Tìm kiếm

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Lấy ý kiến hoàn thiện Đề án xây dựng hệ thống giải pháp quản lý rủi ro về theo dõi và giám sát hoạt động của doanh nghiệp tại địa phương.
Ngày cập nhật 03/08/2021
Hình ảnh minh họa

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Quyết định số 3320/QĐ-UBND ngày 29/12/2020 của UBND tỉnh về việc ban hành Chương trình công tác năm 2021 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, trong đó giao Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Cục Thuế tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng Đề án “Hệ thống giải pháp quản lý rủi ro về theo dõi và giám sát hoạt động của doanh nghiệp tại địa phương”;

Thời gian qua, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã phối hợp với Cục Thuế tỉnh tổ chức xây dựng hoàn thiện Đề án nói trên. Để có cơ sở báo cáo UBND tỉnh phê duyệt Đề án, Sở Kế hoạch và Đầu tư kính đề nghị Quý cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tham gia góp ý, đặc biệt là các doanh nghiệp trên địa bàn – đối tượng hưởng lợi chính khi Đề án được triển khai.

Sở Kế hoạch và Đầu tư rất mong nhận được sự phối hợp và phản hồi của Quý cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trước ngày 12/8/2021 (gửi kèm Đề án, file mềm được đăng tại Trang Thông tin Sở Kế hoạch và Đầu tư https://skhdt.thuathienhue.gov.vn/).

Trân trọng!

(Có 4 file kèm theo)

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 13.061.391
Truy cập hiện tại 745 khách