Tìm kiếm
 

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Chuẩn bị nội dung xây dựng kịch bản tăng trưởng năm 2019
Ngày cập nhật 26/02/2019
Hình ảnh minh họa

Thực hiện Công văn số 735/UBND-TH ngày 13/02/2019 của UBND tỉnh về chuẩn bị nội dung xây dựng kịch bản tăng trưởng năm 2019

1. Cập nhập đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh (bao gồm các sản phẩm chủ yếu) và phát triển ngành lĩnh vực chủ yếu trên địa bàn tỉnh và kiến nghị, đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp triển khai thực hiện cho các tháng còn lại.

2. Cập nhập biểu mẫu đính kèm theo hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 1300/BKHĐT-TH ngày 07/3/2018 (đính kèm biểu mẫu phân theo các sở ngành phụ trách) và đăng trên trang Thông tin của Sở (tại Mục Thông tin điều hành - chuyên mục Kế hoạch).

Do thời hạn yêu cầu đã trễ khi nhận công văn (yêu cầu gửi trước ngày 20/02/2019 trong khi nhận ngày 21/2/2019), nội dung và biểu mẫu báo cáo xin gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 01/3/2019; đồng thời qua thư điện tử tonghop.skhdt@thuathienhue.gov.vn để Sở kịp tiến độ tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của các Quý cơ quan./.

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 13.134.853
Truy cập hiện tại 195 khách