Tìm kiếm

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Lấy ý kiến tham gia dự thảo Chương trình Hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021 – 2025.
Ngày cập nhật 29/03/2021
Hình ảnh minh họa

Thực hiện Quyết định số 1804/QĐ-TTg ngày 13/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021- 2025 và Quyết định số 3320/QĐ-UBND ngày 29/12/2020 của UBND tỉnh về việc ban hành Chương trình công tác năm 2021, trong đó UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu xây dựng Chương trình hỗ trợ khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh. 

Sở Kế hoạch và Đầu tư dự thảo Chương trình Hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021-2025. Để có cơ sở hoàn thiện Chương trình trình UBND tỉnh phê duyệt, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Quý cơ quan, địa phương tham gia góp ý dự thảo Chương trình.

Dự thảo Chương trình được đăng trên Website của Sở theo địa chỉ: http://skhdt.thuathienhue.gov.vn/ (vào mục Trao đổi thông tin).     

Văn bản tham gia góp ý đề nghị gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 02/4/2021 để kịp tổng hợp trình UBND tỉnh; đồng thời gửi kèm bản mềm về Phòng Doanh nghiệp, Kinh tế tập thể và tư nhân, Sở Kế hoạch và Đầu tư theo địa chỉ dntt.skhdt@thuathienhue.gov.vn để tổng hợp.

Sở Kế hoạch và Đầu tư trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý cơ quan, địa phương./.

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 13.090.369
Truy cập hiện tại 543 khách