tăng trưởng. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) ước tăng 5,79% so với cùng kỳ, trong đó: Công nghiệp khai khoáng ước tăng 10,93%; Công nghiệp chế biến, chế tạo ước tăng 6,44%; Sản xuất và phân phối điện, nước đá ước giảm 0,60%; Cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 0,71%.

Một số sản phẩm có sản lượng tăng: bia 67,8 triệu lít, tăng 7,3% (trong đó bia chai 32,1 triệu lít, tăng 21,6% song bia lon 35,7 triệu lít, giảm 3%); sợi các loại 28 nghìn tấn, tăng 12,5%; quần áo lót 117,1 triệu cái, tăng 18,8%; dăm gỗ 213,5 ngàn tấn, tăng 2,6%; đá vôi và các loại đá có chứa canxi 473,8 ngàn m3, tăng 7,1%; Men Frit 78,7 nghìn tấn, tăng 2,3%,....

Một số sản phẩm có sản lượng giảm: Xi măng 636 nghìn tấn, giảm 4,5%; tôm đông lạnh 922 tấn, giảm 25,9%; bia lon 35,7 triệu lít, giảm 3%; vỏ lon nhôm 4.500 tấn, giảm 3%; điện sản xuất 239,3 triệu KWh, giảm 0,2%; điện thương phẩm 534,3 triệu KWh, giảm 1,2%; bánh làm từ bột 1.055 tấn, giảm 0,8%; phân vi sinh 4,3 ngàn tấn, giảm 1,4%, ...

c) Lĩnh vực nông - lâm - ngư nghiệp

Trồng trọt: Diện tích lúa vụ Đông Xuân 2020-2021 đã gieo cấy 28.348 ha/28.535 ha, hiện lúa đang giai đoạn trổ - chín[3]. Tiếp tục gieo trồng các loại cây hàng năm khác theo kế hoạch; trong đó: Rau các loại 2.408 ha/2.285 ha, Ngô 1.293 ha/1.297 ha, Lạc 2.767 ha/2.874 ha, Sắn 3.561 ha/4.198 ha, Sen 525 ha/615 ha, Khoai lang 759 ha/759 ha. Một số diện tích lúa bị các loại sâu bệnh gây hại[4]. Bệnh khảm lá sắn tiếp tục gây hại tại huyện Phong Điền, A Lưới, thị xã Hương Trà[5].

Chăn nuôi: Các loại dịch bệnh nguy hiểm trên đàn gia súc, gia cầm không xảy ra; thực hiện tốt công tác tiêm phòng[6] và các biện pháp phòng ngừa, khống chế dịch bệnh; quản lý giống thuốc và thức ăn chăn nuôi. Triển khai Tháng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng môi trường để phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm. Tổng đàn gia súc, gia cầm[7]: Đàn lợn ước đạt 135.500 con, tăng 32,5% so cùng kỳ; đàn trâu có 16.320 con, giảm 1,1%; đàn bò 29.500 con, giảm 1,5%. Tổng đàn gia cầm đạt 4.573 nghìn con, tăng 1,9%, trong đó: đàn gà 3.338 nghìn con. Sản lượng thịt hơi xuất chuồng các loại ước đạt 12.065 tấn, tăng 8,4%. Sản lượng trứng gia cầm đạt 45.300 nghìn quả, tăng 10,7%.

Thủy sản: Diện tích nuôi trồng thủy sản đến nay ước đạt 1.620 ha[8]. Sản lượng thủy sản đạt 14.405 tấn, tăng 3,9%; trong đó: nuôi trồng 2.466 tấn, tăng 6,0%; khai thác 11.939 tấn, tăng 3,5% (khai thác biển 10.965 tấn). Sản xuất giống 101,4 triệu con, tăng 2,9%; trong đó tôm sú 49,7 triệu con, ươm cá giống và các loài khác 51,7 triệu con.

Lâm nghiệp: Đến nay, toàn tỉnh đã trồng mới 1.325 ha rừng, tăng 8,1% so với cùng kỳ năm trước (tháng 4 đã trồng 609ha). Sản lượng gỗ rừng trồng khai thác đạt 86.445m3 (tháng 4 đã khai thác 42.394 m3). Số lượng cây giống lâm nghiệp ước đạt khoảng 1.905 nghìn cây giống, trồng cây phân tán đạt 500 nghìn cây.

3. Tình hình đầu tư và xây dựng

Tổng vốn đầu tư thực hiện 4 tháng đầu năm ước đạt 6.085 tỷ đồng, tăng 8,5% so với cùng kỳ; trong đó, vốn do Trung ương quản lý 1.624 tỷ đồng, tăng 8,0%; vốn do địa phương quản lý 4.461 tỷ đồng, tăng 8,7%, cụ thể: vốn thuộc ngân sách Nhà nước đạt 1.328 tỷ đồng, tăng 14,6% so với cùng kỳ; nguồn vốn tín dụng đạt 2.660 tỷ đồng, tăng 10,1%; vốn đầu tư của doanh nghiệp 895 tỷ đồng, tăng 4,0%; vốn đầu tư của dân 700 tỷ đồng, tăng 15,6%; vốn viện trợ 266 tỷ đồng, giảm 34,6%; vốn đầu tư nước ngoài 236 tỷ đồng, tăng 48,4%.

Tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 nguồn ngân sách tỉnh quản lý là 3.127,907 tỷ đồng[9], lũy kế giải ngân tất cả các nguồn vốn đến ngày 15/4/2021 là 326,1 tỷ đồng, đạt 10,43% kế hoạch.

Tập trung đầu tư các dự án chuyển tiếp như: Hạ tầng khu đô thị An Vân Dương; Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư phía Bắc Hương Sơ; Sửa chữa, nâng cấp hồ Thọ Sơn, xã Hương Xuân; Kè chống sạt lở bờ sông Tả Trạch; Nạo vét và xây dựng Kè hói Đốc Sơ-An Hòa; Kè chống sạt lở bờ sông Bồ đoạn qua thôn Hạ Lang, xã Quảng Phú; Kè chống sạt lở bờ biển khu vực xã Quảng Công, huyện Quảng Điền; Đường Chợ Mai - Tân Mỹ, huyện Phú Vang;…Vốn đầu tư NSNN do Trung ương quản lý tiếp tục tập trung đầu tư vào những dự án trọng điểm quốc gia như: Dự án cao tốc Cam Lộ - La Sơn; dự án đầu tư xây trung tâm Sản phụ khoa bệnh viện Trung ương Huế; khu kinh tế quốc phòng A So, A Lưới; trung tâm phục hồi chức năng đoàn 41 Huế; Đồn Biên phòng cửa khẩu Hồng Vân; xây dựng giảng đường và tăng cường năng lực xanh trường Cao đẳng Công nghiệp; xây dựng bể bơi trung tâm hoạt động thanh thiếu niên tỉnh;…

