Tìm kiếm
Thông báo về việc tuyển dụng viên chức Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư.
Ngày cập nhật 08/11/2022
Hình ảnh minh họa

Căn cứ Quyết định số 43/2022/QĐ-UBND ngày 14/9/2022 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế;

Căn cứ Quyết định số 1101/QĐ-UBND ngày 25 tháng 5 năm 2018 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc thành lập Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư;  

Căn cứ Kế hoạch số 4564/KH-SKHĐT ngày 07/11/2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc tuyển dụng viên chức Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế;

 

Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo tuyển dụng viên chức làm việc tại Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư, như sau:

I. Vị trí, số lượng, mô tả công việc cần tuyển: 03 vị trí chuyên viên cho Phòng Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư, cụ thể như sau:

1. Vị trí 1: Chuyên viên quản lý đất đai, 01 người.

- Mô tả công việc cần tuyển: Nắm vững các vấn đề pháp lý liên quan công tác đầu tư, quy hoạch; nắm vững công tác xây dựng cơ sở dữ liệu về đầu tư, bản đồ địa chính; hiểu biết các vấn đề pháp lý liên quan công tác đầu tư, quy hoạch; hỗ trợ các nhà đầu tư hoàn chỉnh hồ sơ thủ tục về đầu tư, đất đai, xây dựng cho các dự án.

- Yêu cầu: Người đăng ký dự tuyển phải có bằng Đại học trở lên một trong các chuyên ngành Quản lý đất đai, Quản lý Tài nguyên và Môi trường.

2. Vị trí 2: Chuyên viên hỗ trợ, xúc tiến đầu tư các dự án có yếu tố nước ngoài, 01 người.

- Mô tả công việc cần tuyển: Nắm vững các vấn đề liên quan công tác đầu tư; hướng dẫn, hỗ trợ nhà đầu tư thực hiện các thủ tục đầu tư, đất đai, xây dựng trên địa bàn liên quan các dự án đầu tư ngoài ngân sách có yếu tố nước ngoài; hỗ trợ, tư vấn cho nhà đầu tư để giải quyết các vướng mắc, khó khăn gặp phải trong quá trình đầu tư trên địa bàn tỉnh.

- Yêu cầu: Người đăng ký dự tuyển phải có bằng Đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành: Kinh tế, Luật, Quan hệ Quốc tế, thông thạo kỹ năng ngoại ngữ (Tiếng Anh).

3. Vị trí 3: Chuyên viên hỗ trợ, xúc tiến đầu tư các dự án trong nước, 01 người.

- Mô tả công việc cần tuyển: Nắm vững các vấn đề pháp lý liên quan công tác đầu tư; hướng dẫn, hỗ trợ nhà đầu tư thực hiện các thủ tục đầu tư, đất đai, xây dựng trên địa bàn liên quan các dự án đầu tư ngoài ngân sách trong nước; hỗ trợ, tư vấn cho nhà đầu tư để giải quyết các vướng mắc, khó khăn gặp phải trong quá trình đầu tư trên địa bàn tỉnh.

- Yêu cầu: Người đăng ký dự tuyển phải có bằng Đại học trở lên thuộc ngành Luật Kinh tế, Kinh tế, Kiến trúc sư.

 (Chi tiết cụ thể đính kèm phụ lục)

II. Điều kiện đăng ký dự tuyển

 1. Người có đủ các điều kiện sau đây được đăng ký dự tuyển viên chức:
 • Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;
 • Từ đủ 18 tuổi trở lên (Điều 22 Luật Viên chức);
 • Có phiếu đăng ký dự tuyển;
 • Có lý lịch rõ ràng;

- Có văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí tuyển dung. Trường hợp có văn bằng do cơ sở nước ngoài cấp phải dịch sang Tiếng Việt được cơ quan có thẩm quyền chứng thực và được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận tại thời điểm nộp hồ sơ dự tuyển.

  - Có đủ sức khỏe để đảm nhận nhiệm vụ theo vị trí việc làm đăng ký dự tuyển.

  - Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản, sử dụng được ngoại ngữ ở trình độ tương đương bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam. Quy định theo Thông tư số 02/2021/TT-BNV ngày 11/6/2021 của Bộ Nội Vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chínhvà công chức chuyên ngành văn thư.

2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

  - Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.

    - Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

          - Đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

          - Người đăng ký dự tuyển có dị dạng, phát âm không chuẩn.

III. Hình thức và nguyên tắc tuyển dụng

1. Hình thức tuyển dụng:                                                                       

 • Việc tuyển dụng viên chức được thực hiện thông qua hình thức xét tuyển theo quy định tại Nghị định số 115/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 25/9/2020.
 • Xét tuyển viên chức được thực hiện theo 2 vòng như sau:

      a. Vòng 1: Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu phù hợp thì người dự tuyển được tham dự vòng 2 theo quy định tại mục III.2 của Kế hoạch này.

      b. Vòng 2: Phỏng vấn để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ của người dự tuyển.

      - Điểm phỏng vấn được tính theo thang điểm 100

      - Thời gian phỏng vấn: 30 phút (trước khi thi phỏng vấn, thí sinh dự thi có không quá 15 phút chuẩn bị).

      - Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn.

2. Xác định người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức:

Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện sau:

 • Có kết quả phỏng vấn đạt từ 50 điểm trở lên;
 • Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả điểm phỏng vấn (nếu có) cộng với điểm ưu tiên bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có kết quả điểm phỏng vấn vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển.

Trường hợp người dự xét tuyển viên chức thuộc nhiều diện ưu tiên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm thi vòng 2.

Người không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức không được bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.

IV. Hồ sơ dự tuyển gồm:

 • Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu 01 trong Phụ lục tại Nghị định số 115/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 25/9/2020);
 • Bản Sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;
 • Bản sao có chứng thực các văn bằng, chứng chỉ và bảng điểm kết quả học tập phù hợp với yêu cầu của vị trí dự tuyển, giấy chứng nhận thuộc đối tượng được hưởng ưu tiên trong tuyển dụng (nếu có). Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải dịch sang Tiếng Việt được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Khi trúng tuyển, người đăng ký tuyển dụng phải mang bản chính đến cơ quan tuyển dụng để đối chiếu;
 • Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khỏe chứng nhận theo quy định tại Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06 tháng 5 năm 2013 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn khám sức khỏe;

- Bản photo hộ khẩu thường trú;

- 01 bì thư có ghi địa chỉ và dán tem.

- Riêng hồ sơ của người được đề nghị tiếp nhận viên chức (trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng viên chức): Bản tự nhận xét, đánh giá của người được đề nghị tiếp nhận về phẩm chất chính trị, đạo đức, trình độ và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, quá trình công tác và các hình thức khen thưởng (nếu có); Bản sao có chứng thực Sổ bảo hiểm Xã hội; bản nhận xét và xác nhận của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi người đó công tác đối với trường hợp tiếp nhận nêu trên.

Các loại giấy tờ, hồ sơ trên lập thành 01 bộ đựng trong 01 bì hồ sơ lớn. Nếu trúng tuyển, các hồ sơ trên được lưu giữ tại các cơ quan quản lý viên chức.

Người đăng ký dự tuyển phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp của những giấy tờ trong hồ sơ dự tuyển. Các trường hợp khai man, giả mạo hồ sơ sẽ bị hủy kết quả tuyển dụng và xử lý theo quy định của pháp luật.

Thí sinh không được bổ sung các giấy tờ xác nhận chế độ ưu tiên sau khi đã công bố kết quả tuyển dụng.

 • Đối tượng và điểm ưu tiên trong xét tuyển viên chức:

+ Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

+ Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

+ Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.

- Trường hợp người dự tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên nêu trên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm vòng 2.

