Tìm kiếm
 

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Góp ý dự thảo quy định trình tự thủ tục thực hiện, giám sát, quản lý dự án đầu tư và xây dựng không sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước
Ngày cập nhật 04/05/2020
Hình ảnh minh họa

Thực hiện Chương trình công tác năm 2020 của UBND tỉnh, trong đó UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương hoàn thiện các quy định lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án không sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh; Sở Kế hoạch và Đầu tư đã hoàn thiện dự thảo Quyết định quy phạm pháp luật đối với quy định trình tự thủ tục thực hiện, giám sát, quản lý dự án đầu tư xây dựng không sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế theo hướng không áp dụng đối với các dự án đầu tư vào địa bàn các khu công nghiệp, khu kinh tế Chân Mây – Lăng Cô, khu kinh tế cửa khẩu. Đồng thời, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã chỉnh sửa các nội dung về đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư theo Nghị định số 25/02/2020/NĐ-CP ngày 28/02/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư.

Để có cơ sở báo cáo UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Quý cơ quan tham gia góp ý dự thảo Quy định trình tự thủ tục thực hiện, giám sát, quản lý dự án đầu tư xây dựng không sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Đề nghị Quý cơ quan tham gia ý kiến bằng văn bản và gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày ngày 08/5/2020 để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

Rất mong nhận được sự hợp tác của quý cơ quan./.

(Đề nghị các Quý cơ quan, đơn vị tải file Dự thảo đính kèm tại địa chỉ trang web: https://skhdt.thuathienhue.gov.vn ở Mục “Thông tin điều hành/Trao đổi thông tin”).

Sở KHĐT

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 13.130.512
Truy cập hiện tại 546 khách