Tìm kiếm
 

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Lịch công tác tuần
« Trước | Tuần thứ 33, năm 2022 | Sau »
NgàyLãnh đạoNội dungĐịa điểmThành phần
Thứ hai
15/08/2022
Giám đốc
Nguyễn Đại Vui
10h00: V/v rà soát các quy định liên quan việc chấp thuận điều chỉnh nhà đầu tư thực hiện dự án Trung tâm thương mại dịch vụ tại khu A - Đô thị mới An Vân Dương. (tại UBND tỉnh - DNTT)(gm: 629)
Phó giám đốc
Lê Văn Cường
13h30: Tham gia thẩm định Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 của thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế. (tại Sở TNMT )(MR)
Phó giám đốc
Nguyễn Quang Cường
15h00: Tham dự Đại hội Hội bảo vệ người tiêu dùng tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ 1, nhiệm kỳ 2022-2027. (tại Nam Châu Hội Quán - KTN)
Phó giám đốc
Lê Văn Cường
15h30: V/v nghe báo cáo kế hoạch tổ chức Tuần lễ chuyển đổi số năm 2022. (tại UBND tỉnh - ĐKKD)(gm: 631)
Thứ ba
16/08/2022
Phó giám đốc
Phan Quốc Sơn
07h30: Dự tập huấn diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh gắn với diễn tập MT-22 (tại Bộ CHQS tỉnh - THQH)(gm: 46)
Phó giám đốc
Phan Quốc Sơn
07h30: Tham dự ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc năm 2022 (8485, tại UBND xã Phong Xuân)
Phó giám đốc
Lê Văn Cường
08h00: Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị để quán triệt, triển khai các văn bản mới của Trung ương. (tại VP Tỉnh ủy - VP)(gm: 134)
Phó giám đốc
Phan Quốc Sơn
08h00: Về việc thực địa, làm việc để xác nhận hiện trạng, nguồn gốc rừng phòng hộ thuộc địa bàn dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng sinh thái biển Hải Dương. (UBND xã Hải Dương - DNTT - TTXT)(gm: 3217)
Phó giám đốc
Phan Quốc Sơn
08h00: Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị để quán triệt, triển khai các văn bản mới của Trung ương. (tại VP Tỉnh ủy - VP)(gm: 134)
Giám đốc
Nguyễn Đại Vui
08h30: V/v khảo sát thực địa dự án Khu quần thế sân golf Huế. (tại dự án khu quần thể sân Golf, Thủy Dương, Hương Thủy - DNTT)(gm: 636)
Phó giám đốc
Nguyễn Quang Cường
09h00: V/v thực địa khảo sát, đánh giá, bổ sung xây dựng mới cầu Trường Lưu. Dự án: nâng cấp hệ thống đê sông Thiệu Hóa huyện Phú Vang. (tại cầu Trường Lưu - ĐTTĐ)(gm: 508)
Phó giám đốc
Nguyễn Quang Cường
14h00: V/v nghe báo cáo một số nội dung liên quan đến bổ sung quy hoạch cụm công nghiệp Thủy Phương 2, thị xã Hương Thủy. (tại UBND tỉnh - KTN)(gm: 634)
Phó giám đốc
Lê Văn Cường
14h00: Phổ biến các văn bản triển khai thực hiện chương trình NTM và thanh toán nguồn vốn chương trình MTQG giai đoạn 2021-2025 cho các cơ quan, đơn vị và địa phương huyện Nam Đông. (tại trung tâm chính trị huyện Nam Đông - KTN)(gm: 02)
Phó giám đốc
Lê Văn Cường
14h00: V/v nghe báo cáo một số nội dung liên quan đến bổ sung quy hoạch cụm công nghiệp Thủy Phương 2, thị xã Hương Thủy. (tại UBND tỉnh - KTN)(gm: 634)
Phó giám đốc
Lê Văn Cường
14h00: Về việc nghe báo cáo phương án điều chỉnh Quyết định số 944/QĐ-UBND ngày 09/5/2016 của UBND tỉnh về phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2009-2020. (tại UBND tỉnh - KTN)(gm: 638)
Phó giám đốc
Phan Quốc Sơn
14h00: MỜI Về việc nghe báo cáo vướng mắc các dự án Tổ 4 (do Phó Chủ tịch Nguyễn Thanh Bình phụ trách) (tại UBND tỉnh - DNTT - KGVX)(gm: 644)
