slogan
Tìm kiếm
Tin hoạt động cơ quan
Thực hiện Kế hoạch số 1472/KH-SKHĐT ngày 21/5/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về tuyển dụng viên chức Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp; Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo tuyển dụng viên chức làm việc tại Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư,...
Ngày 04 tháng 5 năm 2020, Sở Kế hoạch và Đầu tư có Thông báo số 1274/TB-SKHĐT về Kết quả tuyển dụng viên chức Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế. Căn cứ Quyết định số 57/QĐ-UBND ngày 20 tháng 8 năm 2016 của UBND tỉnh Thừa Thiên...
Ngày 02/3/2020, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có Quyết định số 30/QĐ-SKHĐT về việc phân công công tác của Lãnh đạo sở Kế hoạch và Đầu tư. (Nội dung có file kèm theo)
Ngày 20/3/2020, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có Thông báo số 772/TB-SKHĐT về việc tuyển dụng viên chức Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế. Căn cứ Quyết định số 52/2015/QĐ-UBND ngày 28 tháng 10 năm 2015 của Uỷ ban nhân dân tỉnh...
Ngày 08 tháng 01 năm 2019, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có Quyết định số 08A/QĐ-SKHĐT về việc Công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015
Ngày 8/10/2019, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có Quyết định số 268/QĐ-SKHĐT về việc thành lập Đoàn đánh giá nội bộ năm 2019.
Ngày 8/10/2019, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có Quyết định số 266/QĐ-SKHĐT về việc bổ nhiệm Đại diện Lãnh đạo về Hệ thống quản lý chất lượng  ISO 9001:2015 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Thừa Thiên Huế.
Ngày 08/10/2019, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có Quyết định số 267/QĐ-SKHĐT về việc thành lập Ban chỉ đạo ISO tại Sở Kế hoạch và Đầu tư
Không gian lưu niệm Lê Bá Đảng – Một điểm đến văn hóa nghệ thuật mới của Huế vừa đi vào hoạt động được chừng một tháng. Không gian này có lẽ không chỉ dành riêng cho những ai yêu/hiểu/cảm nghệ thuật của danh họa Lê Bá Đảng, mà còn cho những ai yêu cây, hoa, yêu kiến...
Thực hiện Kế hoạch giám sát Chương trình MTQG XD nông thôn mới  - dự án đào tạo nghề cho lao động nông thôn giai đoạn 2016-2020, Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức làm việc với các...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 12.684.191
Truy cập hiện tại 215 khách