V. Thông báo tuyển dụng, thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ dự tuyển:

- Thông báo tuyển dụng: Thông báo công khai trên Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh Thừa Thiên Huế (Đài TRT), đăng trên trang thông tin điện tử của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại địa chỉnh http://skhdt.thuathienhue.gov.vn và niêm yết công khai tại trụ sở làm việc của Sở Kế hoạch và Đầu tư về tiêu chuẩn, điều kiện, số lượng cần tuyển, thời gian và địa điểm tiếp nhận hồ sơ của người đăng ký dự tuyển.

- Thời hạn tiếp nhận hồ sơ: Thời hạn nhận hồ sơ của người đăng ký dự tuyển kể từ ngày thông báo đến 17 giờ 00 ngày 07/12/2022 (Hồ sơ do thí sinh nộp trực tiếp, không nhận qua bưu điện).

    - Địa điểm phát hành và tiếp nhận hồ sơ: Tại Văn phòng Sở Kế hoạch và Đầu tư (07 Tôn Đức Thắng, thành phố Huế, ĐT: 0234-3822538) trong giờ hành chính vào các ngày làm việc.

    + Sáng: từ 8 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút

      + Chiều: 14 giờ 00 phút đến 16 giờ 00 phút

- Chỉ những ứng viên vượt qua vòng 1 mới được liên hệ để mời tham dự phỏng vấn ở vòng 2; trường hợp không trúng tuyển đơn vị sẽ không trả lại hồ sơ dự tuyển.        

Trên đây là Thông báo tuyển dụng viên chức làm việc tại Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp, Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo cho các cá nhân có nhu cầu đăng ký dự tuyển được biết, đăng ký./.

 

Nơi nhận:

- GĐ và các PGĐ Sở;

- Đài TRT;

- Ban Biên tập Trang TTĐT Sở KHĐT;

- Lưu: VT, TTXT, VP.

GIÁM ĐỐC

 

 

 

Nguyễn Đại Vui

 

 

PHỤ LỤC

TỔNG HỢP VỊ TRÍ VIỆC LÀM, TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP, ĐIỀU KIỆN ĐỐI VỚI

TRƯỜNG HỢP XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2022

(Ban hành kèm theo Thông báo số 4565/TB-SKHĐT ngày 07/11/2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư)

 

 
 


 

 

Mã số dự tuyển

Mã số ngạch viên chức

Chỉ tiêu tuyển dụng

 

Vị trí việc làm

Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực, kinh nghiệm theo yêu cầu

Hình thức tuyển dụng

Ghi chú

Trình độ chuyên môn, ngành hoặc chuyên ngành    đào tạo

Tin học

Ngoại ngữ

 

 

XT

Hạng III, Mã ngạch: 01.003

01

Viên chức Trung tâm xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp, Chuyên viên quản lý đất đai.

 Quản lý đất đai, Quản lý Tài nguyên và Môi trường

Chứng chỉ Tiếng Anh trình độ A2 hoặc tương đương

 

Chứng chỉ Tiếng Anh trình độ A2 hoặc tương đương

Xét tuyển

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc (tối thiểu 02 năm) trong lĩnh vực xúc tiến, hỗ trợ dự án đầu tư hoặc tư vấn pháp lý có xác nhận của các cơ quan, đơn vị liên quan.

XT

Hạng III, Mã ngạch: 01.003

01

Viên chức Trung tâm xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp, Chuyên viên hỗ trợ, xúc tiến đầu tư các dự án có yếu tố nước ngoài.

Kinh tế, Luật, Quan hệ Quốc tế

Chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản

Chứng chỉ Tiếng Anh trình độ A2 hoặc tương đương

Xét tuyển

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc (tối thiểu 02 năm) trong lĩnh vực dự án đầu tư.

XT

Hạng III, Mã ngạch: 01.003

01

Viên chức Trung tâm xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp, Chuyên viên hỗ trợ, xúc tiến đầu tư các dự án trong nước.

Luật Kinh tế, Kinh tế, Kiến trúc sư

Chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản

Chứng chỉ Tiếng Anh trình độ A2 hoặc tương đương

Xét tuyển

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc (tối thiểu 02 năm) trong lĩnh vực dự án đầu tư.

