Tìm kiếm
 

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Trung tâm xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp
Ngày cập nhật 18/07/2018

Điều 1. Vị trí và chức năng:

Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp có chức năng giúp Giám đốc sở tham mưu UBND tỉnh thực hiện trên lĩnh vực xúc tiến đầu tư và hỗ trợ đầu tư; tìm kiếm, lựa chọn nhà đầu tư, chấp thuận nghiên cứu địa điểm nghiên cứu đầu tư ; tư vấn hỗ trợ các nhà đầu tư làm việc với các sở, ban, ngành, địa phương liên quan; theo dõi tiến độ triển khai các dự án đầu tư sử dụng nguồn vốn ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh; hỗ trợ doanh nghiệp quảng bá xúc tiến đầu tư; xây dựng, thiết lập hệ thống dữ liệu, tài liệu phục vụ cho hoạt động thông tin, tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu về môi trường đầu tư của tỉnh 

Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng để giao dịch theo quy định của Nhà nước. Biên chế, cơ chế tài chính thực hiện theo Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập.

Tên tiếng Anh: Thua Thien Hue Investment Promotion Agency (IPA

 

Bà Nguyễn Thị Bích Thảo
Giám đốc Trung tâm XTĐT và HTDN

 

 
Ông Trần Ngự Bình
Phó Giám đốc Trung tâm XTĐT và HTDN

Ông Trần Đức Cường
Phó Giám đốc Trung tâm XTĐT và HTDN

Đặng Xuân Minh
Chuyên viên

 

      

          Lê Hùng Mạnh
          Chuyên viên

Nguyễn Thị Lan Phương
Chuyên viên

Nguyễn Thị Kim Thanh
Chuyên viên

Nguyễn Hoàng Bảo
Chuyên viên

Lê Thị Kiều Oanh
Kế toán

 

Hà Thị Huyền Trang

Chuyên viên

        

      Nguyễn Xuân Bách
       Chuyên viên

Trần Thị Thanh Nhàn

Chuyên viên

Nguyễn Thanh Thùy Vân

      Chuyên viên

 

Nguyễn Đức Quang Minh

        Chuyên viên

Hà Thanh Sơn

  Chuyên viên

 

 

Trần Hoàng Thanh Hiền

        Chuyên viên

 

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn:

2.1. Nhiệm vụ xúc tiến và hỗ trợ đầu tư:

- Xây dựng và chủ trì triển khai các hoạt động xúc tiến đầu tư trong và ngoài nước theo kế hoạch đã được UBND tỉnh phê duyệt và các chương trình đột xuất theo chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh.

- Xây dựng danh mục dự án kêu gọi đầu tư, tóm tắt các dự án kêu gọi đầu tư.

- Xây dựng, thiết lập tài liệu liên quan đến xúc tiến đầu tư, môi trường đầu tư kinh doanh phục vụ hoạt động xúc tiến đầu tư trong và ngoài nước. 

- Xây dựng cơ sở dữ liệu, thông tin về môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh.

- Quảng bá hình ảnh, tiềm năng, thế mạnh, nhu cầu kêu gọi đầu tư của tỉnh trên tất cả các kênh thông tin phù hợp một cách kịp thời, thường xuyên, chuyên nghiệp.

- Xây dựng và phát triển mạng lưới các đầu mối xúc tiến đầu tư gồm các cộng tác viên, đối tác, doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân có nhu cầu hợp tác và các chuyên gia tư vấn của tỉnh ở trong và ngoài nước.

- Tổ chức đón tiếp, cung cấp thông tin, nhu cầu kêu gọi đầu tư của tỉnh cho nhà đầu tư. Tham mưu kế hoạch đón tiếp các nhà đầu tư.

- Hướng dẫn trình tự, thủ tục đầu tư và hỗ trợ nhà đầu tư nghiên cứu dự án và thực hiện các thủ tục đầu tư theo quy định. Phân công cán bộ chuyên trách là đầu mối, đồng hành cùng nhà đầu tư kết nối các cơ quan liên quan giải quyết thủ tục cho nhà đầu tư.

- Hỗ trợ nhà đầu tư, doanh nghiệp hoàn thiện các biểu mẫu, hồ sơ thủ tục hành chính đơn giản liên quan đến hồ sơ đề xuất dự án, thủ tục về đầu tư, thành lập doanh nghiệp, đề bù giải phóng mặt bằng, đất đai, xây dựng, cư trú, giấy phép lao động và các thủ tục liên quan khác để phục vụ cho dự án và nhà đầu tư.  

- Chủ trì phối hợp với phòng Kinh tế đối ngoại hướng dẫn thủ tục đầu tư cho nhà đầu tư, hỗ trợ các nhà đầu tư trong việc triển khai dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;

- Xây dựng, vận hành các công cụ quảng bá môi trường đầu tư như trang web, các trang mạng xã hội theo hướng thân thiện, được quản trị chung bởi Trung tâm, nhóm chuyên gia, tư vấn, cố vấn đầu tư chính thức của Tỉnh tại các nước khác nhau.

- Nghiên cứu, phát triển công cụ quản lý và theo dõi các dự án đầu tư đang triển khai thủ tục triển khai các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Đánh giá, phân tích và xây dựng dữ liệu về nhà đầu tư, thị trường đầu tư. Tham mưu UBND tỉnh về định hướng, kế hoạch xúc tiến đầu tư hàng năm, 5 năm.

- Nghiên cứu, kết nối để khai thác các quan hệ hợp tác toàn diện giữa tỉnh Thừa Thiên Huế với các thành phố, các nước trên thế giới.