Phó giám đốc
Lê Văn Cường
15h30: Về việc nghe báo cáo phương án đầu tư nâng cấp rừng sau đầu tư của một số dự án (tại UBND tỉnh - KTN)(gm: 637)
Thứ tư
17/08/2022
Phó giám đốc
Nguyễn Quang Cường
08h00: V/v nghe báo cáo dự thảo Quy định về công tác thẩm định, phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi, Báo cáo kinh tế - kỹ thuật, thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh. (tại UBND tỉnh - ĐTTĐ)(gm: 647)
Phó giám đốc
Lê Văn Cường
08h00: Về việc nghe báo cáo phương án Nạo vét lòng hồ Tả Trạch (tại UBND tỉnh - KTN)(gm: 640)
Phó giám đốc
Phan Quốc Sơn
08h00: họp bàn để thống nhất phương án, thủ tục, trách nhiệm của các bên liên quan đối với từng hạng mục công việc trong quá trình triển khai dự án bãi đỗ xe tham quan lăng Tự Đức - Đồng Khánh, thành phố Huế. (tại 23 Tống Duy Tân - DNTT)(gm: 56)
Phó giám đốc
Phan Quốc Sơn
08h00: Về việc rà soát nội dung liên quan quy hoạch và quá trình đấu thầu dự án có sử dụng đất Khu dân cư đô thị Hương Vinh. (tại HT Sở - ĐTTĐ)(gm: 3251)
Giám đốc
Nguyễn Đại Vui
14h00: MỜI Dự chương trình Tiếp xã giao và Toạ đàm “Phát triển Doanh nghiệp Công nghệ số tỉnh Thừa Thiên Huế và tham vấn kế hoạch phát triển Chính quyền số” (tại UBND tỉnh - ĐKKD - VP)(gm: 648)
Phó giám đốc
Nguyễn Quang Cường
14h00: Họp nghe báo cáo tình hình triển khai và kết quả giải quyết các vướng mắc
các dự án đầu tư Ngoài ngân sách (thuộc Tổ công tác số 2). (tại UBND tỉnh - DNTT)(gm: 646)
Phó giám đốc
Lê Văn Cường
14h00: V/v chấp hành các quyết định của Chủ sở hữu tại công ty CP Cấp nước Thừa Thiên Huế. (tại Thanh tra tỉnh - KTN)(gm: 878)
Phó giám đốc
Lê Văn Cường
14h00: Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức cuộc họp nghe báo cáo liên quan đến quản lý, sử dụng đất tại khu đất của Khách sạn Saigon - Morin tại số 30 đường Lê Lợi, thành phố Huế;(tại UBND tỉnh - ĐKKD)(gm: 639)
Phó giám đốc
Lê Văn Cường
14h00: Rà soát các nội dung Kế hoạch sử dụng đất 2021-2025 tỉnh Thừa Thiên Huế. (tại Sở TNMT - KTN)(gm: 487)
Phó giám đốc
Lê Văn Cường
14h30: Thẩm tra phương án điều chỉnh Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2022 đối với công ty TNHH NN MTV Lâm nghiệp Phong Điền. (tại Phong Điền - KTN)(gm: 222)
Giám đốc
Nguyễn Đại Vui
15h00: V/v dự lễ ký kết Bản ghi nhớ với Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB). (tại UBND tỉnh - KTĐN)(gm: 650)
Phó giám đốc
Phan Quốc Sơn
15h00: V/v dự lễ ký kết Bản ghi nhớ với Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB). (tại UBND tỉnh - KTĐN)(gm: 650)
Giám đốc
Nguyễn Đại Vui
18h00: Tiệc chào mừng tuần lễ chuyển đổi số - Huế 2022 với chủ đề "Chuyển đổi số tạo đà đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội". (tại nhà hàng Fullhouse)(MR)
Thứ năm
18/08/2022
Giám đốc
Nguyễn Đại Vui
08h00: Rà soát tiến độ và các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thi công các gói thầu. (tại HT Sở - Ban Green)(gm 846)
Phó giám đốc
Lê Văn Cường
08h00: Họp Hội đồng tư vấn để thống nhất đề xuất UBND tỉnh giải quyết vướng mắc giải phóng mặt bằng các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh. (tại Sở TNMT)(gm: 484)
Phó giám đốc
Phan Quốc Sơn
08h00: GIẤY MỜI Tham dự Hội nghị phổ biến Luật Biên phòng Việt Nam; Luật Thi đua khen thưởng. (tại Sở Tư pháp - VP)(gm: 1443)
