Tìm kiếm

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Lịch công tác tuần
« Trước | Tuần thứ 32, năm 2022 | Sau »
NgàyLãnh đạoNội dungĐịa điểmThành phần
Thứ hai
08/08/2022
Giám đốc
Nguyễn Đại Vui
08h00: V/v làm việc khảo sát trước thanh tra của Bộ KH&ĐT. (tại HT Sở - DNTT - ĐTTĐ - TTra)(gm: 5270)
Giám đốc
Nguyễn Đại Vui
08h00: V/v dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 của tỉnh. (tại UBND tỉnh - THQH)(gm: 598) (HOÃN HỌP)
Giám đốc
Nguyễn Đại Vui
08h00: Dự phiên họp thứ 3 của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số. (tại UBND tỉnh - VP)(gm: 599)
Phó giám đốc
Nguyễn Quang Cường
08h00: V/v làm việc khảo sát trước thanh tra của Bộ KH&ĐT. (tại HT Sở - DNTT - ĐTTĐ - TTra)(gm: 5270)
Phó giám đốc
Phan Quốc Sơn
08h00: V/v làm việc khảo sát trước thanh tra của Bộ KH&ĐT. (tại HT Sở - DNTT - ĐTTĐ - TTra)(gm: 5270)
Phó giám đốc
Nguyễn Quang Cường
08h30: Kiểm tra, rà soát, tham mưu UBND tỉnh giải quyết kiến nghị về việc thu hồi sản phẩm phụ đi kèm của Nhà máy chế biến cát, bột thạch anh ít sắt chất lượng cao. (tại huyện Phong Điền - KTN)(gm: 1506)
Phó giám đốc
Lê Văn Cường
13h30: Tham gia thẩm định Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 của thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế. (tại Sở TNMT)(MR)
Phó giám đốc
Nguyễn Quang Cường
14h00: V/v nghe báo cáo phương án di dời công trình trên đất tại số 26 đường Lê Lợi, thành phố Huế. (tại UBND tỉnh - KGVX)(gm: 601)
Phó giám đốc
Lê Văn Cường
14h00: V/v hoán đổi mỏ cát trắng khu vực Trằm Bàu Trắng. (tại Sở TNMT - KTN)(gm: 454)
Phó giám đốc
Phan Quốc Sơn
14h00: Về việc Mời tham gia Hội thảo lấy ý kiến các sở, ban, ngành và chuyên gia về danh mục nhiệm vụ KHCN năm 2022 (đợt 1). (tại Sở KHCN - KGVX)(gm: 119)
Phó giám đốc
Lê Văn Cường
15h00: Họp bàn các nội dung đến việc bỏ cưỡng chế và xóa tiền chậm nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản mỏ cát thạch anh khu vực Hòa Bình thuộc xã Phong Hòa và xã Phong Bình, huyện Phong Điền. (tại Sở TNMT - KTN)(gm: 463)
Phó giám đốc
Nguyễn Quang Cường
15h30: Nghe báo cáo phương án xử lý khó khăn, vướng mắc dự án Khu tái định cư B5 thuộc hạ tầng khu đô thị mới Thuận An. (tại UBND tỉnh - ĐTTĐ)(gm: 602)
Phó giám đốc
Lê Văn Cường
15h30: Tham gia thẩm định Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 của huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế. (tại Sở TNMT)(MR)
Phó giám đốc
Phan Quốc Sơn
17h00: CHƯƠNG TRÌNH Tiếp đón, làm việc với Đoàn công tác UBND tỉnh Khánh Hoà đến học tập kinh nghiệm thực hiện chuyển đổi số. (tại UBND tỉnh - VP)(gm: 288)
Thứ ba
09/08/2022
Giám đốc
Nguyễn Đại Vui
08h00: V/v làm việc khảo sát trước thanh tra của Bộ KH&ĐT. (tại HT Sở - DNTT - ĐTTĐ - TTra)(gm: 5270)
Phó giám đốc
Nguyễn Quang Cường
08h00: V/v làm việc khảo sát trước thanh tra của Bộ KH&ĐT. (tại HT Sở - DNTT - ĐTTĐ - TTra)(gm: 5270)
Phó giám đốc
Nguyễn Quang Cường
08h00: Về việc nghe báo cáo đề xuất ý tưởng quy hoạch Trung tâm thương mại và siêu thị vật liệu xây dựng, nội thất cao cấp tại Khu C – Đô thị mới An Vân Dương. (tại UBND tỉnh - TTXT)(gm: 603)
Phó giám đốc
Phan Quốc Sơn
08h00: Tham dự buổi trao đổi về tình hình phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế và sơ kết hoạt động Hội 6 tháng đầu năm 2022. (tại TT CN thông tin tỉnh - VP)(gm: 11)
