Tìm kiếm

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Lấy ý kiến góp ý dự thảo Quy định công tác quản lý dự án sử dụng vốn đầu tư công; vốn ngân sách nhà nước chi thường xuyên để sửa chữa, bảo trì, cải tạo, nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất trên địa bàn
Ngày cập nhật 09/04/2021

Thực hiện công tác của UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã xây dựng Dự thảo Quy định về công tác quản lý dự án sử dụng vốn đầu tư công; vốn ngân sách nhà nước chi thường xuyên để sửa chữa, bảo trì, cải tạo, nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức lấy ý kiến của các cơ quan, địa phương có liên quan. Sau khi Luật  sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng năm 2020 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021, đến nay Chính phủ đã ban hành các Nghị định mới thay thế các quy định hướng dẫn về đầu tư công và quản lý đầu tư xây dựng: Hợp đồng, quản lý chất lượng, quản lý dự án, quản lý chi phí đầu tư xây dựng, giám sát và đánh giá đầu tư. Do đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư phải chỉnh sửa Dự thảo để đảm bảo phù hợp với các quy định pháp luật mới.

 

Sở Kế hoạch và Đầu tư kính đề nghị quý cơ quan góp ý (lần 2) các nội dung của Dự thảo. Nội dung dự thảo được đăng tải trên trang thông tin điện tử Sở Kế hoạch và Đầu tư tại địa chỉ theo đường dẫn: https://skhdt.thuathienhue.gov.vn/?gd=68&cn=529&tc=18806

Ý kiến tham gia bằng văn bản gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 17/4/2020 để kịp tổng hợp, trình thẩm tra và báo cáo UBND tỉnh theo tiến độ yêu cầu, đồng thời gửi mail vào địa chỉ nathanh.skhdt@thuathienhue.gov.vn.

Rất mong sự góp ý kịp thời của quý cơ quan.

Trân trọng./.

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 13.061.391
Truy cập hiện tại 741 khách