Tìm kiếm
 

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Lấy ý kiến Dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh, Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc giao thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư dự án nhóm C.
Ngày cập nhật 29/06/2020
Hình ảnh minh họa

Thực hiện nhiệm vụ được UBND tỉnh giao tại Công văn số 5286/UBND-XDCB ngày 16/3/2020 về việc đề nghị giao thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư dự án nhóm C, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh, Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc giao thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư dự án nhóm C. Để đảm bảo quy trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Sở Kế hoạch và Đầu tư kính đề nghị quý cơ quan tham gia ý kiến nội dung dự thảo (có đăng tải trên trang thông tin điện tử của Sở Kế hoạch và Đầu tư: skhdt.thuathienhue.gov.vn).

Do tính chất cấp bách của nhiệm vụ, kịp trình HĐND tỉnh ban hành tại kỳ hợp giữa kỳ dự kiến đầu tháng 7, để đáp ứng yêu cầu quản lý, điều hành hoạt động đầu tư công năm 2020 và các năm tiếp theo, ý kiến tham gia bằng văn bản đề nghị gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 30/6/2020 để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh; đồng thời gửi mail vào địa chỉ: nathanh.skhdt@thuathienhue.gov.vn.

Rất mong sự góp ý kịp thời của quý cơ quan.

Trân trọng./

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 13.130.512
Truy cập hiện tại 587 khách