slogan
Tìm kiếm
Tin hoạt động cơ quan
Ngày 17/10/2018, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có Quyết định số 123/QĐ-SKHĐT về công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015
Ngày 25/10/2018, UBND tỉnh đã có Kế hoạch số 171/KH-HĐV về tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư và quảng bá du lịch vùng Duyên hải miền Trung
Căn cứ Kế hoạch số 261/KH-UBND ngày 25 tháng 12 năm 2017 của UBND tỉnh về việc kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2018; Sở Kế hoạch và Đầu tư xây dựng Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính của Sở trong năm 2018 với một số nội dung cụ thể như sau:  
Ngày 25/12/2017, UBND tỉnh đã có Kế hoạch số 261/KH-UBND về Kế hoạch tuyên truyền CCHC năm 2018
Ngày 13 tháng 8 năm 2018, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức họp báo Công bố những hỗ trợ của tỉnh dành cho doanh nghiệp. UBND tỉnh Thừa Thiên Huế xác định “Chương trình Phát triển doanh nghiệp” là 01 trong 04 chương trình trọng điểm của tỉnh năm 2018, theo đó, nhiều chính sách, chương trình,...
Thực hiện Kế hoạch số 51-KH/ĐUK ngày 27/6/2018 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XII). Ngày 04/8/2018, Đảng ủy Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức hội nghị quán triệt Nghị quyết TW 7 (khóa XII) cho...
I. Nhằm nâng cao chất lượng thực thi công vụ, Sở Kế hoạch và Đầu tư Thừa Thiên Huế rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của tất cả các cá nhân, tổ chức qua các kênh thông tin: 1. Mạng internet: Mục Tiếp nhận ý kiến phản ánh kiến nghị của cá nhân, tổ chức (Trang Thông tin điện...
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 12.351.619
Truy cập hiện tại 26 khách