slogan
Tìm kiếm
Chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp thành lập mới trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đã được HĐND tỉnh thông qua và ban hành Nghị...
Ngày 19/5/2020, Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ đã công bố chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2019, trong...
Ngày 08/5/2020, UBND tỉnh đã có Báo cáo số 142/BC-UBND về Kết quả rà soát những vướng mắc, hạn chế của văn bản quy phạm pháp luật trên...
Ngày 13/4/2020, Sở Kế hoạch và Đầu tư có Thông báo số 1058/TB-SKHĐT về việc chính thức đưa vào hoạt động Văn phòng hỗ trợ doanh nghiệp vừa và...
Thực hiện điểm b, Khoản 1, Điều 4 Quyết số 17/2020/QĐ-UBND ngày 01/4/2020 của UBND tỉnh về Quy định định mức, điều kiện hỗ trợ lãi suất vay vốn ban đầu và triển khai thực hiện một...
Tin liên quan
12345
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 12.684.191
Truy cập hiện tại 218 khách