Tìm kiếm

 
 

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Mời tham dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW về kinh tế tập thể và Tổng kết 10 năm thi hành Luật hợp tác xã năm 2012
Ngày cập nhật 14/02/2022
Hình ảnh minh họa

Thực hiện Công điện số 219/CĐ-VPCP ngày 12/02/2022 của Văn phòng Chính phủ về việc Hội nghị trực tuyến toàn quốc Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW về kinh tế tập thể và Tổng kết 10 năm thi hành Luật hợp tác xã năm 2012 do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì (đính kèm Công điện).

Trân trọng kính mời:

- Kính mời đồng chí Lê Trường Lưu - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, chủ trì điểm cầu tỉnh Thừa Thiên Huế;

- Đồng chí Nguyễn Văn Phương - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chủ trì điểm cầu tỉnh Thừa Thiên Huế;

- Đồng chí Phan Quý Phương - Phó Chủ tịch UBND tỉnh;

- Giám đốc các Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tư pháp, Công Thương, Xây dựng, Giao thông vận tải, Văn phòng UBND tỉnh;

- Lãnh đạo các đơn vị: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh, Liên minh Hợp tác xã tỉnh;

- Phóng viên Trung tâm truyền hình Việt Nam tại Huế, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Thừa Thiên Huế, Cổng Thông tin điện tử và các cơ quan thông tấn, báo chí trên địa bàn đến dự và đưa tin.

Thời gian: 01 buổi, bắt đầu lúc 07 giờ 30 phút, ngày 15/02/2022.

Địa điểm: Phòng họp trực tuyến - Văn phòng UBND tỉnh (số 16 đường Lê Lợi, thành phố Huế).

Ghi chú:

­- Các đơn vị cử cán bộ dự họp tuân thủ theo các quy định về phòng chống dịch bệnh Covid-19 theo đúng quy định.

- Tài liệu Hội nghị đính kèm theo Giấy mời.

- Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư:

+ Chủ trì, phối hợp với Liên minh Hợp tác xã tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan chuẩn bị nội dung tham luận của Lãnh đạo UBND tỉnh trình bày tại Hội nghị (thực hiện trước 14 giờ ngày 14/02/2022).

+ Phối hợp với Liên minh Hợp tác xã tỉnh mời 05 hợp tác xã tiêu biểu tham dự Hội nghị (lưu ý đại biểu phải đảm bảo tiêu chí và thực hiện các yêu cầu phòng dịch như đã nêu trên).

+ Liên hệ Bộ Kế hoạch và Đầu tư để chuẩn bị nội dung và gửi file mềm các tài liệu có liên quan (qua email, Cổng thông tin điện tử của đơn vị) đến các đại biểu tham gia dự họp trực tuyến (Photo 10 bộ tài liệu cho Lãnh đạo tham dự Hội nghị).

- Cổng Thông tin điện tử tỉnh chuẩn bị hạ tầng kỹ thuật phục vụ họp trực tuyến.

Yêu cầu các đồng chí đến dự họp đúng thời gian, địa điểm, thành phần mời./.

(Có kèm theo các tài liệu phục vụ hội nghị)

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 13.244.909
Truy cập hiện tại 3 khách