Tìm kiếm

 
 

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 của các địa phương
Ngày cập nhật 04/07/2018
Hình ảnh minh họa

Ngày 27/6/2018, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có Công văn số 1681/SKHĐT-THQH về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019, Sở Kế hoạch và Đầu tư kính đề nghị các địa phương (sau đây gọi tắt là các đơn vị) xây dựng Kế hoạch 2019 đảm bảo các nội dung sau: 

(Có file kèm theo)

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 13.244.909
Truy cập hiện tại 3 khách