Phó giám đốc
Phan Quốc Sơn
08h00: V/v làm việc khảo sát trước thanh tra của Bộ KH&ĐT. (tại HT Sở - DNTT - ĐTTĐ - TTra)(gm: 5270)
Phó giám đốc
Phan Quốc Sơn
08h00: Tham dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc Sơ kết 06 tháng triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06) (tại UBND tỉnh - VP)(gm: 600)
Phó giám đốc
Lê Văn Cường
08h30: Về việc thông qua đề nghị xây dựng Nghị quyết HĐND tỉnh năm 2022. (tại HĐND tỉnh - KTN)(KH: 121)
Phó giám đốc
Phan Quốc Sơn
09h00: Họp liên quan đến việc Nhà đầu tư xin gia hạn tiến độ thi công Hạ tầng kỹ thuật dự án Khu quy hoạch LK7, BT1, OTM1 và OTM2. (tại Sở Xây dựng - DNTT)(gm: 96)
Phó giám đốc
Nguyễn Quang Cường
14h00: Về đôn đốc tiến độ thực hiện công tác dọn dẹp, hoàn trả mặt bằng sau khi di dời thuộc dự án Bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ thống kinh thành Huế. (tại HT Sở - ĐTTĐ)(gm: 3130)
Phó giám đốc
Lê Văn Cường
14h00: Giấy mời họp đề xuất tham mưu xử lý các cơ sở sản xuất tái chế Giấy tại Cụm Công nghiệp Thuỷ Phương. (tại Sở TNMT - DNTT)(gm: 467)
Phó giám đốc
Lê Văn Cường
14h00: Rà soát các quy định của pháp luật liên quan để tham mưu UBND tỉnh hình thức thu hồi đất tại khu đất thực hiện dự án khu dân cư phía Tây Nam Quốc lộ 1A và các dự án có quy mô tương tự. (tại Sở TNMT - KTN)(gm: 471)
Phó giám đốc
Phan Quốc Sơn
14h00: Họp nghe báo cáo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 17-NQ/TU ngày 15/5/2022 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khoá XVI) về phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. (tại UBND tỉnh - KGVX)(gm: 612)
Phó giám đốc
Lê Văn Cường
14h30: Công bố các nội dung đã được phê duyệt tại Quyết định số 156/QĐ-UBND ngày 13/01/2022 của UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư; Các thủ tục cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất nông nghiệp; Các chính sách hỗ trợ khi triển khai thực hiện GPMB và trình tự thủ tục thực hiện theo Công văn số 9181/UBND-ĐC ngày 04/10/2021 của UBND tỉnh. (tại phường Thủy Biều - KTN)(gm: 330)
Phó giám đốc
Lê Văn Cường
14h30: Về việc gia hạn thời gian sử dụng đất Khu xử lý chất thải rắn Lộc Thủy. (tại Ban QLKKTCN - KTN)(gm: 1701)
Phó giám đốc
Phan Quốc Sơn
15h30: V/v làm việc với Công ty cổ phần Rikkeisoft. (tại UBND tỉnh - VP)(gm: 611)
Thứ tư
10/08/2022
Phó giám đốc
Phan Quốc Sơn
07h30: V/v kế hoạch xét duyệt, thẩm định quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021. (tại HT Sở - VP)
Phó giám đốc
Phan Quốc Sơn
07h30: V/v kế hoạch xét duyệt, thẩm định quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021. (tại HT Sở - VP)
Giám đốc
Nguyễn Đại Vui
08h00: V/v đăng ký làm việc góp ý sửa đổi, bổ sung NQ số 1210/2016/UBTVQH13. (tại Bộ Nội vụ - THQH)(gm: 8338)
Phó giám đốc
Lê Văn Cường
08h00: Tham dự Hội thảo phổ biến, chia sẻ kinh nghiệm về việc đăng ký nhận các gói hỗ trợ cho DNNVV. (tại KS White Lotus - ĐKKD)(gm: 3091)
Phó giám đốc
Lê Văn Cường
08h00: V/v đăng ký lịch làm việc để rà soát, thống nhất số liệu và danh mục các công trình, dự án phục vụ Lập Kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2021-2025) tỉnh Thừa Thiên Huế. (tại HT Sở - KTN - THQH - ĐTTĐ - DNTT - TTXT)(cv: 2656)