Vốn đầu tư doanh nghiệp trên địa bàn tiếp tục triển khai các dự án chuyển tiếp để đi vào sử dụng như: Dự án Goldland Plaza; Hạ tầng khu công nghiệp Phong Điền; dự án Movenpic Resort Lăng Cô, bến số 02, 03 cảng Chân Mây,…Nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện chủ yếu các dự án chuyển tiếp như: dự án Laguna giai đoạn 2; dự án Nhà máy sản xuất đồ chơi Billion Max Việt Nam; dự án Nhà máy dệt Sunjin AT&C Vina; dự án sản xuất mũ thể thao và túi du lịch của công ty TNHH Lavaya; nhà máy Kanglongda Huế.

4. Phát triển doanh nghiệp và thu hút đầu tư

Tính đến ngày 26/4/2021, có 361 doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc đăng ký thành lập mới; trong đó có 221 doanh nghiệp với tổng số vốn đăng ký 1.761 tỷ đồng, tăng 20% về lượng và giảm 47% về vốn so với cùng kỳ. Số doanh nghiệp hoạt động trở lại có 185 doanh nghiệp, tăng 117,6% so với cùng kỳ. Số doanh nghiệp đăng ký tạm ngưng hoạt động là 249 doanh nghiệp, tăng 15,8%; giải thể 52 doanh nghiệp, tăng 30%.

Trong 4 tháng đầu năm, đã cấp quyết định chủ trương đầu tư 09 dự án đầu tư trong nước[10] với vốn đăng ký khoảng 1.879,4 tỷ đồng; điều chỉnh tiến độ thực hiện cho 05 dự án và điều chỉnh tăng vốn đầu tư cho 06 dự án với số vốn điều chỉnh 7.041,1 tỷ đồng[11]. Công tác bổ sung danh mục dự án kêu gọi đầu tư và công bố thông tin dự án kêu gọi đầu tư được quan tâm, đến nay, đã xây dựng thông tin gần 200 dự án, trong đó, có 16 dự án được công bố thông tin chi tiết sẵn sàng kêu gọi đầu tư.

5. Thu chi ngân sách Nhà nước

Thu ngân sách nhà nước 4 tháng đầu năm ước đạt 3.296,7 tỷ đồng, bằng 54,4% dự toán, tăng 22,1% so với cùng kỳ; trong đó: thu nội địa đạt 3.101,5 tỷ đồng, bằng 55,4% dự toán, tăng 21,4%[12]; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 151,4 tỷ đồng, bằng 33,3% dự toán, tăng 9,6%.

Chi ngân sách nhà nước ước đạt 2.902,5 tỷ đồng, bằng 27,2% dự toán, trong đó: Chi đầu tư phát triển 789,9 tỷ đồng, bằng 21,9% dự toán, chi thường xuyên 2.066,1 tỷ đồng, bằng 30,9% dự toán.

6. Văn hóa - xã hội

Về văn hóa - thể thao: Tập trung xây dựng Đề án về xây dựng Thừa Thiên Huế xứng tầm là một trong những trung tâm lớn, đặc sắc của cả nước, khu vực Đông Nam Á về văn hóa, du lịch giai đoạn 2021 - 2025 và tầm nhìn đến năm 2030; Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Xây dựng nếp sống văn minh đô thị và nông thôn trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030”…xây dựng hồ sơ di sản Nghề may đo áo dài truyền thống Huế đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia; xây dựng Kế hoạch triển khai Đề án bảo vệ và phát huy giá trị di sản nghệ thuật Ca Huế năm 2021; Kế hoạch triển khai đề án “Bảo vệ và phát huy giá trị di sản nghệ thuật Bài chòi trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019-2023”. Công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa được chú trọng, tổ chức khảo sát, đánh giá hiện trạng và lập phương án cắm biển tại khu vực, địa điểm khảo cổ nằm trong danh mục đã được Quy hoạch nhằm thực hiện các mục tiêu trong công tác quản lý nhà nước, bảo vệ và phát huy các giá trị di sản văn hóa gắn liền với hệ thống di tích, di chỉ khảo cổ học trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế,…

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các phòng trào do Chủ tịch UBND tỉnh phát động như: “Ngày Chủ nhật xanh”, “Mai vàng trước ngõ”,...Tổ chức thành công chương trình “Gặp gỡ Huế” năm 2021 tại thành phố Hồ Chí Minh.

Tổng lượng khách tham quan di tích đến 22/4/2021 là 151,6 nghìn lượt khách; trong đó: Khách quốc tế: 2,9 nghìn lượt, giảm 99,31% so với cùng kỳ, cụ thể giảm 425,7 nghìn lượt khách; Khách trong nước: 148,7 nghìn lượt, tăng 36,78%, cụ thể tăng 39,99 nghìn lượt khách. Tổng khách giảm 385,7 nghìn lượt. Tổng doanh thu bán vé tham quan đến hết ngày 22/4/2021 đạt 14,45 tỷ đồng, giảm 82,46%, cụ thể giảm 68,1 tỷ đồng[13].

 Về giáo dục và đào tạo: Chuẩn bị tổng kết năm học 2020-2021. Tổ chức thành công Cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp Quốc gia dành cho học sinh trung học năm học 2020-2021. Đoàn Thừa Thiên Huế dự thi đạt 01 giải nhất, 02 giải ba và 01 giải tư; trong đó, có 01 đề tài được chọn tham dự cuộc thi khoa học kỹ thuật quốc tế. Tổ chức kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 THCS năm học 2020 – 2021 và công nhận 645/1500 học sinh đạt giải, gồm: giải Nhất: 16 giải; giải Nhì: 100 giải; giải Ba: 239 giải; giải Khuyến khích: 290 giải.

Tiếp tục chuẩn bị các điều kiện đổi mới sách giáo khoa lớp 2, lớp 6; tổ chức Hội nghị nâng cao chất lượng các môn Tiếng Anh, Lịch sử; chuẩn bị Hội nghị tổng kết Đề án 89 về “Xây dựng Xã hội học tập”…Tập trung nâng cao chất lượng giáo dục các cấp, bậc học. Tiếp tục theo dõi, chỉ đạo công tác chống dịch Covid - 19 trong các đơn vị trường học.

