slogan
Tìm kiếm
Văn bản chuyên ngành
Lĩnh vực 
Ban hành từ ngày 
đến ngày   
Nội dung tìm 
799 văn bản
Số hiệu VBNgày ban hànhNgày hiệu lựcHiệu lựcTrích yếuGhi chú
1604 /QÐ-UBND08/07/202208/07/2022xDanh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 (dịch vụ công trực tuyến toàn trình) năm 2022 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
42/2022/NÐ-CP24/06/202215/08/2022xQuy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng
42/2022/NÐ-CP24/06/202215/08/2022xQuy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng
39/2022/NÐ-CP18/06/202218/06/2022xBan hành Quy chế làm việc của Chính phủ
1413/QÐ-UBND13/06/202213/06/2022xBan hành Danh mục dịch vụ công trực tuyến tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công quốc gia năm 2022 áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
08/2022/TT-BKHÐT31/05/202201/08/2022xQUY ĐỊNH CHI TIẾT VIỆC CUNG CẤP, ĐĂNG TẢI THÔNG TIN VỀ ĐẤU THẦU VÀ LỰA CHỌN NHÀ THẦU TRÊN HỆ THỐNG MẠNG ĐẤU THẦU QUỐC GIA
06/2022/TT-BKHÐT10/05/202225/06/2022xHướng dẫn một số điều của Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 26/6/2021 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa
422/QÐ-TTg04/04/202204/04/2022xQuyết định số 422/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công quốc gia năm 2022
692/QÐ-UBND19/03/202219/03/2022xPhê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa liên thông trong lĩnh vực kế hoạch đầu tư thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế (bổ sung mới)
587/QÐ-UBND03/03/202203/03/2022xCông bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ trong lĩnh vực đầu tư bằng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư
512/QÐ-UBND23/02/202223/02/2022xCông bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đầu tư theo phương thức đối tác công tư, đấu thầu thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế
514/QÐ-UBND23/02/202223/02/2022xCông bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực kế hoạch đầu tư thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư
11/NQ-CP30/01/202230/01/2022xNghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và triển khai Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình
01/2022/NQ-HÐND25/01/202205/02/2022xBan hành quy định một số chính sách hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
04/NQ-HÐND25/01/202225/01/2022xVề hỗ trợ vốn từ ngân sách tỉnh để thực hiện đầu tư một số dự án trên địa bàn thành phố Huế
122/2021/NÐ-CP28/12/202101/01/2022xQuy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư
09/2021/TT-BKHÐT16/11/202116/11/2021xHướng dẫn lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư và dự án đầu tư có sử dụng đất
38/2021/QH1513/11/202101/01/2022xThí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế.
2126 /QÐ-UBND27/08/202127/08/2021xQuyết định Ban hành Danh mục dịch vụ công trực tuyến tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công quốc gia năm 2021 áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
80/2021/NÐ-CP26/08/202115/10/2021xQuy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa
Số văn bản /trang  
Trang:[1]2345678910>>>
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 13.059.958
Truy cập hiện tại 739 khách