slogan
Tìm kiếm
Công khai thông tin >> Chứng nhận đầu tư
Ngày 30/5/2019, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã cấp Giấy chứng nhận đầu tư thay đổi lần thứ nhất cho Công ty Cổ phần Thương mại và Sản xuất Nhang Thái Hưng
Ngày 26 tháng 2 năm 2019, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã cấp Giấy Chứng nhận đầu tư thay đổi lần thứ nhất cho nhà đầu tư Ông Matsuyama Masao làm chủ dự án "Chỉnh sửa nội dung và thao tác hình ảnh"  
Ngày 08 tháng 01 năm 2019, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã cấp Giấy Chứng nhận đầu tư lần đầu cho Công ty Cổ phần Thương mại và sản xuất Nhang Thái Hưng đầu tư "Xưởng sản xuất nhang Thái Hưng"
Ngày 25 tháng 12 năm 2018, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế đã Cấp Giấy chứng nhận thay đổi lần thứ nhất cho Công ty TNHH United Kingdom Academy làm chủ đầu tư dự án "Trường Song ngữ Quốc tế học viện Anh Quốc-Huế"
Ngày 7 tháng 12 năm 2018, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã Cấp Giấy chứng nhận đầu tư lần đầu cho các nhà đầu tư Bà Trần Thị Hương Trà và Ông ChoTianan PhutpornChanan là chủ đầu tư dự án "Đầu tư và Phát triển các dịch vụ xây dựng điện năng lượng mặt trời"
Ngày 23 tháng 11 năm 2018, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã Cấp Giấy chứng nhận thay đổi lần thứ 2 cho Công ty Cổ phần Đầu tư HD với nội dung thay đổi " Thay đổi nhà Đầu tư"
Ngảy 19 tháng 11 năm 2018, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã cấp Giấy chứng nhận thay đổi lần thứ nhất cho Công ty TNHH Cố Đô Xanh làm chủ đầu tư dự án "Nhà hàng Cố Đô Xanh"
Ngày 12 tháng 11 năm 2018, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã Cấp Giấy chứng nhận thay đổi lần thứ 2 cho Công ty Cổ phần khai thác đá Thừa Thiên Huế, nội dung điều chỉnh "điều chỉnh thời gian hoạt động dự án đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2020"
Ngày 30 tháng 10 năm 2018, Sở Kế hoạch và Đầu tư Thừa Thiên Huế đã cấp Giấy chứng nhận đầu tư lần đầu cho Công ty Cổ phần Điện Gia Lai đầu tư dự án "Nhà máy Điện Mặt Trời Phong Điền"
Ngày 22 tháng 10 năm 2018, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã ra Quyết định số 125/QĐ-SKHĐT về việc chất dứt hoạt động và thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư dự án "Thăm dò, khai thác đá làm vật liệu xây dựng thông thường"
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 12.390.746
Truy cập hiện tại 10 khách