- Chủ động phối hợp và giữ mối quan hệ chặt chẽ với Trung tâm Xúc tiến đầu tư miền Trung, các Tham tán Đầu tư, Cục Đầu tư Nước ngoài, các cơ quan ngoại giao trong và ngoài nước… để đẩy mạnh hoạt động xúc tiến đầu tư vào tỉnh Thừa Thiên Huế một cách có hiệu quả.

2.2. Nhiệm vụ Quảng bá hình ảnh địa phương, xây dựng điểm đến đầu tư kinh doanh cạnh tranh:

- Tổ chức thông tin, tuyên truyền, quảng bá về tình hình phát triển kinh tế xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế và chiến lược phát triển quy hoạch ngành, lĩnh vực đến nhà đầu tư và nhân dân trên các kênh thông tin phù hợp một cách kịp thời, thường xuyên, chuyên nghiệp.

 - Thăm dò dự luận, lấy kiến của các chuyên gia, nhà khoa học và nhà đầu tư đối với các đề xuất, sáng kiến phát triển của tỉnh.

- Triển khai các sáng kiến mới từ cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư và nhân dân nhằm quảng bá hình ảnh địa phương, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội và văn minh đô thị.

- Cung cấp các thông tin môi trường đầu tư kinh doanh như thị trường các loại hàng hóa, nhu cầu xuất nhập khẩu, nguồn nhân lực, tổ chức thị trường mua bán sát nhập (M&A) các doanh nghiệp. 

- Tổ chức các hoạt động kết nối kinh doanh giữa các doanh nghiệp trong tỉnh, giữa doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh; giữa doanh nghiệp có đầu tư trực tiếp nước ngoài với các doanh nghiệp hỗ trợ tại địa phương.

- Tổ chức thăm dò, tiếp nhận ý kiến của doanh nghiệp, nhà đầu tư, doanh nhân về môi trường đầu tư. Phân tích kết quả đánh giá chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), tham mưu đề xuất các giải pháp nâng cao chỉ số PCI hàng năm.

2.3. Nhiệm vụ hỗ trợ doanh nghiệp, thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp:

- Nghiên cứu tình hình hoạt động của các doanh nghiệp trên địa bàn để tổ chức các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp theo nhu cầu.

- Phối hợp với các đơn vị liên quan trong việc đề xuất sử dụng Quỹ hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh, tìm kiếm nguồn vốn để bổ sung vào Quỹ hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh phục vụ riêng cho hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp, khởi nghiệp, tìm kiếm các quỹ hỗ trợ hoạt động khởi nghiệp trong nước và quốc tế để phục vụ hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp, khởi nghiệp cho tỉnh.

- Chủ động tham mưu, đề xuất các hoạt động hợp tác trong nước và quốc tế liên quan lĩnh vực hỗ trợ doanh nghiệp, khởi nghiệp; hỗ trợ mặt bằng để triển khai dự án khởi nghiệp cho tỉnh; hỗ trợ địa điểm giao lưu (quán cafe khởi nghiệp để thúc đẩy hoạt động ươm mầm doanh nghiệp và định hướng cho thanh niên, sinh viên).

- Tổ chức đào tạo, xây dựng năng lực về ươm mầm doanh nghiệp - khởi nghiệp.

- Tham mưu định hướng, kêu gọi khởi nghiệp phù hợp với nhu cầu thị trường và tiềm năng, thế mạnh của tỉnh; xây dựng các chính sách hỗ trợ khởi nghiệp. Kết nối với các hệ sinh thái khởi nghiệp trong và ngoài nước để thúc đẩy phong trào khởi nghiệp.

- Kết hợp với các tổ chức, doanh nghiệp có năng lực tổ chức các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp, khởi nghiệp như đào tạo, cung cấp thông tin thị trường, kỹ năng khởi nghiệp. Hỗ trợ các cá nhân khởi nghiệp đăng ký kinh doanh, đăng ký đầu tư.

* Ngoài ra, Trung tâm còn thực hiện chế độ thông tin báo cáo theo quy định và thực hiện một số nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư giao.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức bộ máy và biên chế

3.1. Lãnh đạo Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp: Gồm có Giám đốc và 02 Phó Giám đốc.

3.2. Các phòng chuyên môn nghiệp vụ 

Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp gồm có 4 phòng:

- Phòng Hành chính - Tổng hợp;

- Phòng Xúc tiến và Hỗ trợ Đầu tư;

- Phòng Thông tin và Marketing;

- Phòng Hỗ trợ doanh nghiệp,  khởi nghiệp.

3.3. Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, cho từ chức, nghỉ hưu và thực hiện các chế độ, chính sách đối với công chức, viên chức, người làm việc Trung tâm thực hiện theo phân cấp của UBND tỉnh;

3.4. Biên chế công chức, viên chức, số lượng người làm việc:

a) Biên chế công chức, viên chức và số lượng người làm việc của Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp nằm trong tổng số biên chế công chức, viên chức, số lượng người làm việc trong các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh được cấp có thẩm quyền giao;

b) Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và phân công các vị trí công tác của Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp, Giám đốc Trung tâm có trách nhiệm xây dựng vị trí việc làm, quy chế hoạt động của Trung tâm, quy định chức năng nhiệm vụ các phòng chuyên môn nghiệp vụ trực thuộc.

 

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5. Tổ chức thực hiện:

5.1. Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp tư chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện quy định này; phân công nhiệm vụ cụ thể cho công chức, viên chức trong đơn vị để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

5.2. Chánh văn phòng, Chánh Thanh tra, Trưởng phòng chuyên môn thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư; công chức, viên chức Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này .

5.3. Việc sửa đổi, bổ sung quy định này do Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư quyết định sau khi có ý kiến của Sở Nội vụ./.

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 13.134.843
Truy cập hiện tại 192 khách