Tập trung xây dựng Đề án xây dựng Thừa Thiên Huế xứng tầm là trung tâm lớn của cả nước về giáo dục và đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao giai đoạn 2021 - 2025 và tầm nhìn đến năm 2030.

Đại học Huế đang tích cực chuẩn bị cho công tác tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2021. Chỉ tiêu tuyển sinh dự kiến là 12.000 chỉ tiêu cho 147 ngành đào tạo đại học của 13 trường, khoa, phân hiệu trực thuộc[14]. Đã công bố phương án tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2021 của các trường thành viên theo 5 phương thức tuyển sinh theo quy định. Về tuyển sinh cao học, dự kiến tuyển 2.365 chỉ tiêu cho 88 ngành đào tạo; 167 chỉ tiêu nghiên cứu sinh cho 51 ngành đào tạo. Ngày 18/4/2021 vừa qua, Khoa Quốc tế - Đại học Huế đã tổ chức sự kiện ra mắt ngành Truyền thông đa phương tiện[15].

Về y tế: Đã phân bổ 6.200 liều vắc xin AstraZeneca do Chương trình COVAX Facility hỗ trợ (đợt 1) để tiêm cho các đối tượng theo đúng quy định của Bộ Y tế[16]. Bộ Y tế cũng đã phân bổ 1.200 liều văc xin AstraZeneca đợt 2 cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh.

Các bệnh có vắc xin phòng ngừa đã được khống chế tốt như: bại liệt, bạch  hầu, ho gà, sởi, uốn ván, viêm gan B…Tuy nhiên, một số bệnh tỷ lệ mắc còn cao như: Sốt xuất huyết, Tay chân miệng,...Tính đến ngày 15/4/2021, có 25 người mắc sốt xuất huyết, 8 người mắc viêm gan siêu trùng, 26 người mắc tay chân miệng, không ghi nhận trường hợp nào mắc sốt rét, viêm não virut, liên cầu lợn và không xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm nào trên địa bàn tỉnh. Công tác giám sát dịch bệnh đảm bảo đúng các quy trình, đến nay chưa có trường hợp nào được ghi nhận, chương trình tiêm chủng được quan tâm và ngày càng có chất lượng.

Tiếp tục triển khai nhiệm vụ y tế, chăm sóc sức khỏe 2021; tăng cường thanh tra, kiểm tra việc đảm bảo an toàn thực phẩm; phối hợp tổ chức hiệu quả công tác kiểm tra liên ngành, đặc biệt là các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm trường hợp vi phạm, công khai kết quả trên các phương tiện thông tin đại chúng. Triển khai kế hoạch đấu thầu các gói thầu mua thuốc năm 2021; liên thông cơ sở dữ liệu của các cơ sở cung ứng thuốc trên địa bàn tỉnh. 

* Về công tác phòng, chống dịch Covid-19

Triển khai quyết liệt, nghiêm túc Công điện số 541/CĐ-TTg ngày 23/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ, các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia, Bộ Y tế, Ban Chỉ đạo COVID-19 tỉnh về các giải pháp khẩn cấp phỏng, chống dịch COVID-19 với phương châm “phòng ngừa tích cực, phát hiện sớm, cách ly nhanh, điều trị hiệu quả, xử lý dứt điểm, nhanh chóng ổn định tình hình”. Thường xuyên theo dõi chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên toàn tỉnh, đặc biệt tại các khu vực trọng điểm, hỗ trợ kịp thời, ngăn chặn dịch bệnh xâm nhập vào tỉnh, đặc biệt tập trung cao độ trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5/2021. Kiện toàn các đội cấp cứu lưu động, sẵn sàng hỗ trợ địa phương cấp cứu, điều trị bệnh nhân khi có yêu cầu và tình huống đột xuất xảy ra. Tiếp tục tăng cường công tác truyền thông tại các cơ sở y tế và các đơn vị thông điệp 5K thông qua cấp phát tờ rơi, áp phích, clip tuyên truyền trên các màn hình điện tử của đơn vị; bắt buộc đeo khẩu trang nơi công cộng, các sự kiện có tập trung đông người, trên các phương tiện giao thông công cộng. Các cơ sở khám, chữa bệnh chuẩn bị sẵn sàng cơ số thuốc, trang thiết bị phòng hộ cho cán bộ y tế, khu vực cách ly, giường bệnh; sẵn sàng tổ chức tốt việc thu dung, cách ly, điều trị bệnh nhân theo phân tuyến. Thực hiện nghiêm ngặt việc tổ chức cách ly, kiểm soát nhiễm khuẩn, phòng chống lây nhiễm chéo tại các bệnh viện theo quy định; làm thông thoáng buồng bệnh để giảm nồng độ vi rút. Tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cán bộ trong chẩn đoán, điều trị, chăm sóc bệnh nhân.

Về khoa học và công nghệ: Đã lập Đề án “Xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành một trong những trung tâm khoa học và công nghệ của cả nước giai đoạn 2021- 2030”;  đề án đưa Thừa Thiên Huế trở thành xứ sở Mai vàng của Việt Nam; Tổ chức thành công Lễ công bố Đề án Tủ sách Huế và ra mắt ấn phẩm đầu tiên của Tủ sách Huế. Tổ chức Tuần lễ Chuyển đổi số - Huế 2021 (diễn ra từ 27-30/4/2021) - là dịp để các cơ quan, các hiệp hội, các doanh nghiệp của các địa phương gặp gỡ, trao đổi về khả năng, nhu cầu, giải pháp và các chính sách nhằm thúc đẩy chuyển đổi số trên các lĩnh vực, trọng tâm của năm 2021 (đầu tư, du lịch, y tế, giáo dục và dịch vụ hành chính công).

Cơ bản hoàn thành xây dựng Đề án Khu công nghệ cao Thừa Thiên Huế. Tổ chức triển khai một số chính sách hỗ trợ đổi mới, cải tiến công nghệ, chuyển giao công nghệ và phát triển tài sản trí tuệ trên địa bàn tỉnh[17]; triển khai đề án Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế năm 2021; xây dựng Sàn giao dịch về công nghệ, Chương trình phát triển thị trường và doanh nghiệp KH&CN tỉnh,...

