Tìm kiếm

 
 

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021-2030
Ngày cập nhật 31/03/2020
Hình ảnh minh họa

Thực hiện Công văn số 2179/UBND-KH ngày 19/3/2020 của UBND tỉnh về việc triển khai Kế hoạch xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021-2030; Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các sở, ngành liên quan, Liên minh Hợp tác xã tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế, căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021-2030 đúng tiến độ và đảm bảo chất lượng (có Đề cương đính kèm).

Báo cáo Chiến lược phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021-2030 bằng văn bản đề nghị gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 10/5/2020 để kịp tổng hợp báo cáo UBND tỉnh; đồng thời gửi kèm bản mềm về Phòng Doanh nghiệp, Kinh tế tập thể và tư nhân, Sở Kế hoạch và Đầu tư theo địa chỉ dntt.skhdt@thuathienhue.gov.vn để tổng hợp.

Đối với đề cương, phụ lục liên quan: Đăng trên Website của Sở theo địa chỉ: http://skhdt.thuathienhue.gov.vn/ (vào mục Thông tin điều hành/Xây dựng kế hoạch).

Nếu có vướng mắc, vui lòng liên hệ đồng chí Hoàng Nhật Khánh, Phòng Doanh nghiệp, Kinh tế tập thể và tư nhân, Sở Kế hoạch và Đầu tư, điện thoại: 0384389886.

Sở Kế hoạch và Đầu tư trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý cơ quan, đơn vị./.

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 13.292.725
Truy cập hiện tại 265 khách