slogan
Tìm kiếm
Công khai thông tin >> Kế hoạch và đầu tư vốn ngân sách
Ngày 26/12/2019, UBND tỉnh đã có Quyết định số 3299/QĐ-UBND về giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2021
Ngày 06 tháng 5 năm 2019, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế có Thông báo số 1100/TB-SKHĐT  Thông báo về việc phân khai chi tiết kế hoạch vốn các Chương trình MTQG năm 2019 tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2019 (đợt 1)
Ngày 26 tháng 3 năm 2019, Sở Kế hoạch và Đầu tư có Thông báo số 718/TB-SKHĐT về việc Thông báo Kế hoạch vốn chuẩn bị đầu tư năm 2019 - Nguồn vốn Ngân sách tỉnh quản lý.
Ngày 14 tháng 3 năm 2019, Sở Kế hoạch và Đầu tư có Thông báo số 592/TB-SKHĐT về việc Thông báo về việc giao kế hoạch vốn Chương trình Mục tiêu Quốc gia năm 2019 - Hỗ trợ các xã tổ chức lễ công bố đạt chuẩn nông thôn mới.
Ngày 25 tháng 12 năm 2018, Sở Kế hoạch và Đầu tư có Thông báo số 3909/TB-SKHĐT về việc Thông báo vốn chuẩn bị đầu tư các dự án phòng chống thiên tai cấp bách tỉnh Thừa Thiên Huế sử dụng nguồn vốn ngân sách Trung ương
Ngày 06 tháng 11 năm 2018, Sở Kế hoạch và Đầu tư có Thông báo số 3376/TB-SKHĐT về việc Thông báo kế hoạch vốn dầu tư XDCB năm 2018 nguồn ngân sách tỉnh từ năm trước chuyển sang.
Ngày 31 tháng 10 năm 2018, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế có Thông báo số 3206/TB-SKHĐT về việc thông báo kế hoạch vốn đầu tư XDCB năm 2018 nguồn vốn ngân sách tỉnh ứng trước
Ngày 29 tháng 10 năm 2018, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế có Thông báo số 3087/TB-SKHĐT về việc điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư XDCB năm 2018 nguồn vốn ngân sách tỉnh quản lý
Ngày 19 tháng 10 năm 2018, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế có Thông báo số 2961/TB-SKHĐT về việc thông báo bổ sung danh mục dự án chuẩn bị đầu tư năm 2018 nguồn vốn Ngân sách tỉnh quản lý
Ngày 22 tháng 10 năm 2018, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế đã ra Quyết định số 124/QĐ-SKHĐT về việc Chấm dứt hoạt động và thu hồi Giấy chứng nhận Đầu tư của dự án đầu tư khai thác mỏ đá làm vật liệu xây dựng thông thường tại thôn 10, xã Lộc Hòa, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 13.059.923
Truy cập hiện tại 735 khách