Về lao động việc làm, an sinh xã hội: Từ đầu năm đến nay toàn tỉnh đã giải quyết việc làm cho 5.425 lao động (đạt 33,9% so với kế hoạch). Đã cấp giấy phép cho 37 người lao động nước ngoài và 04 người thuộc diện không cấp phép đưa tổng số lao động nước ngoài trên địa bàn tỉnh lên 316 người. Giải quyết kịp thời các chế độ bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động bị thất nghiệp, mất việc làm[18]. Công tác quản lý giáo dục nghề nghiệp gắn kết công tác đào tạo với thị trường lao động, việc làm bền vững được thực hiện kịp thời; đẩy mạnh công tác tư vấn tuyển sinh, định hướng nghề nghiệp cho học sinh năm 2021. Hướng dẫn các đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh triển khai thực hiện nội dung liên quan về Tháng hành động an toàn vệ sinh lao động. Tăng cường các hoạt động  bảo vệ và chăm sóc trẻ em.

7. Cải cách hành chính

Đã tiến hành rà soát lại bộ TTHC thuộc thẩm quyền; quy trình nội bộ, quy trình điện tử; đồng thời, thực hiện toàn bộ quy trình tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và trả kết quả thuộc thẩm quyền tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Tiến hành công bố Danh mục TTHC chuẩn hóa một số lĩnh vực theo thẩm quyền của đơn vị. Tập trung hoàn thiện, phát triển Chính quyền điện tử hướng tới Chính quyền số, nền kinh tế số và xã hội số phục vụ người dân, doanh nghiệp; bảo đảm an toàn thông tin và an ninh mạng; đảm bảo chỉ số xếp hạng Chính quyền điện tử luôn nằm ở nhóm đầu toàn quốc. Mức độ thực hiện chính quyền điện tử trong các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh ở mức cao, có 5 cơ quan xếp thứ nhất với tỷ lệ thực hiện 100%[19]. Các chỉ số cải cách hành chính có nhiều tiến bộ: Chỉ số PCI xếp vị thứ 17 (tăng 3 bậc so với năm 2019); Chỉ số PAPI nằm trong top 10 của cả nước; Chỉ số ứng dụng CNTT (ICT-index) năm 2020 giữ nguyên vị trí thứ 2 so với năm 2019; Trung tâm giám sát, điều hành đô thị thông minh tỉnh Thừa Thiên Huế (năm thứ 2 liên tiếp) đạt giải thưởng Sao Khuê ở lĩnh vực “Các nền tảng chuyển đổi số”. Tổ chức thành công Tuần lễ Chuyển đổi số - Huế 2021.

UBND tỉnh đã có buổi làm việc với Ủy ban Pháp luật Quốc hội về Đề án điều chỉnh địa giới hành chính để mở rộng thành phố Huế. Chuẩn bị các nội dung trình tại kỳ họp chuyên đề lần thứ 15 và tổng kết nhiệm kỳ 2016 - 2021 của HĐND tỉnh.

8. Công tác đối ngoại, quốc phòng - an ninh

Công tác đối ngoại: Đã đón tiếp và làm việc với 51 đoàn khách quốc tế/185 lượt người đến thăm, làm việc, tìm hiểu cơ hội hợp tác, xúc tiến đầu tư - thương mại, tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế. Tổ chức thành công Tọa đàm Hợp tác phát triển kinh tế Thừa Thiên Huế - Hàn Quốc tại tỉnh. Triển khai nhiều hoạt động nhằm duy trì và tăng cường, mở rộng quan hệ quốc tế và hợp tác hữu nghị với các đối tác theo hướng đa dạng hóa, đa phương hóa các mối quan hệ quốc tế; khai thác hiệu quả các mối quan hệ đối tác, nhất là hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, du lịch, lao động…với các địa phương nước ngoài; tiếp tục theo dõi hoạt động hội nhập quốc tế, ngoại giao văn hóa và ngoại giao kinh tế trên địa bàn tỉnh. 

Quốc phòng, an ninh: Tiếp tục triển khai nhiệm vụ quốc phòng, an ninh năm 2021 đảm bảo đúng yêu cầu và kiểm soát chặt chẽ trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. Đã chủ động xây dựng kế hoạch bảo vệ an toàn tuyệt đối công sở, các địa điểm công cộng, khu dân cư và các địa bàn trọng điểm trong thời gian diễn ra bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Xây dựng kế hoạch Diễn tập khu vực phòng thủ cấp huyện, diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã và diễn tập phòng chống thiên tai – tìm kiếm cứu nạn năm 2021.

An toàn giao thông: Trong tháng 4, trên địa bàn tỉnh xảy ra 22 vụ tai nạn và va chạm giao thông, tăng 06 vụ so với cùng kỳ; làm chết 09 người, giảm 02 người; bị thương 22 người, tăng 14 người. Từ đầu năm đến nay, đã xảy ra 90 vụ tai nạn giao thông; làm chết 52 người, tăng 14 người; bị thương 66 người, tăng 04 người. Tập trung triển khai thực hiện Công điện 479/CĐ-TTg, ngày 15/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân và bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp nghỉ Lễ 30/4 và 01/5/2021.

B. MỘT SỐ NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM THỜI GIAN TỚI

1. Tiếp tục tập trung ưu tiên công tác phòng, chống và ngăn chặn, kiểm soát tốt dịch Covid-19; khắc phục hậu quả thiên tai bão, lụt

Tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các giải pháp nhằm phòng chống, ngăn ngừa dịch Covid-19, cương quyết không để dịch bệnh lây lan trong cộng đồng, đặc biệt trong dịp nghỉ lễ 30/4-1/5/2021. Thực hiện nghiêm phòng, chống dịch Covid-19: Tiếp tục kiên định 5 nguyên tắc: ngăn chặn - phát hiện - cách ly - khoanh vùng - dập dịch; tuyệt đối không được lơ là, chủ quan. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, công khai, minh bạch thông tin trên các phương tiện truyền thông liên quan đến tình hình, các biện pháp phòng, chống dịch bệnh và các chính sách hỗ trợ của Chính phủ đối với các nhóm đối tượng bị ảnh hưởng. Tiếp tục nỗ lực tìm kiếm, cứu nạn cứu hộ các nạn nhân đang còn mất tích trong sự cố sạt lở tại thủy điện Rào Trăng 3; khẩn trương khắc phục hệ thống giao thông và các hạng mục hạ tầng thiết yếu phục vụ sản xuất nông nghiệp vụ Đông Xuân 2020 - 2021.

2. Tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết 54-NQ/TW của Bộ Chính trị; xây dựng các quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn tới

Tiếp tục hoàn thiện Đề án Xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trên nền tảng bảo tồn và phát huy giá trị di sản cố đô và bản sắc văn hóa Huế; cơ chế chính sách đặc thù đối với Thừa Thiên Huế; trong đó, tập trung phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các bộ, cơ quan liên quan nghiên cứu, đề xuất thực hiện thí điểm đồng bộ các cơ chế chính sách đặc thù về quy hoạch, đầu tư công, tài chính - ngân sách, bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa, phát triển nguồn nhân lực...để xây dựng, phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Ban hành Nghị quyết, Chương trình hành động tổ chức triển khai Nghị quyết của UBTVQH về việc điều chỉnh địa giới để mở rộng thành phố Huế và sắp xếp, thành lập các phường thuộc thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Triển khai các thủ tục, tổ chức mời thầu Quy hoạch tỉnh, giai đoạn 2021-2030, định hướng đến năm 2050, trong đó chú trọng tích hợp các quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực vào trong quy hoạch tỉnh phù hợp với mô hình đô thị khi xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương; triển khai lập quy hoạch sử dụng đất cấp huyện giai đoạn 2021 - 2030 và lập kế hoạch sử dụng đất 5 năm cấp tỉnh; triển khai Quy hoạch Bảo tồn và phát huy giá trị Quần thể di tích Cố đô Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Lập đề án nâng cấp các đô thị: Vinh Hiền, Thanh Hà, Điền Lộc đạt tiêu chí đô thị loại V. Đánh giá phân loại đô thị thành phố Huế mở rộng và đánh giá hệ thống cơ sở hạ tầng đô thị đối với khu vực dự kiến thành lập phường. Xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư công giai đoạn 2021 - 2025; Kế hoạch triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI trong đó lồng ghép các góp ý sáng kiến của các chuyên gia, người Huế xa quê góp phần vào hành trình xây dựng “Giấc mơ Huế”.

3. Tập trung hỗ trợ, đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm

Tiếp tục hỗ trợ, giám sát, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ khởi công, thi công các dự án đã được cấp chủ trương đầu tư: Khu du lịch sinh Biển Hải Dương (Eco Park), BRG; Khu du lịch nghỉ dưỡng Lộc Bình (Tập đoàn Văn Phú); Khu dịch vụ du lịch nghỉ dưỡng Cồn Sơn, Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt Phú Sơn, dự án sản xuất găng tay và sợi polyethylen, Dự án Tổ hợp Nhà máy sản xuất, lắp ráp ô tô của Công ty cổ phần công nghiệp chế tạo ô tô Bách Việt,...

Hỗ trợ công tác giải phóng mặt bằng để sớm triển khai thực hiện các dự án đã lựa chọn nhà đầu tư: dự án Khu công viên phần mềm, công nghệ thông tin tập trung Thừa Thiên Huế (Thành phố truyền thông thông minh); tiếp tục kêu gọi đầu tư các dự án thuộc địa bàn Khu đô thị mới An Vân Dương: Dự án Tổ hợp thương mại dịch vụ diện tích 8,6 ha tại Khu A; Dự án Thành phố giáo dục (Diện tích đề xuất phân kỳ giai đoạn 1: khoảng 21.6 ha) tại Khu E; Dự án Tổ hợp nhà ở kinh doanh kết hợp Trung tâm thương mại, du lịch dịch vụ và vui chơi giải trí diện tích 1,6 ha; hỗ trợ triển khai thực hiện các thủ tục, sớm khởi công xây dựng dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Gilimex.

Tiếp tục thi công hoàn thành các tuyến đường trong đô thị và kết nối với các địa phương trên địa bàn: đường Đào Tấn nối dài, đường Thủy Phù - Vinh Thanh, đường Phú Mỹ - Thuận An, đường Chợ Mai - Tân Mỹ, đường cứu hộ cứu nạn thị trấn Phong Điền - Điền Lộc....Tiếp tục các công trình chỉnh trang đô thị: Mở rộng Cầu Lòn, đường đi bộ từ Cầu Dã Viên đến Chùa Linh Mụ, đường ven sông Bùi Thị Xuân…Hỗ trợ triển khai các dự án Trung ương trên địa bàn: Cao tốc Cam Lộ - La Sơn, mở rộng nhà ga hành khách Cảng hàng không quốc tế Phú Bài,....

Sử dụng hiệu quả vốn kết dư dự án cải thiện môi trường nước thành phố Huế; lập thủ tục bổ sung quy hoạch và chuẩn bị đầu tư tuyến đường ven biển, cầu Nguyễn Hoàng qua sông Hương và đường Vành đai 3,...Điều chỉnh quy hoạch mỏ cát trắng huyện Phong Điền, quy hoạch phân khu Khu B - đô thị mới An Vân Dương, quy hoạch phân khu Khu tổ hợp dịch vụ khu vực lân cận Cảng hàng không Quốc tế Phú Bài,…Đôn đốc triển khai lập các quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết[20].

4. Phát triển công nghiệp, nông nghiệp và các lĩnh vực kinh tế khác

Rà soát thực trạng, đề xuất giải pháp đảm bảo nguồn nguyên liệu cung ứng sản xuất trong nước đáp ứng nhu cầu tiêu dùng; củng cố thị trường nội địa, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho hoạt động bán lẻ. Tập trung vào công tác phát triển thị trường gắn với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; đẩy mạnh ứng dụng thương mại điện tử trong hoạt động sản suất kinh doanh,... Đẩy mạnh việc đầu tư phát triển hạ tầng khu công nghiệp Phú Bài IV, Khu Công nghiệp Phong Điền. Đẩy mạnh xúc tiến đầu tư vào Khu công viên phần mềm, công nghệ thông tin tập trung tỉnh Thừa Thiên Huế (Thành phố truyền thông thông minh) thuộc Khu B - Đô thị mới An Vân Dương.

Chuẩn bị các điều kiện để sản xuất vụ Hè Thu 2021 đảm bảo đúng khung lịch thời vụ. Tập trung chỉ đạo công tác tiêm phòng; tăng cường kiểm tra, giám sát tình hình dịch bệnh, phát hiện nhanh và xử lý kịp thời, không để lây lan thành dịch. Thực hiện kiểm tra việc kinh doanh động vật và sản phẩm động vật; tổ chức tuyên truyền xã hội hóa việc vệ sinh, tiêu độc khử trùng sâu rộng đến tận người dân; duy trì công tác vệ sinh, tiêu độc khử trùng định kỳ, đột xuất tại các nơi nguy cơ cao. Hoàn thành các Đề án phát triển chăn nuôi lợn tại các địa phương. Triển khai các giải pháp nhằm chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU). Tăng cường các biện pháp bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng trong mùa nắng nóng không để xảy ra các điểm nóng về phá rừng, mua bán, vận chuyển và săn bắt động vật hoang dã; thường xuyên theo dõi ảnh viễn thám để kiểm tra việc xâm hại tài nguyên rừng.

