slogan
Tìm kiếm
Công khai thông tin >> Cải cách thủ tục hành chính
Ngày 14/9/2020, UBND tỉnh đã có Báo cáo số 308/BC-UBND về công tác cải cách hành chính quý III năm 2020. Nội dung có file kèm theo.
Ngày 03/8/2020, UBND tỉnh đã có Quyết định số 1963/QĐ-UBND về ban hành Quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực Đầu tư tại Việt Nam và lĩnh vực Đấu thầu thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư Thừa Thiên Huế Nội dung Quyết định có file kèm theo...
Ngày 31/7/2020, UBND tỉnh đã có Quyết định số 1956/QĐ-UBND về việc Công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), vốn vay ưu đãi  của các nhà tài trợ nước ngoài thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch...
Ngày 18/6/2020, UBND tỉnh đã có Quyết định số 1441/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính bổ sung mới trong lĩnh vực Đầu tư đối với dự án sân gôn và thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế. Nội dung Quyết định: (Có file kèm theo)
Thực hiện Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước; Công văn số 775/VPCP-KSTT ngày 04/02/2020 của Văn phòng Chính phủ về danh mục văn bản điện tử không gửi kèm bản giấy; Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên...
Sở Kế hoạch và Đầu tư công khai kết quả giải quyết TTHC trong Quý II/2020 (có file kèm theo)
Ngày 11 tháng 5 năm 2020, UBND tỉnh đã có Quyết định số 1150/QĐ-UBND về việc ban hành Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4 thực hiện tại tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2020 (có file kèm theo)
Ngày 11 tháng 4 năm 2020, UBND tỉnh đã có Quyết định số 948/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Đấu thầu thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế. (Có file kèm theo)
Ngày 20/02/2020, UBND tỉnh đã có Quyết định số 496/QĐ-UBND về ban hành Danh mục Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 cấp tỉnh thực hiện tại tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2020 (có file kèm theo)
Sở Kế hoạch và Đầu tư công khai kết quả giải quyết TTHC trong Quý I/2020 (có file kèm theo)
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 12.684.191
Truy cập hiện tại 4 khách