Tìm kiếm

 
 

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Báo cáo Tổng kết 20 năm thực hiện nghị quyết số 13-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể
Ngày cập nhật 27/08/2021
Hình ảnh minh họa

Thực hiện Kế hoạch số 17-KH/TU ngày 20/8/2021 của Tỉnh ủy và Công văn số 7683/UBND-TC ngày 24/8/2021 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Quyết định ban hành Kế hoạch và Đề cương tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 18/3/2002, Hội nghị lần thứ năm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể; Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các sở, ngành liên quan, Liên minh Hợp tác xã tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế:

- Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, xây dựng báo cáo tổng kết 20 năm thực hiện nghị quyết số 13-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể của ngành, địa phương mình (có Đề cương đính kèm).

- Báo cáo tổng kết bằng văn bản đề nghị gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 12/9/2021 để kịp tổng hợp, tham mưu báo cáo của UBND tỉnh báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Tỉnh ủy; đồng thời gửi kèm bản mềm về Phòng Doanh nghiệp, Kinh tế tập thể và tư nhân, Sở Kế hoạch và Đầu tư theo địa chỉ dntt.skhdt@thuathienhue.gov.vn để tổng hợp.

Đối với đề cương, phụ lục liên quan: Đăng trên Website của Sở theo địa chỉ: http://skhdt.thuathienhue.gov.vn/ (vào mục Xây dựng kế hoạch).

Sở Kế hoạch và Đầu tư trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý cơ quan, địa phương./.

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 13.292.725
Truy cập hiện tại 269 khách