5. Tập trung các giải pháp phát triển du lịch

Trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh, ngành du lịch tiếp tục nghiên cứu triển khai mô hình hoạt động lưu trú trong dân (homestay).

Tiếp tục triển khai Đề án Không gian văn hóa nghệ thuật đường Lê Lợi. Xây dựng Đề án “Đổi mới nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động Bảo tàng gắn với phát triển Du lịch”, “Chính sách phát triển Bảo tàng tư nhân”. Triển khai Đề án Phát triển các sản phẩm du lịch, dịch vụ về đêm của thành phố Huế; mở rộng kết nối đường đi bộ Nguyễn Đình Chiểu với không gian văn hóa nghệ thuật đường Lê Lợi, cầu Trường Tiền, khu vực các tuyến đường ở Đại Nội,... nhằm kịp phục vụ Festival nghề truyền thống Huế lần thứ 9 - năm 2021 theo kế hoạch là kỳ Festival dài nhất với nhiều chương trình, hoạt động mới lạ, đặc sắc[21]. Tiếp tục truyền thông quảng bá “Hình ảnh, văn hóa và ẩm thực Huế” trên các kênh truyền thông trực tuyến của Visit Hue http://visithue.vn/ về các hoạt động, Chương trình Ngày hội phục vụ du lịch năm 2021...

Triển khai Đề án về xây dựng Thừa Thiên Huế xứng tầm là một trong những trung tâm lớn, đặc sắc của cả nước, khu vực Đông Nam Á về văn hoá, du lịch giai đoạn 2021 - 2025 và tầm nhìn đến năm 2030. Chuẩn bị các điều kiện tổ chức thành công Lễ hội Festival nghề truyền thống Huế 2021.

6. Thực hiện điều hành thu chi ngân sách hiệu quả

Triển khai đồng bộ các giải pháp để phấn đấu tăng thu ngân sách, phải thu đúng, thu đủ, chống gian lận, trốn thuế, thất thoát và nợ đọng; quản lý chi ngân sách chặt chẽ, tiết kiệm và hiệu quả. Trong đó, tập trung ưu tiên các nhóm giải pháp nhằm tăng thu ngân sách như: (1) Đấu giá, đầu thầu các dự án trọng điểm như: Khu đô thị Phú Mỹ An, khu phức hợp Thuỷ Vân giai đoạn 1, khu nhà ở An Đông, dự án Khu đô thị An Cựu, dự án Khu phức hợp Thuỷ Vân giai đoạn 2, dự án Công viên vườn Địa Đàng, khu đất Đào Tấn,…; (2) Thực hiện thủ tục tổ chức đấu giá bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất thực hiện Dự án, bán đấu giá quyền sử dụng đất đã được đầu tư hạ tầng thiết yếu...; (3) Xây dựng kế hoạch thu tiền sử dụng đất (1 lần) các dự án lớn; (4) Tập trung triển khai các dự án đầu tư công để tăng thu vãng lai trên địa bàn (thuế VAT).

Chủ động xây dựng các kịch bản khi nguồn thu ngân sách nhà nước không đảm bảo do tác động của dịch Covid-19.

7. Về các lĩnh vực văn hóa - xã hội

Tăng cường kiểm tra, giám sát việc tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch, lễ hội. Xây dựng các thiết chế văn hóa trọng điểm[22]. Xây dựng hồ sơ từ 07 - 10 di tích đề nghị xếp hạng, trong đó có 01 di tích cấp quốc gia đặc biệt. Hoàn thành hồ sơ khoa học đề nghị UNESCO công nhận Ca Huế và Áo dài truyền thống. Triển khai Đề án Huế - Kinh đô Áo dài; Đề án phát triển văn hóa Huế, con người Huế đậm đà bản sắc dân tộc và bản sắc văn hóa Huế. Nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, thực hiện Đề án Xây dựng nếp sống văn minh đô thị và nông thôn. Tổ chức Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch các dân tộc miền núi tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XIV tại huyện Nam Đông; Ngày hội Áo dài Huế 2021, Ngày hội Sen Huế năm 2021[23].

Tập trung công tác đổi mới giáo dục và đào tạo, trong đó trọng tâm thực hiện đổi mới chương trình và sách giáo khoa phổ thông theo Nghị quyết số 88/2014/QH13 của Quốc hội; Xây dựng và triển khai thực hiện các Đề án phát triển giáo dục và đào tạo giai đoạn 2020 - 2025. Đẩy mạnh cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan quản lý và các cơ sở giáo dục, thực hiện tốt 4 dự án xây dựng “Hệ sinh thái giáo dục thông minh”, xây dựng trường học đạt chuẩn Quốc gia. Triển khai Đề án về xây dựng Thừa Thiên Huế xứng tầm là một trong những trung tâm lớn của cả nước về giáo dục và đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao.

Tập trung rà soát, đầu tư xây dựng Trung tâm xét nghiệm PCR, đảm bảo quy mô xét nghiệm cho trên 5.000 bệnh nhân nghi nhiễm do dịch Covid-19. Tiếp tục đầu tư hoàn thiện thiết chế của trung tâm y tế chuyên sâu. Xây dựng đề án xây dựng mới Viện Thái y trên cơ sở Bệnh viện Y học Cổ truyền. Triển khai thực hiện dự án Hệ thống xử lý nước thải tại một số Trung tâm y tế[24]. Tập trung kêu gọi đầu tư hạ tầng Khu Y tế công nghệ cao…Xây dựng cơ chế phối hợp giữa Sở Y tế với Bệnh viện Trung ương Huế, Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế. Triển khai Đề án về xây dựng Thừa Thiên Huế xứng tầm là một trong những trung tâm y tế chuyên sâu của khu vực Đông Nam Á.

Tăng cường thông tin, kết nối cung - cầu lao động; tổ chức rà soát tình hình sử dụng lao động của doanh nghiệp; kịp thời thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động bị thôi việc, mất việc làm do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Đẩy mạnh đào tạo nghề và tạo việc làm cho lao động nông thôn, Mở rộng thị trường đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Phát huy vai trò chuỗi Công viên phần mềm Quang Trung. Hoàn hiện đề án thành lập Khu Công nghệ cao trình Bộ Khoa học và Công nghệ thẩm định báo cáo Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Thúc đẩy triển khai dự án thành phần “Khu trung tâm thuộc dự án xây dựng Bảo tàng thiên nhiên duyên hải miền Trung”. Triển khai Đề án phát triển Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế. Triển khai Đề án về xây dựng Thừa Thiên Huế là một trong những trung tâm lớn của cả nước về khoa học và công nghệ.

8. Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính; đảm bảo quốc phòng, an ninh

Tập trung xây dựng, hoàn thiện chính quyền điện tử, hoàn thiện các quy trình vận hành Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh, Trung tâm Hành chính công cấp huyện. Tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động và tổng kết tình hình thực hiện Đề án Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại cấp xã. Đẩy mạnh cải cách hành chính gắn liền với ứng dụng CNTT và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015, tăng cường tiếp nhận, giao trả trực tuyến TTHC mức độ 3, mức độ 4, tạo lập hồ sơ, tài khoản trực tuyến cho người dân, doanh nghiệp, đặc biệt ở cấp xã, huyện. Triển khai đồng bộ hệ thống quản lý văn bản, đảm bảo kết nối, liên thông bốn cấp; xây dựng hình ảnh “chính quyền thân thiện, phục vụ”. Có kế hoạch cải thiện các chỉ số PAR-Index và chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) phấn đấu vị trí trong top 10 của cả nước.

Chủ động nắm chắc tình hình và xử lý tốt các vụ việc về an ninh, trật tự ngay từ cơ sở, không để xảy ra tình huống phức tạp, không để bị động, bất ngờ, nhất là trước, trong và sau khi diễn ra bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tiếp tục phát huy và nâng cao vai trò của công an xã chính quy.

Triển khai thực hiện Chỉ thị 50-CT/TU ngày 03/9/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; đồng thời, củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy chính quyền các cấp sau bầu cử.

Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, phòng, chống ma túy; tích cực đấu tranh chống tham nhũng, buôn lậu và gian lận thương mại, tội phạm về môi trường, tội phạm sử dụng công nghệ cao, “tín dụng đen”. Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh trật tự, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phấn đấu giảm tai nạn giao thông trên cả ba tiêu chí.

Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện tình hình thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP, tình hình KTXH tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2021 và một số nhiệm vụ trọng tâm các tháng tiếp theo, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế kính báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư./.

 


[1] Trong đó: Doanh thu vận tải hành khách tháng 4 ước đạt 49,2 tỷ đồng, tăng 7,03% so với tháng trước, tăng 213,16% so với cùng kỳ; vận tải hàng hóa 175,1 tỷ đồng, tăng 0,63% so với tháng trước, tăng 49,28% so với cùng kỳ; dịch vụ hỗ trợ vận tải 20 tỷ đồng, giảm 0,36% so với tháng trước, tăng 18,66% so với cùng kỳ; bưu chính, chuyển phát 1,5 tỷ đồng, tăng 7,68% so với tháng trước, tăng 11,17% so với cùng kỳ.

[2] Trong đó: Doanh thu vận tải hành khách 4 tháng ước đạt 199,1 tỷ đồng, tăng 6,86% so với cùng kỳ; vận tải hàng hóa 783,3 tỷ đồng, tăng 23,2%; dịch vụ hỗ trợ vận tải 81,9 tỷ đồng, tăng 7,5%; bưu chính, chuyển phát 5,6 tỷ đồng, tăng 0,4%.

[3] Diện tích không gieo cấy do quy hoạch làm đường cao tốc, làm nhà, bồi lấp, một số diện tích chuyển đổi sang cây trồng khác

[4] trong đó: Bệnh khô vằn nhiễm 2.487 ha, tỷ lệ 5-10%, nơi cao 30-40%. Bệnh lem lép hạt nhiễm 177 ha, tỷ lệ 3-5%, nơi cao 30%. Bệnh đạo ôn cổ bông gây hại rải rác, tỷ lệ bệnh 3-5%, nơi cao 10%; Chuột gây hại 186 ha, tỷ lệ 3-5%, nơi cao 10-20%; Sâu cuốn lá nhỏ gây hại 150 ha, mật độ 10-15 con/m2. Các đối tượng sinh vật khác gây hại mật độ và tỷ lệ thấp.

[5] Nguyên nhân chủ yếu do sử dụng nguồn giống bị nhiễm bệnh từ vụ trước để trồng. Tổng diện tích nhiễm bệnh khoảng 1.083,75 ha (Phong Điền 617,75 ha, Hương Trà 418 ha, A Lưới 48 ha; diện tích nhiễm <30%: 48 ha, nhiễm 30-70%: 363,3 ha, nhiễm >70%: 671,45 ha; đã tiêu hủy 8 ha).

[6] Đến nay đã tiêm phòng 17.020 liều Tụ huyết trùng trâu bò (46%), 31.777 liều tam liên lợn (62%), 3.120 liều E. coli (37%), 216.900 liều cúm gia cầm (42%), 195.900 liều dịch tả vịt (16%), 6.400 liều Tụ huyết trùng gia cầm (55%), 28.000 liều đậu gà (55%), 212.630 liều Newcastle (75%), 207.850 liều Gumboro (90%), 31.618 liều Dại chó (51%)

[7] Theo số liệu thống kê đến 18/4/2021.

[8] Trong đó nuôi nước lợ 1.236 ha, nuôi nước ngọt 384 ha.

[9] Quyết định số 2299/QĐ-UBND ngày 26/12/2020 của UBND tỉnh về giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2021 là 2.967 tỷ đồng và Quyết định số 474/QĐ-UBND ngày 04/3/2021 từ nguồn vượt thu tiền sử dụng đất (cho 05 dự án phục vụ di dời cơ quan quân sự di tích Mang Cá và hạ tầng di dời KV I Kinh thành Huế) là 160 tỷ đồng.

[10] Gồm: Dự án Hệ thống phát điện tận dụng nhiệt khí thải tại Nhà máy xi măng Đồng Lâm, Xưởng sản xuất các sản phẩm tranh Pháp Lam Cung Đình, Nhà máy cán tôn và sản xuất cấu kiện thép, Dự án Khai thác khoáng sản đất làm vật liệu san lấp tại khu vực đồi Trốc Voi 3 (Khu vực 2), Dự án Khai thác khoáng sản đất làm vật liệu san lấp tại khu vực thôn Hiền Sỹ, Dự án nhà máy Sản xuất tấm đá thạch anh nhân tạo, Nhà máy gạch men Mikado Huế, Dự án Nhà máy may Hương Sơ, Dự án nhà ở xã hội tại khu đất ký hiệu XH1, thuộc khu C – Đô thị mới An Vân Dương …

[11] Dự án Nâng cấp, cải tạo, mở rộng Khách sạn Thuận Hóa, Nhà máy sản xuất hàng may sẵn và trang phục lót cao cấp, Nhà máy sản xuất túi vải nhiều ngăn, hàng gia dụng, Nhà máy chế xuất Billion Max Việt Nam, Nhà máy sản xuất viên nén năng lượng, Trung tâm dịch vụ công nghiệp Hoàng Long.