Phó giám đốc
Lê Văn Cường
08h00: Về việc khảo sát vị trí đề xuất dự án Hạ tầng cụm công nghiệp Điền Lộc tại xã Điền Lộc, huyện Phong Điền. (tập trung tại Sở - TTXT)(gm: 3128)
Phó giám đốc
Lê Văn Cường
08h00: V/v Họp nghe báo cáo phương án, kế hoạch triển khai lựa chọn Nhà thầu cung ứng dịch vụ xe buýt giai đoạn 02. (tại UBND tỉnh - KTN)(gm: 615)(HOÃN HỌP)
Phó giám đốc
Phan Quốc Sơn
08h00: Làm việc liên quan đến nội dung chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Nhà ở xã hội Phong Hiền và Dự án khu dân cư dịch vụ Khu công nghiệp Phong Điền; rà soát bổ sung đồ án quy hoạch phân khu khu vực Điền Lộc-Điền Hòa. (tại UBND huyện Phong Điền - DNTT- TTXT)(gm: 269)
Giám đốc
Nguyễn Đại Vui
14h00: Họp về điều chỉnh thời gian thực hiện dự án "Xây dựng hệ thống quan trắc và cảnh báo môi trường biển 04 tỉnh miền Trung. (tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư - KTN)(gm: 8353)
Phó giám đốc
Lê Văn Cường
14h00: Giấy mời họp đề xuất tham mưu xử lý các cơ sở sản xuất tái chế Giấy tại Cụm Công nghiệp Thuỷ Phương. (tại Sở TNMT - KTN)(gm: 470)
Phó giám đốc
Lê Văn Cường
14h00: Về việc xử lý dự án Nhà máy chế biến tinh bột sắn huyện A Lưới. (tại HT Sở - DNTT - TTXT)(gm: 3139)
Phó giám đốc
Phan Quốc Sơn
14h00: Về việc nghe báo cáo phần mềm quản lý dự án đầu tư vốn ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. (tại UBND tỉnh - TTXT - VP)(gm: 607)
Phó giám đốc
Phan Quốc Sơn
14h00: Họp nghe báo cáo tình hình triển khai quy hoạch, đầu tư bến cảng Phong Điền, huyện Phong Điền. (tại UBND tỉnh - TXTT)(gm: 616)
Phó giám đốc
Phan Quốc Sơn
15h30: Về việc giải quyết các vướng mắc liên quan dự án Tổ hợp Khu dịch vụ Thương mại và Du lịch Phạm Văn Đồng. (tại UBND tỉnh - DNTT)(gm: 608) (HOÃN HỌP)
Thứ năm
11/08/2022
Giám đốc
Nguyễn Đại Vui
08h00: Dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc của Thủ tướng Chính phủ với doanh nghiệp với chủ đề “Chủ động thích ứng, phục hồi nhanh và phát triển bền vững” (tại UBND tỉnh - ĐKKD)(gm: 609)
Phó giám đốc
Lê Văn Cường
08h00: Rà soát các nội dung liên quan đến việc quy hoạch đối với khu đất tại số 01 Trần Hưng Đạo và Kế hoạch triển khai thực hiện đầu tư mở rộng Bến xe Nguyễn Hoàng. (tại Sở TNMT - KTN)(gm: 472)
Phó giám đốc
Lê Văn Cường
09h30: Họp rà soát và triển khai nhiệm vụ công tác phòng, chống thiên tai năm 2022. (tại UBND tỉnh - KTN)(gm: 610)
Phó giám đốc
Lê Văn Cường
09h30: GIẤY MỜI Làm việc với Công ty Cổ phần May mặc xuất khẩu Impulse Fashion Tae Hee và Công ty TNHH MTV Song Thiên Long (tại Ban QLKKTCN - ĐKKD)(gm: 1717)
Phó giám đốc
Phan Quốc Sơn
09h30: V/v nghe báo cáo phương án nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh (tại UBND tỉnh - TTXT - ĐKKD)(gm: 625)
Phó giám đốc
Nguyễn Quang Cường
14h00: Về việc nghe báo cáo nội dung vướng mắc liên qua đến giải phóng mặt bằng dự án nâng cấp, mở rộng cầu Vỹ Dạ. (tại UBND tỉnh - ĐTTĐ)(gm: 606)
Phó giám đốc
Nguyễn Quang Cường
14h00: V/v thống nhất thời gian và thành phần làm việc với tập đoàn KRRI về việc triển khai nghiên cứu thực hiện dự án giao thông xanh tại Thừa Thiên Huế. (tại UBND tỉnh - KTN)(gm: 8382)
Phó giám đốc
Lê Văn Cường
