Tìm kiếm

 
 

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Báo cáo Kết quả rà soát những vướng mắc, hạn chế của văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 19/05/2020
Hình ảnh minh họa

Ngày 08/5/2020, UBND tỉnh đã có Báo cáo số 142/BC-UBND về Kết quả rà soát những vướng mắc, hạn chế của văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Thực hiện Thông báo số 136/TB-VPCP ngày 01/4/2020 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại cuộc họp công bố Quyết định thành lập và triển khai nhiệm vụ cấp bách của Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về rà soát văn bản quy phạm pháp luật; Công văn số 1202/TCT ngày 01/4/2020 của Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về rà soát văn bản quy phạm pháp luật về việc cung cấp thông tin, phản ánh về vướng mắc, hạn chế của hệ thống pháp luật, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế báo cáo kết quả rà soát như sau:

Nội dung (có file kèm theo)

1. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật về vướng mắc giữa các quy định của pháp luật liên quan đến quá trình thực hiện (Phụ lục I).

2. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật về bất cập, chồng chéo giữa các quy định của pháp luật liên quan đến quá trình thực hiện (Phụ lục II).

Trên đây là Báo cáo kết quả rà soát những vướng mắc, hạn chế của văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế./.

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 13.244.909
Truy cập hiện tại 2 khách