Tìm kiếm

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Tham gia góp ý dự thảo Thông tư thay thế Thông tư liên tịch số 21/2015/TTLT-BKHĐT-BNV
Ngày cập nhật 27/04/2021
Hình ảnh minh họa

Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận được Công văn số 3351/UBND-TH ngày 23 tháng 4 năm 2021 của UBND tỉnh về việc góp ý dự thảo Thông tư thay thế Thông tư liên tịch số 21/2015/TTLT-BKHĐT-BNV; trong đó giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh góp ý theo yêu cầu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Để có cơ sở tham mưu, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư kính đề nghị UBND các Huyện, Thị xã, Thành phố Huế tham gia góp ý dự thảo Thông tư theo nội dung Công văn số 2233/BKHĐT-TCCB ngày 20/4/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (có file điện tử kèm theo Công văn này) và nội dung được đưa trên Trang Thông tin Điện tử của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại chuyên mục Trao đổi thông tin.

Ý kiến tham gia gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 29/4/2021 đồng thời gửi file qua thư điện tử công vụ: skhdt@thuathienhue.gov.vn để Sở tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh theo đúng thời gian quy định.

Rất mong sự phối hợp của Quý Cơ quan./.

(có file kèm theo)

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 13.061.391
Truy cập hiện tại 744 khách