14h00: Họp thẩm định nhu cầu sử dụng đất, điều kiện cho thuê đất và rà soát các nội dung như: hiện trạng và việc giải phóng mặt bằng khu đất; phương án trồng rừng thay thế và chuyển mục đích sử dụng rừng; tiến độ thực hiện dự án; sự phù hợp của thiết kế mỏ do thay đổi quy mô dự án...(tại Sở TNMT - KTN)(gm: 475)
Phó giám đốc
Phan Quốc Sơn
14h00: Dự họp với Đoàn tiền trạm của tỉnh Salavan, CHDCND Lào. (tại Sở Ngoại vụ - KTĐN)(gm: 1220)
Phó giám đốc
Phan Quốc Sơn
14h00: V/v thống nhất thời gian và thành phần làm việc với tập đoàn KRRI về việc triển khai nghiên cứu thực hiện dự án giao thông xanh tại Thừa Thiên Huế. (tại UBND tỉnh - KTĐN)(gm: 8382)
Phó giám đốc
Lê Văn Cường
14h30: Họp nghe báo cáo đề xuất nghiên cứu đầu tư dự án Nhà máy sản xuất đá thạch anh cao cấp Thịnh Quang tại Khu công nghiệp Phong Điền. (tại Ban QLKKTCN - TTXT)(gm: 1716)
Thứ sáu
12/08/2022
Giám đốc
Nguyễn Đại Vui
08h00: V/v làm việc với Công ty Bespin Global (Hàn Quốc)(tại UBND tỉnh - TTXT - KTĐN)(gm: 627)
Phó giám đốc
Lê Văn Cường
08h00: tham dự Hội thảo Quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học. (tại Đà Nẵng - KTN - THQH)(gm: 8354)
Phó giám đốc
Lê Văn Cường
08h00: Tham dự khóa đào tạo Giám đốc điều hành (CEO) cho doanh nghiệp nữ làm chủ. (tại Nam Châu Hội Quán - DKKD)(gm: 3149)
Phó giám đốc
Lê Văn Cường
08h00: Về việc nghe báo cáo tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm trên địa bàn huyện Phú Lộc. (tại UBND tỉnh - DNTT)(gm: 618)
Phó giám đốc
Phan Quốc Sơn
08h30: Dự Hội nghị trực tuyến tổng kết năm học 2021-2022, triển khai nhiệm vụ năm học 2022-2023. (tại UBND tỉnh - KGVX) (gm: 624)
Phó giám đốc
Phan Quốc Sơn
09h30: V/v hỗ trợ đẩy mạnh nhanh thủ tục kêu gọi đầu tư các dự án kêu gọi đầu tư tại xã Phú Diên, huyện Phú Vang. (tại UBND huyện Phú Vang - TTXT)(gm: 195)
Giám đốc
Nguyễn Đại Vui
14h00: Họp nghe báo cáo Đề án “Phát triển kinh tế - xã hội Vùng đầm phá Tam Giang – Cầu Hai đến năm 2030”; Đề án “Phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2022 – 2025” (tại UBND tỉnh - THQH - KTN)(gm: 622)
Phó giám đốc
Phan Quốc Sơn
14h00: Dự Họp báo thường kỳ tháng 8 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh. (tại UBND tỉnh - THQH)(gm: 621)
Phó giám đốc
Phan Quốc Sơn
14h30: V/v nghe Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Nhà Đống Đa báo cáo đề xuất ý tưởng quy hoạch dự án Khu nhà ở sinh viên Đại học Huế. (tại Sở Xây dựng - TTXT)(gm: 97)
Phó giám đốc
Phan Quốc Sơn
14h30: Họp về tình hình thực hiện dự án đầu tư Nhà máy mặc Hanex Huế. (tại Ban QLKKTCN - KTĐN)(gm: 1724) (HOÃN HỌP)
Giám đốc
Nguyễn Đại Vui
16h30: V/v rà soát các quy định liên quan việc chấp thuận điều chỉnh nhà đầu tư thực hiện dự án Trung tâm TM DV tại khu A - Đô thị mới An Vân Dương. (tại UBND tỉnh - DNTT)(gm: 628)
Phó giám đốc
Lê Văn Cường
19h00: Tham dự chương trình Livestream kết nối giới thiệu nông sản sạch, sản phẩm từ mô hình thanh niên làm kinh tế giỏi. (tại 53 Nguyễn Huệ - ĐKKD)(gm: 1994)
Thứ bảy
13/08/2022
Giám đốc
Nguyễn Đại Vui
08h00: Tham dự giải tennis từ thiện Hội đồng hương Phú Lộc mở rộng - lần IX/2022. (tại Thành phố Hồ Chí Minh)(MR)
Chủ nhật
14/08/2022
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 13.090.369
Truy cập hiện tại 542 khách