Tìm kiếm

 
 

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã năm 2022
Ngày cập nhật 06/08/2021
Hình ảnh minh họa

Thực hiện Công văn số 5035/BKHĐT-HTX ngày 02/8/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã năm 2022; Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Công Thương, Liên minh Hợp tác xã tỉnh, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Thừa Thiên Huế và UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế:

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã năm 2022, đồng thời đưa vào nội dung phát triển kinh tế-xã hội của ngành, địa phương mình (có Đề cương đính kèm).

- Báo cáo kế hoạch phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã năm 2022 bằng văn bản đề nghị gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 12/8/2021 để kịp tổng hợp trình UBND tỉnh báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư; đồng thời gửi kèm bản mềm về Phòng Doanh nghiệp, Kinh tế tập thể và tư nhân, Sở Kế hoạch và Đầu tư theo địa chỉ dntt.skhdt@thuathienhue.gov.vn để tổng hợp.

Đối với đề cương, phụ lục liên quan: Đăng trên Website của Sở theo địa chỉ: http://skhdt.thuathienhue.gov.vn/ (vào mục Xây dựng kế hoạch).

Sở Kế hoạch và Đầu tư trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý cơ quan, địa phương./.

(Có các file kèm theo)

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 13.292.725
Truy cập hiện tại 265 khách