Phó giám đốc
Phan Quốc Sơn
08h00: Ban thường vụ Đảng ủy khối cơ quan và DN tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt quán triệt NQ 12-NQ/TW. (tại Đảng ủy khối - VP)()gm: 54)
Phó giám đốc
Phan Quốc Sơn
08h00: Về việc tham dự Hội thảo trực tuyến qua phần mềm Zoom về số hóa, kết nối, chia sẻ dữ liệu phục vụ giải quyết thủ tục hành chính: kinh nghiệm của Pháp và thực tiễn triển khai tại Việt Nam (tại UBND tỉnh - VP)(gm: 649)
Giám đốc
Nguyễn Đại Vui
08h30: Thư mời tham dự Tuần lễ chuyển đổi số Thừa Thiên Huế năm 2022. (tại KS Century Riverside)(MR)
Phó giám đốc
Nguyễn Quang Cường
09h00: V/v họp nghe báo cáo tiến độ các dự án Luxembourg (VIE433 và VIE401) (tại UBND tỉnh - KTĐN)(gm: 658)
Phó giám đốc
Phan Quốc Sơn
09h00: Về việc đề xuất nghiên cứu, tài trợ lập quy hoạch và đề xuất đầu tư dự án của Liên danh Công ty CP Đầu tư CN Cao Hà Sơn Nam và Công ty CP Xây dựng Phục Hưng Holdings. (tại HT Sở - TTXT - DNTT)(gm: 3288)
Giám đốc
Nguyễn Đại Vui
13h30: Về việc nghe báo cáo đề xuất ý tưởng quy hoạch Khu đô thị sân golf Phong Điền và Khu đô thị du lịch nghỉ dưỡng xã Quảng Ngạn, huyện Quảng Điền (tại UBND tỉnh - TTXT)(gm: 655)
Phó giám đốc
Nguyễn Quang Cường
14h00: Tiếp đón, làm việc với Đoàn công tác UBND tỉnh Ninh Thuận đến khảo sát và trao đổi kinh nghiệm quản lý, phát triển du lịch cộng đồng. (tại cầu Ngói Thanh Toàn - KTN)(CT: 300)
Phó giám đốc
Lê Văn Cường
14h00: V/v rà soát các công trình, dự án đề nghị bổ sung danh mục thu hồi đất và bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của thị xã Hương Trà. (tại Sở TNMT - KTN)(gm: 485)
Phó giám đốc
Lê Văn Cường
14h00: V/v Nghe báo cáo công tác đấu giá khoáng sản và nhu cầu sử dụng đất san lấp cho các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh. (tại UBND tỉnh - KTN)(gm: 651)
Phó giám đốc
Lê Văn Cường
14h00: Họp hướng dẫn các thủ tục để thực hiện gói thầu mua sắm trang thiết bị cho Văn phòng của Ban quản lý dự án VILG. (tại Sở TNMT - KTN)
Phó giám đốc
Lê Văn Cường
14h30: Điều chỉnh KH XSKD & ĐTPT 2022, Công ty Lâm nghiệp Phong Điền (222, KTN, Huyện Phong Điền)
Thứ sáu
19/08/2022
Giám đốc
Nguyễn Đại Vui
08h00: Họp nghe báo cáo tiến độ thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia. (tại UBND tỉnh - KTN)(gm: 654)
Phó giám đốc
Nguyễn Quang Cường
08h00: Ban tổ chức liên minh hợp tác xã hội chợ các sản phẩm nông nghiệp hữu cơ và sản phẩm OCOP tỉnh TT Huế năm 2022. (tại 57 Lâm Hoằng - KTN)
Phó giám đốc
Nguyễn Quang Cường
08h00: Khai mạc Hội thảo và Hội chợ sản phẩm nông nghiệp hữu cơ và OCOP do Dự án Lux tài trợ (KTN cùng dự, tại TT Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh)
Phó giám đốc
Lê Văn Cường
08h00: Tham dự tuần lễ chuyển đổi số doanh nghiệp SME - động lực phát triển kinh tế số tại tỉnh TT Huế. (KS Century - ĐKKD - VP)
Phó giám đốc
Lê Văn Cường
08h00: Dự hội thảo Chỉ số xanh cấp tỉnh và việc tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh thân thiện với môi trường. (tại KS Saigon Morin Huế - ĐKKD)(cv: 8588)
Phó giám đốc
Lê Văn Cường
08h00: về việc giải quyết kiến nghị của Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phú Lộc. (tại Sở TNMT - DNTT)(gm: 482)
Phó giám đốc
Phan Quốc Sơn
