Tìm kiếm
 

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Phối hợp tham gia góp ý Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050
Ngày cập nhật 18/07/2022

Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận được Công văn số 7379/UBND-QHXT, ngày 15/7/2022 của UBND tỉnh về việc góp ý Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050; trong đó, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các Sở, ban, ngành có liên quan tham mưu UBND tỉnh góp ý đối với Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Để có cơ sở tổng hợp tham mưu UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị quý cơ quan, đơn vị nghiên cứu nội dung dự thảo, có văn bản góp ý gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 20/7/2022.

(Hồ sơ xin ý kiến gồm: (1) Dự thảo báo cáo quy hoạch tổng thể quốc gia, (2) Dự thảo báo cáo đánh gia môi trường chiến lược đối với quy hoạch tổng thể quốc gia và (3) Hệ thống sơ đồ, bản đồ quy hoạch được đăng tải trên Trang Thông tin điện tử của Sở Kế hoạch và Đầu tư theo địa chỉ: http://skhdt.thuathienhue.gov.vn (tại chuyên mục Thông tin Điều hành).

Rất mong nhận được sự quan tâm, phối hợp của quý cơ quan, đơn vị./.

(quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và link bản đồ quy hoạch quốc gia: https://onedrive.live.com/?authkey=%21ABOPqzLSF3AHejI&id=4207883FD4D619B3%2119128&cid=4207883FD4D619B3)

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 13.130.512
Truy cập hiện tại 585 khách