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
 

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thông báo về việc tuyển dụng viên chức Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư.
Ngày cập nhật 08/11/2022
Hình ảnh minh họa

Căn cứ Quyết định số 43/2022/QĐ-UBND ngày 14/9/2022 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế;

Căn cứ Quyết định số 1101/QĐ-UBND ngày 25 tháng 5 năm 2018 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc thành lập Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư;  

Căn cứ Kế hoạch số 4564/KH-SKHĐT ngày 07/11/2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc tuyển dụng viên chức Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế;

 

Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo tuyển dụng viên chức làm việc tại Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư, như sau:

I. Vị trí, số lượng, mô tả công việc cần tuyển: 03 vị trí chuyên viên cho Phòng Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư, cụ thể như sau:

1. Vị trí 1: Chuyên viên quản lý đất đai, 01 người.

- Mô tả công việc cần tuyển: Nắm vững các vấn đề pháp lý liên quan công tác đầu tư, quy hoạch; nắm vững công tác xây dựng cơ sở dữ liệu về đầu tư, bản đồ địa chính; hiểu biết các vấn đề pháp lý liên quan công tác đầu tư, quy hoạch; hỗ trợ các nhà đầu tư hoàn chỉnh hồ sơ thủ tục về đầu tư, đất đai, xây dựng cho các dự án.

- Yêu cầu: Người đăng ký dự tuyển phải có bằng Đại học trở lên một trong các chuyên ngành Quản lý đất đai, Quản lý Tài nguyên và Môi trường.

2. Vị trí 2: Chuyên viên hỗ trợ, xúc tiến đầu tư các dự án có yếu tố nước ngoài, 01 người.

- Mô tả công việc cần tuyển: Nắm vững các vấn đề liên quan công tác đầu tư; hướng dẫn, hỗ trợ nhà đầu tư thực hiện các thủ tục đầu tư, đất đai, xây dựng trên địa bàn liên quan các dự án đầu tư ngoài ngân sách có yếu tố nước ngoài; hỗ trợ, tư vấn cho nhà đầu tư để giải quyết các vướng mắc, khó khăn gặp phải trong quá trình đầu tư trên địa bàn tỉnh.

- Yêu cầu: Người đăng ký dự tuyển phải có bằng Đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành: Kinh tế, Luật, Quan hệ Quốc tế, thông thạo kỹ năng ngoại ngữ (Tiếng Anh).

3. Vị trí 3: Chuyên viên hỗ trợ, xúc tiến đầu tư các dự án trong nước, 01 người.

- Mô tả công việc cần tuyển: Nắm vững các vấn đề pháp lý liên quan công tác đầu tư; hướng dẫn, hỗ trợ nhà đầu tư thực hiện các thủ tục đầu tư, đất đai, xây dựng trên địa bàn liên quan các dự án đầu tư ngoài ngân sách trong nước; hỗ trợ, tư vấn cho nhà đầu tư để giải quyết các vướng mắc, khó khăn gặp phải trong quá trình đầu tư trên địa bàn tỉnh.

- Yêu cầu: Người đăng ký dự tuyển phải có bằng Đại học trở lên thuộc ngành Luật Kinh tế, Kinh tế, Kiến trúc sư.

 (Chi tiết cụ thể đính kèm phụ lục)

II. Điều kiện đăng ký dự tuyển

 1. Người có đủ các điều kiện sau đây được đăng ký dự tuyển viên chức:
 • Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;
 • Từ đủ 18 tuổi trở lên (Điều 22 Luật Viên chức);
 • Có phiếu đăng ký dự tuyển;
 • Có lý lịch rõ ràng;

- Có văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí tuyển dung. Trường hợp có văn bằng do cơ sở nước ngoài cấp phải dịch sang Tiếng Việt được cơ quan có thẩm quyền chứng thực và được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận tại thời điểm nộp hồ sơ dự tuyển.

  - Có đủ sức khỏe để đảm nhận nhiệm vụ theo vị trí việc làm đăng ký dự tuyển.

  - Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản, sử dụng được ngoại ngữ ở trình độ tương đương bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam. Quy định theo Thông tư số 02/2021/TT-BNV ngày 11/6/2021 của Bộ Nội Vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chínhvà công chức chuyên ngành văn thư.

2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

  - Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.

    - Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

          - Đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

          - Người đăng ký dự tuyển có dị dạng, phát âm không chuẩn.

III. Hình thức và nguyên tắc tuyển dụng

1. Hình thức tuyển dụng:                                                                       

 • Việc tuyển dụng viên chức được thực hiện thông qua hình thức xét tuyển theo quy định tại Nghị định số 115/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 25/9/2020.
 • Xét tuyển viên chức được thực hiện theo 2 vòng như sau:

      a. Vòng 1: Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu phù hợp thì người dự tuyển được tham dự vòng 2 theo quy định tại mục III.2 của Kế hoạch này.

      b. Vòng 2: Phỏng vấn để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ của người dự tuyển.

      - Điểm phỏng vấn được tính theo thang điểm 100

      - Thời gian phỏng vấn: 30 phút (trước khi thi phỏng vấn, thí sinh dự thi có không quá 15 phút chuẩn bị).

      - Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn.

2. Xác định người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức:

Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện sau:

 • Có kết quả phỏng vấn đạt từ 50 điểm trở lên;
 • Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả điểm phỏng vấn (nếu có) cộng với điểm ưu tiên bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có kết quả điểm phỏng vấn vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển.

Trường hợp người dự xét tuyển viên chức thuộc nhiều diện ưu tiên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm thi vòng 2.

Người không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức không được bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.

IV. Hồ sơ dự tuyển gồm:

 • Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu 01 trong Phụ lục tại Nghị định số 115/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 25/9/2020);
 • Bản Sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;
 • Bản sao có chứng thực các văn bằng, chứng chỉ và bảng điểm kết quả học tập phù hợp với yêu cầu của vị trí dự tuyển, giấy chứng nhận thuộc đối tượng được hưởng ưu tiên trong tuyển dụng (nếu có). Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải dịch sang Tiếng Việt được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Khi trúng tuyển, người đăng ký tuyển dụng phải mang bản chính đến cơ quan tuyển dụng để đối chiếu;
 • Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khỏe chứng nhận theo quy định tại Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06 tháng 5 năm 2013 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn khám sức khỏe;

- Bản photo hộ khẩu thường trú;

- 01 bì thư có ghi địa chỉ và dán tem.

- Riêng hồ sơ của người được đề nghị tiếp nhận viên chức (trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng viên chức): Bản tự nhận xét, đánh giá của người được đề nghị tiếp nhận về phẩm chất chính trị, đạo đức, trình độ và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, quá trình công tác và các hình thức khen thưởng (nếu có); Bản sao có chứng thực Sổ bảo hiểm Xã hội; bản nhận xét và xác nhận của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi người đó công tác đối với trường hợp tiếp nhận nêu trên.

Các loại giấy tờ, hồ sơ trên lập thành 01 bộ đựng trong 01 bì hồ sơ lớn. Nếu trúng tuyển, các hồ sơ trên được lưu giữ tại các cơ quan quản lý viên chức.

Người đăng ký dự tuyển phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp của những giấy tờ trong hồ sơ dự tuyển. Các trường hợp khai man, giả mạo hồ sơ sẽ bị hủy kết quả tuyển dụng và xử lý theo quy định của pháp luật.

Thí sinh không được bổ sung các giấy tờ xác nhận chế độ ưu tiên sau khi đã công bố kết quả tuyển dụng.

 • Đối tượng và điểm ưu tiên trong xét tuyển viên chức:

+ Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

+ Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

+ Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.

- Trường hợp người dự tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên nêu trên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm vòng 2.

