Tìm kiếm
 

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Lấy ý kiến Quy định về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước cho các huyện, thị xã, thành phố giai đoạn 2021-2025”
Ngày cập nhật 27/11/2020
Hình ảnh minh họa

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh về xây dựng dự thảo Nghị quyết về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước cho các huyện, thị xã, thành phố giai đoạn 2021-2025;  

Để hoàn chỉnh các dự thảo trình UBND tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết đúng theo quy định; Sở Kế hoạch và Đầu tư xin gửi đến các cơ quan có liên quan nghiên cứu đóng góp ý kiến vào các dự thảo về nội dung và số liệu để tính điểm các tiêu chí. Ngoài ra, kính đề nghị Sở Tư pháp thẩm định cả hình thức Nghị quyết là văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành.

Hồ sơ dự thảo gồm:

  1. Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước cho các huyện, thị xã, thành phố giai đoạn 2021-2025.
  2. Dự thảo Quy định về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước cho các huyện, thị xã, thành phố giai đoạn 2021-2025.
  3. Dự thảo Tờ trình về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước cho các huyện, thị xã, thành phố giai đoạn 2021-2025.
  4. Biểu bảng số liệu:

Biểu 1: Bảng tính định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước cho các huyện, thị xã, thành phố áp dụng giai đoạn 2022-2025.

Biểu 2: Bảng tiêu chí và điểm tham khảo ở một số địa phương.

Hồ sơ dự thảo đăng trên Trang thông tin điện tử của Sở theo địa chỉ: http://skhdt.thuathienhue.gov.vn/ (vào mục Thông tin điều hành/Trao đổi thông tin).

Ý kiến đóng góp của Quý cơ quan xin gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 01/12/2020; đồng thời gửi qua hộp thư điện tử theo địa chỉ: tonghop.skhdt@thuathienhue.gov.vn để tổng hợp hoàn chỉnh trình UBND tỉnh. Sau thời gian này, nếu Sở Kế hoạch và Đầu tư chưa nhận góp ý của Quý cơ quan, đơn vị thì xem như là thống nhất với nội dung dự thảo.

Sở Kế hoạch và Đầu tư mong nhận được sự hợp tác của Quý cơ quan, đơn vị./.

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 13.130.512
Truy cập hiện tại 539 khách