Tìm kiếm

 
 

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Tham gia góp ý dự thảo Thông tư quy định chế độ báo cáo thống kê ngành Kế hoạch và Đầu tư.
Ngày cập nhật 01/11/2021
Hình ảnh minh họa

Ngày 29/10/2021, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có Công văn số 3904/SKHĐT-THQH gửi các ngành về việc tham gia góp ý dự thảo Thông tư quy định chế độ báo cáo thống kê ngành Kế hoạch và Đầu tư.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn 10108/UBND-TH ngày 26/10/2021 về việc tham gia góp ý dự thảo Thông tư quy định chế độ báo cáo thống kê ngành Kế hoạch và Đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư kính đề nghị các Quý cơ quan tham gia ý kiến Dự thảo Thông tư quy định chế độ báo cáo thống kê ngành Kế hoạch và Đầu tư theo yêu cầu tại Văn bản số 7313/BKHĐT-TH ngày 25/10/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (đính kèm Văn bản, các dự thảo và phụ lục kèm theo tại chuyên mục trao đổi thông tin).

Để đảm bảo tiến độ công việc, kính đề nghị các Quý cơ quan tham gia ý kiến nội dung dự thảo và hệ thống chỉ tiêu ngành kế hoạch và đầu tư gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 03 tháng 11 năm 2021.

Sở Kế hoạch và Đầu tư cảm ơn sự phối hợp các Quý cơ quan./.

(Có file kèm theo)

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 13.292.725
Truy cập hiện tại 263 khách