V. Thông báo tuyển dụng, thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ dự tuyển:

- Thông báo tuyển dụng: Thông báo công khai trên Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh Thừa Thiên Huế (Đài TRT), đăng trên trang thông tin điện tử của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại địa chỉnh http://skhdt.thuathienhue.gov.vn và niêm yết công khai tại trụ sở làm việc của Sở Kế hoạch và Đầu tư về tiêu chuẩn, điều kiện, số lượng cần tuyển, thời gian và địa điểm tiếp nhận hồ sơ của người đăng ký dự tuyển.

- Thời hạn tiếp nhận hồ sơ: Thời hạn nhận hồ sơ của người đăng ký dự tuyển kể từ ngày thông báo đến 17 giờ 00 ngày 07/12/2022 (Hồ sơ do thí sinh nộp trực tiếp, không nhận qua bưu điện).

    - Địa điểm phát hành và tiếp nhận hồ sơ: Tại Văn phòng Sở Kế hoạch và Đầu tư (07 Tôn Đức Thắng, thành phố Huế, ĐT: 0234-3822538) trong giờ hành chính vào các ngày làm việc.

    + Sáng: từ 8 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút

      + Chiều: 14 giờ 00 phút đến 16 giờ 00 phút

- Chỉ những ứng viên vượt qua vòng 1 mới được liên hệ để mời tham dự phỏng vấn ở vòng 2; trường hợp không trúng tuyển đơn vị sẽ không trả lại hồ sơ dự tuyển.        

Trên đây là Thông báo tuyển dụng viên chức làm việc tại Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp, Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo cho các cá nhân có nhu cầu đăng ký dự tuyển được biết, đăng ký./.

 

Nơi nhận:

- GĐ và các PGĐ Sở;

- Đài TRT;

- Ban Biên tập Trang TTĐT Sở KHĐT;

- Lưu: VT, TTXT, VP.

GIÁM ĐỐC

 

 

 

Nguyễn Đại Vui

 

 

PHỤ LỤC

TỔNG HỢP VỊ TRÍ VIỆC LÀM, TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP, ĐIỀU KIỆN ĐỐI VỚI

TRƯỜNG HỢP XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2022

(Ban hành kèm theo Thông báo số 4565/TB-SKHĐT ngày 07/11/2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư)

 

 
 


 

 

Mã số dự tuyển

Mã số ngạch viên chức

Chỉ tiêu tuyển dụng

 

Vị trí việc làm

Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực, kinh nghiệm theo yêu cầu

Hình thức tuyển dụng

Ghi chú

Trình độ chuyên môn, ngành hoặc chuyên ngành    đào tạo

Tin học

Ngoại ngữ

 

 

XT

Hạng III, Mã ngạch: 01.003

01

Viên chức Trung tâm xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp, Chuyên viên quản lý đất đai.

 Quản lý đất đai, Quản lý Tài nguyên và Môi trường

Chứng chỉ Tiếng Anh trình độ A2 hoặc tương đương

 

Chứng chỉ Tiếng Anh trình độ A2 hoặc tương đương

Xét tuyển

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc (tối thiểu 02 năm) trong lĩnh vực xúc tiến, hỗ trợ dự án đầu tư hoặc tư vấn pháp lý có xác nhận của các cơ quan, đơn vị liên quan.

XT

Hạng III, Mã ngạch: 01.003

01

Viên chức Trung tâm xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp, Chuyên viên hỗ trợ, xúc tiến đầu tư các dự án có yếu tố nước ngoài.

Kinh tế, Luật, Quan hệ Quốc tế

Chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản

Chứng chỉ Tiếng Anh trình độ A2 hoặc tương đương

Xét tuyển

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc (tối thiểu 02 năm) trong lĩnh vực dự án đầu tư.

XT

Hạng III, Mã ngạch: 01.003

01

Viên chức Trung tâm xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp, Chuyên viên hỗ trợ, xúc tiến đầu tư các dự án trong nước.

Luật Kinh tế, Kinh tế, Kiến trúc sư

Chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản

Chứng chỉ Tiếng Anh trình độ A2 hoặc tương đương

Xét tuyển

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc (tối thiểu 02 năm) trong lĩnh vực dự án đầu tư.

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 13.130.512
Truy cập hiện tại 616 khách