[12] Trong thu nội địa: thu từ doanh nghiệp nhà nước 152,5 tỷ đồng, bằng 48,4% dự toán, tăng 14,8%; thu từ doanh nghiệp có vốn nước ngoài 1.118,7 tỷ đồng, bằng 58% dự toán, tăng 49,2%; thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh 477,3 tỷ đồng, bằng 51,9% dự toán, tăng 34,8%; thu tiền sử dụng đất 673 tỷ đồng, bằng 84,1% dự toán, tăng 0,8%.

[13] Năm 2020, Trung tâm chỉ tổ chức bán vé phục vụ khách tham quan đến hết ngày 14/3 do bùng phát dịch bệnh Covid-19 nên phải tạm đóng cửa di tích.

[14] Trong đó, có 8.000 chỉ tiêu xét tuyển theo kết quả thi trung học phổ thông Quốc gia, 4.000 chỉ tiêu theo phương thức khác

[15] Trong thời đại công nghệ thông tin, Truyền thông đa phương tiện, sự chia sẻ và chuyển tải thông tin đóng một vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy sự phát triển đời sống kinh tế xã hội, ổn định đời sống chính trị, tư tưởng của nhân dân; hội nhập kinh tế quốc tế, truyền thông góp phần cho sự phát triển mạnh mẽ của các doanh nghiệp.

[16] Quyết định số 844/QĐ-UBND ngày 16 tháng 4 năm 2021 của UBND tỉnh về việc phân bổ 6200 liều vắc xin phòng chống dịch COCID-19 tại Thừa Thiên Huế do Chương trình COVAX Facility hỗ trợ. Quyết định 1980/QĐ-BYT ngày 19 tháng 4 năm 2021 của Bộ Y tế về việc điều chỉnh phân bổ vắc xin phòng COVID-19 đợt 2.

[17] Theo Nghị quyết số 22/2020/NQ-HĐND ngày 23/12/2020 của HĐND tỉnh

[18] Kết quả đến nay như sau:  Số người nộp hồ sơ hưởng BHTN: 1.946 người; Số người có quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp: 1.708 người; Số người được hỗ trợ học nghề: 146 người; Số tiền chi trợ cấp thất nghiệp, hỗ trợ học nghề: 28,217 tỷ đồng. Tiếp tục hỗ trợ bổ sung chế độ cho người lao động bị ảnh hưởng đại dịch Covid – 19

[19] Theo đó, 5 cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh dẫn đầu xếp hạng mức độ kết quả chính quyền điện tử gồm Văn phòng UBND tỉnh, Sở Công Thương, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Thông tin và Truyền Thông, Sở Ngoại vụ; 20/20 cơ quan chuyên môn đạt kết quả mức độ I. Đối với kết quả xếp hạng cấp huyện thì huyện Nam Đông đứng đầu với tỷ lệ thực hiện chính quyền điện tử 85,36%, xếp hạng mức độ 2; huyện Phú Vang và huyện A Lưới lần lượt xếp thứ 2 và 3 ở mức độ 3.

[20] Khu du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và đô thị biển Vinh Xuân, Phú Vang; thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang; khu du lịch sinh thái Bãi Chuối; khu phi thuế quan Chân Mây; khu vực phía Nam trục trung tâm khu du lịch Lăng Cô; Khu công nghiệp Phú Bài 4 (giai đoạn 2); dự án Khu dân cư phía Bắc phường An Hòa - Hương Sơ, thành phố Huế và xã Hương Vinh - Hương Toàn, thị xã Hương Trà; Khu đô thị sinh thái Thanh Tiên, xã Phú Mậu - Phú Dương - Phú Thượng, huyện Phú Vang; Khu D - Đô thị mới An Vân Dương; xây dựng vùng đầm phá Tam Giang-Cầu Hai; Khu đô thị sinh thái và nghỉ dưỡng ven biển tại xã Vinh Hải và Vinh Hiền, huyện Phú Lộc; Phường Hương Chữ, thị xã Hương Trà; Khu du lịch sinh thái Hồ Khe Ngang, thị xã Hương Trà; khu vực phía Bắc trục trung tâm Khu du lịch Lăng Cô đến khu vực núi Giòn; Khu vực trung tâm tiếp vận hàng hóa và thương mại dịch vụ đầu mối; Khu F - Đô thị mới An Vân Dương (khu vực Tố Hữu nối dài); Khu tổ hợp nghỉ dưỡng sinh thái, bảo tàng thiên nhiên và sân golf, huyện Phong Điền; Khu du lịch sinh thái Ngũ Hồ, huyện Phong Điền.

[21] sẽ diễn ra từ ngày 29/5- 26/6/2021 với chủ đề “Tinh hoa Nghề Việt”, trong đó lễ khai mạc vào ngày 12/6 và lễ bế mạc ngày 18/6; địa điểm và không gian tổ chức sẽ tập trung và khai thác khu vực đường đi bộ hai bờ sông Hương, trục không gian văn hóa nghệ thuật đường Lê Lợi và một số khu vực trung tâm thành phố, gồm 18 chương trình hoạt động chính và 15 hoạt động hưởng ứng…

[22] Dự án di dời Bảo tàng Lịch sử tỉnh về 268 Điện Biên Phủ; Dự án xây dựng Thư viện Tổng hợp tỉnh; Dự án xây dựng Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Thừa Thiên Huế (giai đoạn 2); Trung tâm hội nghị quốc tế đa năng; cải tạo nâng cấp các thiết chế thể thao…

[23] dự kiến 15-16/5/2021 tại Công viên Tứ Tượng, TP. Huế

[24] Cụ thể: Trung tâm y tế thị xã Hương Trà, Trung tâm y tế huyện Phong Điền, Trung tâm y tế huyện Phú Vang, Bệnh viện Phong-Da liễu, Bệnh viện Răng hàm mặt và Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 12.849.903
Truy cập hiện tại 295 khách