Tìm kiếm

 
 

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Lấy ý kiến tham gia dự thảo triển khai thực hiện Nghị quyết số 105/NQ-CP ngày 09/9/2021 của Chính phủ .
Ngày cập nhật 05/10/2021
Hình ảnh minh họa

Thực hiện Công văn số 8434/UBND-TH ngày 13/9/2021 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 105/NQ-CP ngày 09/9/2021 của Chính phủ về hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch Covid-19; Sở Kế hoạch và Đầu tư đã dự thảo Công văn của UBND tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết số 105/NQ-CP của UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Quý cơ quan, địa phương, đơn vị tham gia góp ý dự thảo.

Dự thảo Công văn triển khai Nghị quyết số 105/NQ-CP được đăng trên Website của Sở theo địa chỉ: http://skhdt.thuathienhue.gov.vn/ (vào mục Trao đổi thông tin).   

Văn bản tham gia góp ý đề nghị gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước 14h ngày 08/10/2021 để kịp tổng hợp trình UBND tỉnh (sau thời điểm này, các cơ quan, địa phương, đơn vị chưa gửi ý kiến tham gia xem như đồng ý với dự thảo); đồng thời gửi kèm bản mềm về Phòng Doanh nghiệp, Kinh tế tập thể và tư nhân, Sở Kế hoạch và Đầu tư theo địa chỉ dntt.skhdt@thuathienhue.gov.vn để tổng hợp.

Sở Kế hoạch và Đầu tư trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý cơ quan, địa phương, đơn vị./.

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 13.292.725
Truy cập hiện tại 255 khách