08h00: Dự hội thảo Chỉ số xanh cấp tỉnh và việc tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh thân thiện với môi trường. (tại KS Saigon Morin Huế - ĐKKD)(cv: 8588)
Phó giám đốc
Nguyễn Quang Cường
08h30: rà soát nội dung đề xuất nghiên cứu của công ty CP Đầu tư IMG Huế trong đó lưu ý phân bố phần tiếp giáp đường Tự Đức - Thuỷ Dương đảm bảo thuận lợi cho các thiết chế quy hoạch khi hình thành và tiếp cận (tại Ban QLKVPTĐT - TTXT)(gm: 1113)
Giám đốc
Nguyễn Đại Vui
10h30: Về việc dự lễ trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án Trung tâm thương mại Aoen Mall Huế. (tại UBND tỉnh - KTĐN - DNTT)(gm: 660)
Phó giám đốc
Nguyễn Quang Cường
14h00: V/v kiểm tra thực tế việc đóng cửa mỏ khoáng sản đá sét vôi làm vật liệu xây dựng thông thường tại khu vực thôn 5, xã Thượng Long, huyện Nam Đông(tại xã Thượng Long - KTN)(gm: 493) (HOÃN HỌP)
Phó giám đốc
Nguyễn Quang Cường
14h00: V/v Họp nghe báo cáo phương án, điều kiện, tiêu chí và kế hoạch triển khai lựa chọn Nhà thầu cung ứng dịch vụ xe buýt giai đoạn 02. (tại UBND tỉnh - KTN)(gm: 652)
Phó giám đốc
Lê Văn Cường
14h00: Tham dự Hội thảo “Thực trạng và giải pháp chuyển đổi số cho doanh nghiệp nhỏ và vừa”. (tại KS WHite Lotus - ĐKKD)(gm: 3192)
Phó giám đốc
Lê Văn Cường
14h00: GIẤY MỜI Dự chương trình Giao lưu học sinh và sinh viên tỉnh Thừa Thiên Huế nằm trong khuôn khổ Tuần lễ chuyển đổi số - Huế 2022. (tại 01 Điện Biên Phủ - ĐKKD - TTXT)(gm: 659)
Phó giám đốc
Phan Quốc Sơn
14h00: Về việc rà soát, nghiên cứu đề xuất chủ trương đầu tư xây dựng nhà thờ liệt sĩ và nhà ở cán bộ, nhân viên Đội quy tập 192 trên đất bạn Lào. (tại HT Sở - KGVX)(gm: 3282)
Phó giám đốc
Nguyễn Quang Cường
14h30: Họp nghe báo cáo tình hình triển khai và kết quả giải quyết các vướng mắc
các dự án giao thông trọng điểm do Ban Quản lý Dự án ĐTXD Công trìnhGiao thông tỉnh làm chủ đầu tư (tại UBND tỉnh - ĐTTĐ)(gm: 653)
Phó giám đốc
Phan Quốc Sơn
14h30: Họp về một số nội dung liên quan đến dự án Khu nghỉ dưỡng Bãi Chuối Việt Nam.(tại Ban QLKKTCN - ĐKKD -KTĐN)(gm: 1777)
Phó giám đốc
Lê Văn Cường
15h30: Văn phòng UBND tỉnh tổ chức cuộc họp Họp Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh. (tại UBND tỉnh - KTN)(gm: 642)
Phó giám đốc
Phan Quốc Sơn
17h00: Giấy mời Ban chỉ đạo Đại hội thể dục thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ IX. (tại 02 Lê Quý Đôn - KGVX)
Thứ bảy
20/08/2022
Giám đốc
Nguyễn Đại Vui
08h00: Dự Hội nghị trực tuyến Chính phủ về "Phát triển thị trường lao động linh hoạt, hiện đại bền vững và hội nhập" (tại UBND tỉnh - KGVX)(gm: 663)
Phó giám đốc
Nguyễn Quang Cường
08h00: Dự Hội nghị trực tuyến Chính phủ về "Phát triển thị trường lao động linh hoạt, hiện đại bền vững và hội nhập" (tại UBND tỉnh - KGVX)(gm: 663)
Chủ nhật
21/08/2022
Giám đốc
Nguyễn Đại Vui
08h00: Dự Hội nghị trực tuyến "Nâng cao công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân;chủ động thích ứng linh hoạt, góp phần phục hồi nhanh, phát triển bền vững" (tại UBND tỉnh - KGVX)(gm: 662)
Phó giám đốc
Lê Văn Cường
08h00: Dự Hội nghị trực tuyến "Nâng cao công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân;chủ động thích ứng linh hoạt, góp phần phục hồi nhanh, phát triển bền vững" (tại UBND tỉnh - KGVX)(gm: 662)
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 13.130.512
Truy cập hiện tại 634 khách