slogan
Tìm kiếm
Văn bản chuyên ngành
Lĩnh vực 
Ban hành từ ngày 
đến ngày   
Nội dung tìm 
777 văn bản
Số hiệu VBNgày ban hànhNgày hiệu lựcHiệu lựcTrích yếuGhi chú
03/2021/TT-BKHÐT09/04/202109/04/2021xQuy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư
47/2021/NÐ-CP01/04/202101/04/2021xQuy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp
01/2021/TT-BKHÐT16/03/202101/05/2021xThông tư số 01/2021/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư : Hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp
10/2021/NÐ-CP09/02/202109/02/2021xVề quản lý chi phí đầu tư xây dựng
69/2020/QÐ-UBND31/12/202031/12/2020xBãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh tỉnh Thừa Thiên Huế
154/2020/NÐ-CP31/12/202001/01/2021xSửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật
80/2020/NÐ-CP08/07/202017/09/2020xQuản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam
72/2020/NÐ-CP30/06/202015/08/2020xQuy định chi tiết một số điều của Luật Dân quân tự vệ về tổ chức xây dựng lực lượng và chế độ, chính sách đối với Dân quân tự vệ
64/2020/QH1418/06/202001/01/2021xLuật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư
59/2020/QH1417/06/202001/01/2021xLuật Doanh nghiệp
61/2020/QH1417/06/202001/01/2021xLuật Đầu tư
61/2020/QH14 .17/06/202001/01/2021xLuật Đầu tư
145/KH-UBND05/06/202005/06/2020xNâng cao Chỉ số cải cách hành chính của tỉnh năm 2020
62/2020/NÐ-CP01/06/202020/07/2020xVề vị trí việc làm và biên chế công chức
62/2020/NÐ-CP01/06/202020/07/2020xNghị định số 62/2020/NĐ-CP của Chính phủ : Về vị trí việc làm và biên chế công chức
1150 /QÐ-UBND11/05/202011/05/2020xBan hành Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4 thực hiện tại tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2020
41/2020/NÐ-CP08/04/202008/04/2020xGia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất
45/2020/NÐ-CP08/04/202022/05/2020xNghị định số 45/2020/NĐ-CP của Chính phủ : Về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử
37/2020/NÐ-CP30/03/202015/05/2020xBổ sung Danh mục ngành, nghề ưu đãi đầu tư ban hành kèm theo Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư
25/2020/NÐ-CP28/02/202020/04/2020xQuy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư
Số văn bản /trang  
Trang:[1]2345678910>>>
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 12.874.900
Truy cập hiện tại 222 khách