Tìm kiếm

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Đẩy mạnh tuyên truyền về Hội thi cải cách hành chính năm 2022
Ngày cập nhật 25/07/2022

Triển khai thực hiện Kế hoạch số 141/KH-UBND ngày 05/4/2022 của UBND tỉnh về tổ chức Hội thi trực tuyến tìm hiểu công tác cải cách hành chính giai đoạn 2021 - 2025 trong cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Thừa Thiên Huế (gọi tắt là Hội thi CCHC năm 2022);

Ngày 21/7/2022, UBND tỉnh đã tổ chức Lễ phát động Hội thi CCHC năm 2022 trên phạm vi toàn tỉnh. Để triển khai rộng rãi việc tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa và nội dung của Hội thi, Ban Tổ chức Hội thi đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện một số nhiệm vụ sau:

1. Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; Ban Quản lý khu kinh tế, công nghiệp tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế chỉ đạo đăng tải các bài viết, thông tin liên quan Hội thi CCHC năm 2022 đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý, vận động cán bộ, công chức, viên chức tham gia Hội thi đầy đủ, nghiêm túc và có chất lượng theo kế hoạch đề ra; phối hợp với Sở Nội vụ liên kết địa chỉ website của Hội thi (theo địa chỉ: www.hoithicchc.thuathienhue.gov.vn) trên Trang thông tin điện tử của đơn vị, địa phương, đảm bảo điều kiện cho tất cả cán bộ, công chức, viên chức tham gia Hội thi một cách thuận tiện nhất.

2. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Thừa Thiên Huế tập trung đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, xây dựng các tin bài, phóng sự ngắn về Hội thi, góp phần phổ biến rộng rãi các nội dung của Hội thi đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân trên địa bàn tỉnh.

3. Cổng Thông tin điện tử tỉnh thường xuyên xây dựng, đăng tải các bài viết liên quan và liên kết địa chỉ website của Hội thi trên Cổng thông tin điện tử tỉnh.

 

4. Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan thông tấn, báo chí, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh tuyên truyền, đăng tải các nội dung liên quan đến Hội thi lên Cổng thông tin điện tử tỉnh và các chương trình phát sóng của tỉnh.

Nhận được Công văn này, đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc triển khai thực hiện, để tạo nên khí thế thi đua sôi nổi và đảm bảo chất lượng của Hội thi CCHC năm 2022 theo đúng kế hoạch đề ra./.

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 13.061.391
Truy cập hiện tại 751 khách